Modelová řada LIF 400 V

Inkrementální lineární snímače pro použití ve vakuu

  • Pro vysoce přesné lineární osy s délkou až 1 640 mm
  • Velmi malý měřicí krok (<2 nm)
  • Rozpoznání polohy pomocí koncových vypínačů a naváděcí stopy (Homing)
  • Rozhraní: 1 VSS, TTL
  • Desky plošných spojů do podtlakového prostředí, lepidla a barvy snižují uvolňování plynů
  • Odvzdušněné dutiny zkracují dobu odčerpávání
  • Teplotní odolnost umožňuje vysoké teploty ohřevu
  • Eliminace feromagnetických materiálů pro vysokou procesní spolehlivost
  • Zahřátí před balením zaručuje nejvyšší úroveň čistoty

Praktická montáž

Krátké periody signálu obvykle vyžadují velmi těsné montážní tolerance pro vzdálenost snímací hlavy od stupnice. Otevřené lineární snímače od fy HEIDENHAIN se díky velkorysým montážním tolerancím velmi snadno montují. Kvalita výstupních signálů není v rámci tolerancí téměř ovlivněna.

Vysoce přesné snímání

Lineární snímače LIF 400 jsou vybaveny fázovou mřížkou a využívají princip interferenčního snímání. Vyznačují se nejmenšími měřícími kroky v kombinaci s nejvyšší přesností. Nízký vývoj tepla ve snímací hlavě navíc zabraňuje nepřesnostem souvisejícím s teplotou.

Trvale vysoká kvalita signálu

ASIC HSP 1.0, vyvinutý společností HEIDENHAIN, zaručuje trvale vysokou kvalitu snímacích signálů. Pokud se amplituda signálu sníží, ASIC ji upraví zvýšením proudu LEDkou. V případě zašpinění je tak zachována ideální forma signálu. Šumová složka přitom zůstává trvale nízká.

Rychlé nastavení referencí

Díky integrované funkci navádění (Homing) je možná detekce polohy a tím i rychlejší nastavování referencí systému – jasná výhoda, zvláště u os s velkými pojezdovými vzdálenostmi. Integrovaná limitní funkce umožňuje bezpečné rozpoznání koncové polohy bez dalších opatření.

Určeno pro vakuum

Podtlaková technologie hraje důležitou roli v mnoha moderních výrobních procesech a výzkumných úkolech. Podtlakové technologie se staly nepostradatelnými v elektronice, technologii tenkých vrstev, vývoji nových materiálů, biotechnologii a v lékařské nebo analytické technologii.

Mnohostranné použití

Snímače LIF 400 jsou díky svým vlastnostem univerzálně použitelné. Díky vysoké hustotě integrace jsou tyto měřicí přístroje velmi kompaktní a lehké.

Varianty produktu

Otevřené lineární snímače se skládají z jedné stupnice a jedné snímací hlavy. Vyberte prosím v seznamech obě komponenty, každou zvlášť, dle potřeby. Pro další konzultace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře .

Měřítko

Snímací hlava