Lineární snímače polohy

Lineární snímače zaznamenávají polohu hlavních os bez dalších mechanických převodových prvků. Tím se eliminuje řada možných zdrojů chyb, jako jsou vůle při zpětném chodu, chyby stoupání závitů nebo zahřívání kuličkového šroubu posuvu. Lineární snímače jsou proto nezbytné pro stroje s vysokými nároky na přesnost polohování a rychlost obrábění.

Zapouzdřené lineární snímače

Zapouzdřené lineární snímače jsou optimálně chráněny proti prachu, třískám a stříkající vodě a jsou zvláště vhodné pro použití na řízených a ručně ovládaných obráběcích strojích.

Otevřené lineární snímače polohy

Otevřené lineární snímače polohy HEIDENHAIN pracují bez mechanického kontaktu mezi snímací hlavou a měřítkem, popř. měřicím páskem Typickými oblastmi použití jsou výroba a měřicí zařízení v polovodičovém průmyslu, osazovací stroje a přímé pohony.

Closed Loop: přesnost, kvalita, tradice

Kolik času a CO2 můžete ušetřit s novými výrobky od společnosti HEIDENHAIN

Čas potřebný pro montáž stroje

Stlačený vzduch

Instalace DA 400
Zapojení hadic pro stlačený vzduch pro každý snímač
Počet os pro LC s ofukem stlačeného vzduchu
Počet os pro RCN s ofukem stlačeného vzduchu

Teplotní kabel

Zapojení analogového teplotního kabelu
Počet os pro RCN s ofukem stlačeného vzduchu

Náklady na elektřinu

Cena 1 kWh v EUR

Vaše úspora

S následujícími produkty ušetříte Total Cost of Ownership (Celkové náklady vlastnictví)

Nyní kontaktovat