Robotika

Roboti se stali nedílnou součástí pracovního dne. Jako rychlí, neúnavní pomocníci ulevují lidem ve výrobě a logistice při monotónních a těžkých činnostech, jako jsou automatizované montážní procesy, přeprava zboží nebo zvedání břemen. Ale roboti také dostávají stále náročnější pracovní úkoly. Používají se například na velkých součástkách, jako jsou trupy letadel, pro obrábění s vysokou přesností. Nebo se pohybují jako Coboty v přímé spolupráci člověka s robotem. U firem HEIDENHAIN, AMO, NUMERIK JENA, RENCO a RSF najdete vhodné snímače pro všechny robotické aplikace.

Objevte naše Highlights pro robotiku

Vysoce přesný a bezpečný pohyb v Advanced Robotics

Pokud jde o přesné obrábění a Coboty pro spolupráci člověka s robotem, tak velmi přesné a bezpečné pohyby jsou základem.

Dynamický a spolehlivý pohyb v klasické robotice

Když záleží na nákladech, velikosti a kvalitě: Naše řešení pro klasické řízení pohonů na robotech.

Lineární a přesný pohyb robotů do jejich pracovní polohy

V mnoha aplikacích se robot musí sám přesunout na další místo použití, např. podél výrobní linky.

Řešení pro speciální aplikace robotů v lékařské diagnostice, terapii a laboratorní technice najdete v části Lékařská technika. 

K odvětví Lékařské techniky

Dual Encoder a Secondary Encoder – Přesnější pohyb v Advanced Robotics

Zpětná vazba motoru a měření polohy v jednom

Dual Encoder KCI 120 Dplus  nabízí dvě funkce v jednom rotačním snímači:  Zpětná vazba motoru a měření polohy za převodovkou. Tím umožňuje KCI 120 Dplus kompenzaci konstrukčních nepřesností u dynamických robotů, vzniklých např. pružností kloubů, chybou nulové polohy, vůlí vratného pohybu a vlivy obrábění. Čistě sériové rozhraní EnDat 2.2 s Functional Safety umožňuje používání v aplikacích, jako je spolupráce člověka s robotem.

Secondary Encoder: Přídavná přesnost

Výrazného zlepšení absolutní přesnosti polohování svých robotů můžete dosáhnout také použitím dalších, vysoce přesných úhlových snímačů v každé ose robota. Snímače "Secondary Encoder" namontované za převodovkou zachycují skutečnou polohu každého kloubu robota. K tomu jsou k dispozici modulární řešení jako HEIDENHAIN ECA 4000 s optickým snímáním, úhlový měřicí systém AMO WMRA nebo úhlové snímače od RSF. Jsou vhodné pro velké průměry hřídele a obtížné montážní situace, jsou to proto ideální Secondary Encoder. 

Bezpečné rotační snímače pro klasickou regulaci pohonu

KCI 1300 a KBI 1300 pro kompaktní motory robotů

Se snímači typu KCI 1300 nebo KBI 1300 máte k dispozici indukční snímače, které jsou obzvláště malé a lehké. Díky tomu jsou ideální pro použití v kompaktních servomotorech v robotech. Princip indukčního snímání je činí spolehlivými robotickými rotačními snímači, které jsou necitlivé na nečistoty a magnetická pole. Poskytují diagnostická data pro Condition Monitoring – také z externího teplotního čidla pro monitorování motoru. Protože rotační snímače se skládají pouze z jedné snímací jednotky a pouze jednoho měřítkového kotouče, který se našroubuje na hřídel motoru, nebo alternativně kotouče s nábojem, který se na hřídel motoru nalisuje, můžete KCI 1300 nebo KBI 1300 namontovat velmi snadno s velkorysými tolerancemi. 

Nová generace RENCO: jednoduše spolehlivá

Inkrementální rotační snímače nové generace RENCO  R35i a R35iL jsou vhodné s rozlišením až 40 000 měřicích kroků na otáčku zejména jako systém zpětné vazby motoru pro krokové a BLDC-motory v robotických aplikacích, např. na pohony přepravních vozidel bez řidiče (AGV). R35iL je vysoký pouze 8,6 mm pro zvláště těsné instalace. To z něj dělá jeden z nejtenčích rotačních snímačů na trhu. Využijte těchto výhod: 

  • Jednoduchá a snadná montáž díky integrované montážní pomůcce
  • Elektronické seřízení komutačních signálů motoru stisknutím tlačítka
  • Bezpečnější a spolehlivější provoz prostřednictvím monitorovacích a diagnostických funkcí, které přírůstkové  rotační snímače nabízejí poprvé 
  • Přesná detekce polohy rotoru BLDC-motorů a velmi přesná předvolba pořadí stop UVW pro elektronickou komutaci motoru pro motory do 32 párů pólů motoru

Ultra-malé lineární snímače pro chapadlo

Měření délek ve stísněných situacích

S  LIKselect nabízí NUMERIK JENA otevřený systém měření délek, zejména pro instalační situace s omezeným prostorem a zároveň vysokými požadavky na přesnost.  LIKselect  umožňuje také velmi individuální, zákaznicky specifický design. To znamená, že měřicí přístroje z modelové řady  LIKselect jsou zvláště vhodné pro aplikace v robotických chapadlech. 

Pohyb robota lineárně s naprostou přesností

Snímače na měření délky na dlouhé vzdálenosti

Při montáži a zpracování extrémně velkých nebo dlouhých součástí v konstrukce vozidel, v leteckém průmyslu nebo energetické technice nepracují průmyslové roboty jen v pevné poloze. Aby bylo možné dosáhnout všech pracovních pozic na trupu letadla nebo velkých komponentech z kompozitních vláken, lze je posouvat podél komponent v lineárních osách. Měření polohy délkovým snímačem kompenzuje přitom tepelné chyby a další vlivy posuvového mechanismu, které konvenční indikace polohy na základě stoupání kuličkového šroubu a úhlové polohy motorového otočného snímače nemůže detekovat. Pro toto vysoce přesné polohování robotů prostřednictvím lineárních pohonů jsou k dispozici zapouzdřené lineární snímače HEIDENHAIN pro měření délek až 30 m, modulární pásková řešení od AMO pro libovolnou délku měření nebo specifické zákaznické délkové snímače od RSF .

Kolem robotiky by vás mohlo ještě zajímat

Zpráva o technice robotiky

Další informace o řešeních se Secondary Encoder a lineárními snímači od HEIDENHAIN a AMO.
K Downloadu

Zpráva o technice konektivity

Využijte různorodost rozhraní našich měřicích zařízení ke standardizaci řešení pohonů.
K Downloadu

Rozhraní EnDat

Vyžijte technologii rozhraní EnDat a buďte připraveni na budoucnost pro digitalizaci.
K webové stránce EnDat

Další rozhraní a signály

Rozhraní zajišťují bezpečnou výměnu informací mezi snímači a následnou elektronikou.
K Downloadu