Síla větru

Od certifikace přes konstrukci až po optimální provoz, od listu rotoru přes systém natočení a azimutu, převodovku a generátor až po věž:

HEIDENHAIN a značky AMO, LEINE LINDE a LTN nabízejí měřicí přístroje, senzory a sběrací kroužky navržené pro speciální nároky větrných turbín.

Využití větrné energie je jedním z hlavních pilířů energetického přechodu od fosilních paliv k obnovitelným energiím. K dosažení vytyčených cílů je potřeba nejen výrazné navýšení počtu větrných turbín. Zvláště důležitá je optimalizace výkonu a životnosti. Měřicí zařízení, senzory a sběrací kroužky podporují optimální využití větrné energie od výroby přes provoz až po údržbu s vysoce přesnými údaji o poloze, rychlosti a zatížení různých částí větrných turbín.

Měřicí zařízení pro stanovení otáček a polohy generátoru

Měřicí zařízení pro stanovení otáček a polohy rotoru

Sběrací kroužky pro přenos dat, signálů a výkonu

Měřicí přístroje pro motory azimutového systému a natočení listů rotoru

LTN RE58

 • Zapouzdřený resolver
 • Velmi odolný vůči okolním podmínkám a EMC
 • Individuálně přizpůsobitelný

LEINE LINDE M500

 • Modulární inkrementální rotační snímač s indukčním snímáním
 • S ložiskem i bez něj
 • Stupeň krytí IP6x pro motorové sestavy

HEIDENHAIN EQI 1331

 • Absolutní rotační snímač s indukčním snímáním a diagnostickými funkcemi
 • Bez vlastního uložení
 • Stupeň krytí IP2x pro motorové sestavy

Měřicí zařízení pro zjišťování polohy gondoly a listů rotoru

Měřicí zařízení pro měření zatížení v listu rotoru, ve věži a v konstrukci pro stroje 

Optimální výkon větrných turbín

Pro zvýšení účinnosti a životnosti větrné turbíny potřebuje řídicí systém spolehlivé údaje o konstrukčním zatížení a vibracích lopatek rotoru, rámu stroje a věže v reálném čase. Díky těmto informacím lze do řídicího systému snadno integrovat strategie aktivního řízení zátěže i monitorovací funkce.

To přináší rozhodující výhody:

 • Prodloužení provozu zařízení
 • Snížené nároky na údržbu
 • Vyšší výtěžek energie
 • Úspora nákladů na konstrukční prvky

Komponenty tohoto systému se vyznačují:

 • Jedinečnou kombinací rozlišení a rozsahu měření
 • Nízkým odstupem signálu od šumu
 • Jednoduchou instalací a uvedením do provozu
 • Dlouhodobě stabilním výkonem při měření 
Ve vývoji

Tato odvětví by vás také mohla zajímat

Pohony

Od snímačů pro zpětnou vazbu motoru a regulaci polohy přes nejrůznější motory až po řízení pohybu u nás najdete řešení s nejvyšší přesností, výkonem a dynamikou.
Další podrobnosti

Výtahová technika

Bezpečnost a pohodlí kolem výtahu – to zajišťují naše snímače na pohonu, brzdách, v šachtách a na dveřích. A už teď přemýšlíme o inovativních řešeních pro výtah budoucnosti.
Další podrobnosti

Structural Health Monitoring

Chraňte budovy a průmyslová zařízení. Měření roztažnosti, vibrací a kmitání vám poskytuje smysluplná data pro optimální provoz a jeho bezpečnost.
Další podrobnosti

Obráběcí stroj

Délkové a úhlové snímače a numerické řídicí systémy od společnosti HEIDENHAIN nastavují standardy pro přesnost, rychlost úběru, spolehlivost procesu a snadnou obsluhu obráběcích strojů.
Další podrobnosti