Výrobky HEIDENHAIN pro nejvyšší nároky na přesnost

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární a úhlové snímače, rotační snímače, CNC-řídicí systémy a displeje pro stroje, systémy a metrologické aplikace. Portfolio produktů doplňují dotykové hroty, převodníky signálů, dotykové sondy a zkušební či testovací zařízení.

Využijte typické výhody řešení HEIDENHAIN, zejména nejvyšší úroveň přesnosti a spolehlivou reprodukovatelnost a opakovatelnost. Profitujte z bezpečných procesů, vysoké dynamiky stroje, jednoduchého ovládání a samozřejmě maximální efektivity.

Lineární snímače polohy

Lineární snímače HEIDENHAIN zaznamenávají polohu hlavních os bez dalších mechanických převodových prvků. Vaše stroje tím splňují nejvyšší požadavky na přesnost polohování a rychlost obrábění.

Úhlové snímače

Polohujte rotační osy s vysokou přesností v rozsahu několika úhlových sekund. Ideální úhlový snímač pro vaši aplikaci najdete u fy HEIDENHAIN – zapouzdřený, modulární nebo jako vysoce integrovaný modul, včetně ložiska.

Rotační snímač

Důvěřujte nejvyšší kvalitě, odolnosti a přesnosti ve vašich aplikacích. S robustními a snadno montovatelnými rotačními snímači HEIDENHAIN můžete přesně, bezpečně a spolehlivě zaznamenávat hodnoty polohy a rychlosti.

CNC-řídicí systémy

Dílenské, všestranné a výkonné: S CNC-řídicím systémem HEIDENHAIN pro frézování a soustružení můžete optimalizovat řízení pohybu vašich obráběcích strojů a proměnit je v uživatelsky přívětivá pracoviště na dílně.

Softwarová řešení – Digital Shop Floor

Získejte 360° pohled na dílnu. Řešení HEIDENHAIN pro digitální dílnu kompletně zmapují váš procesní řetězec – např. se softwarem v prostředí souvisejícím se stroji, poradenství, online servis a mnoho dalšího.

Dotykové a kamerové systémy

Zkraťte seřizovací časy, prodlužte provozní dobu vašich obráběcích strojů, zajistěte procesní spolehlivost a kvalitu ve vaší výrobě: s dotykovými sondami a kamerovými systémy HEIDENHAIN pro měření obrobků a nástrojů.

Převodník signálu

Převodníky signálů HEIDENHAIN flexibilně přizpůsobí signály ze snímačů podle požadavků rozhraní k následné elektronice ve vaší aplikaci. Převodníky zpracovávají podle potřeby i další signály z jiných snímačů.

Zobrazování

Výkonné displeje HEIDENHAIN usnadňují obsluhu strojů, systémů nebo metrologických aplikací a šetří čas: Díky integrované dotykové obrazovce, intuitivnímu uživatelskému rozhraní a navigaci v menu s podporou dialogů.

Dotyková měřidla

Délkoměry HEIDENHAIN měří i velké vzdálenosti rychle, spolehlivě a přesně. Využijte těchto předností při měření ve výrobě, na vícebodových měřicích stanicích, při monitorování měřicích zařízení nebo pro měření polohy.

Zkušební a testovací přístroje

Snímače HEIDENHAIN poskytují všechny informace potřebné pro nastavení, uvedení do provozu a monitorování. Pomocí kontrolních a zkušebních přístrojů můžete tato data využít pro přejímku stroje, funkční kontroly nebo pro komplexní diagnostiku.

Odvětvová řešení od fy HEIDENHAIN

Ať už jde o konstrukci obráběcích strojů, automatizační techniku, polovodičový a elektronický průmysl, metrologii nebo robotiku, či o pohony, lékařskou a výtahovou techniku, tiskařský průmysl, monitorování stavu konstrukcí nebo teleskopy: neustálý vývoj přesnosti, dynamiky a procesní spolehlivosti našich produktů přímo zlepšuje výkon a účinnost vašich strojů, závodů, zařízení a procesů. Objevte sami, jaká řešení nabízíme pro vaše odvětví a jak tato řešení mohou optimalizovat vaše aplikace.