Modelová řada GAGE-CHEK 2000

Vyhodnocovací elektronika pro spolehlivé získávání naměřených hodnot a jednoduché vyhodnocování

  • Intuitivní uživatelské rozhraní s konfigurovatelnými funkčními prvky
  • Individuální názvy os
  • Číselníkový indikátor pro grafické znázornění naměřených hodnot
  • Řady měření se zjišťováním minima/maxima
  • Snímací funkce (hrana, osa, střed kružnice)

Jednoduché vyhodnocení

Pomocí funkce Měřicích hodinek můžete porovnávat zaznamenané, naměřené hodnoty přímo s požadovanou hodnotou, výstražnými mezemi a mezemi tolerance. Naměřené hodnoty se zobrazují graficky na měřicích hodinkách. U automatizačních řešení můžete dále pracovat po překročení výstražné nebo toleranční meze pomocí integrovaných spínacích výstupů.

Konfigurovatelné funkční prvky

Efektivní práce s GAGE-CHEK 2000: Konfigurace funkcí v boční oblasti displeje – přizpůsobená příslušným požadavkům měřicí úlohy. Kromě toho jsou k dispozici funkce, jako je tabulka vztažných bodů nebo zjišťování minima a maxima.

Mastern – měření s referenčními díly

Pomocí funkce Mastern můžete převzít hodnoty referenčního dílce pro příslušné osy a navíc uložit metadata. Při měření referenčního dílce přebíráte hodnoty jednotlivě nebo kompletně na indikaci polohy.

Rozsáhlé funkce

  • Výstup naměřené hodnoty ručně, spouštěný dotykovou sondou nebo kontinuálním přenosem dat
  • Konfigurovatelné datové formáty pro výstup naměřených hodnot
  • Snímací funkce pro stanovení reference
  • Indikace průměru nebo poloměru
  • Relativní měření

Prakticky orientovaný design

Varianty produktu

Najděte si vhodný produkt – Pro další konzultace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře.
Hledáte další řešení pro váš obor? Přehled odvětví vám pomůže dál.