Referenční měřidlo RVM 4000

Měřicí přístroje pro statické a dynamické zkoušky rotačních os

  • Přejímka a kontrola obráběcích strojů a otočných stolů (podle ISO 230-2, ISO 230-3 a VDI/DGQ 3441)
  • Dvě varianty: vysoce přesné pro měření otočných stolů a optimalizované pro montážní prostor k měření os naklopení
  • Snadná manipulace v obráběcím stroji
  • Metoda přímé zkoušky statického a dynamického chování
  • Bezkontaktní snímání bez opotřebení
  • Měření libovolných úhlových kroků a dynamických pohybů
  • Optimální výsledky s převodníkem signálu EIB 741 a počítačovým softwarem ACCOM 4.0
  • Referenční měřící přístroj RVM 4000 je zatím pouze k zapůjčení

Nejvyšší přesnost měření

Bezkontaktní optické měření zaručuje nezkreslený výsledek. Velmi vysoká přesnost systému až 0,5" zůstává prakticky neovlivněna okolními podmínkami.

Robustní a velké montážní tolerance

Referenční měřicí přístroj RVM 4000 je velmi robustní a snadno ovladatelný. Kromě toho má velkorysé montážní tolerance, které umožňují rychlou montáž.

Rychlé uvedení do provozu

RVM 4000 je kompaktní a praktický. Po krátkém seřízení je okamžitě připraven k použití: není nutná žádná zahřívací fáze. Modulární měřicí systém je navíc bezúdržbový a neopotřebovává se.

Kompletní řešení s ACCOM 4.0

Díky novému počítačovému softwaru ACCOM 4.0 je proměření stroje dokonalé: příprava, měření a vyhodnocení jsou od sebe jasně odděleny pro optimální pracovní postupy.

RVM 4000 – rychlé a přesné měření rotačních os