Digital Twin

Programovací stanice HEIDENHAIN je přesnou kopií řídicího systému. Může se také stát modelem stroje: Digital Twin servisního oddělení společnosti HEIDENHAIN přináší dílenské prostředí do vaší kanceláře. To vám poskytne klid a jistotu, že programy vytvořené na programovací stanici nebo softwarem CAD, poběží na stroji správně.

Realistická simulace pro spolehlivé výrobní procesy

Digital Twin vám v kanceláři během konstrukce dílce, tvorby programu a simulace umožní ovlivnit kinematiku, parametry a funkce obráběcího stroje:

  • Kontrola a optimalizace drah přejezdu
  • Zamezení přerušení programu
  • Předcházení kolizím
  • Plné využití pracovního prostoru stroje
  • Testy pohybů v pěti osách
  • Kontrola a optimalizace polohy upnutí

V dílenském prostředí vám to přinese zkrácení časů nastavení a simulace, méně ladění programu, vyšší spolehlivost procesu a vyšší produktivitu.

Vedle tvorby a verifikace NC programu vás Digital Twin také podpoří při hodnocení, plánování zakázek odborném TNC školení:

  • Stanovení přesných časů obrábění
  • Výpočet nákladů a kompletace dat
  • Zajištění realistického školení NC programování

Snadný postup k Digital Twin

01

Konzultace a identifikace vašich přesných požadavků

Kontaktujte prosím naši nejbližší pobočku. Zjistěte kterou zde.

02

Individuální ocenění

Na základě údajů o vašem stroji vám připravíme individuální ocenění.

03

Podání objednávky

Prohlédněte si naše ocenění a podejte objednávku prostřednictvím linky naší podpory NC programování.

04

Vytvoření Digital Twin

Upravíme programovací stanici a pošleme vám záložní soubor dat.

05

Import záložního souboru

Záložní soubor importujete do všech ekvivalentních programovacích stanic vaší firmy.