Connected Machining

Connected Machining zajišťuje inteligentní propojení řídicích systémů HEIDENHAIN v dílně s vaším procesním řetězcem. Tak využijete kompletní správu digitálních objednávek a dat, budete čerpat stávající potenciály  optimálně a zvýšíte produktivitu, hospodárnost, kvalitu, spolehlivost dodávek a správu času.

Integrujte řídicí systémy HEIDENHAIN do vaší podnikové sítě

Rozhraní HEIDENHAIN DNC

Integrujte svůj obráběcí stroj s řízením HEIDENHAIN do podnikové sítě prostřednictvím rozhraní HEIDENHAIN DNC. HEIDENHAIN DNC tak umožňuje automatickou výměnu dat: 

 • Se systémy sběru strojních a výrobních dat (MDE/BDE)
 • Se systémy ERP/MES vyšší úrovně
 • Se systémy pro správu zboží
 • Se systémy řídicího centra
 • S CAD nebo CAM-systémy
 • Se simulačními nástroji
 • Se systémy pro správu nástrojů
 • S automatizačními řešeními
 • StateMonitor

Jednoduchá implementace HEIDENHAIN DNC

Pro možnost používání softwarového rozhraní HEIDENHAIN DNC, nabízí HEIDENHAIN vývojový paket RemoTools SDK. Pro vývojová prostředí v operačních systémech Windows poskytuje RemoTools SDK komponentu Microsoft COM pro komunikaci s řídicím systémem HEIDENHAIN.

Kontaktní osoba – Prodej

Oddělení prodeje

+420 272 658 131

prodej@heidenhain.cz

OPC UA NC Server: Bezpečná výměna dat v bezpapírové výrobě

HEIDENHAIN OPC UA NC Server je standardizované a na platformě nezávislé komunikační rozhraní pro bezpečnou integraci obráběcích strojů do produkčního IT. Díky tomu je bezpapírový výrobní proces spolehlivý a časově úsporný, protože propojuje řídicí systém HEIDENHAIN s dalšími zařízeními v dílně, jako jsou přípravky pro nastavení nástrojů nebo StateMonitor. Přednosti pro vás:

 • Účinný sběr výrobních dat
 • Aktuální hlášení stroje
 • Centrální automatizace

Používejte aplikace Windows na řídicím systému

Remote Desktop Manager

Správce vzdálené plochy (Remote Desktop Manager) umožňuje přístup k datům a aplikacím prostřednictvím řídicího systému TNC. Všechny informace na síti si můžete zobrazit, upravit nebo zpřístupnit. Na řídicím systému můžete také ovládat a používat širokou škálu aplikací:

 • Technické výkresy a  CAD-data
 • NC-programy
 • Data nástrojů, pracovní pokyny a seznamy osazení
 • Skladové informace
 • MES (Manufacturing Execution Systems)
 • ERP-systémy (Enterprise-Resource-Planning = Plánování podnikových zdrojů)
 • Webové aplikace a e-mail 

Jak funguje Remote Desktop Manager

Remote Desktop Manager umožňuje pohodlně přepínat z obrazovky řídicího systému na rozhraní Windows PC pouhým stisknutím tlačítka na ovládací klávesnici. Může to být počítač v místní síti nebo průmyslové PC v rozvaděči stroje. 

Získejte kancelář na stroji

Udělejte dílnu plnohodnotnou součástí účinného procesního řetězce. Se Remote Desktop Manager používáte přes řídicí systém i výpočetně náročné aplikace v oblasti CAD/CAM bez ovlivnění CNC-obrábění a výkonu stroje. 

Kontaktní osoba – Prodej

Oddělení prodeje

+420 272 658 131

prodej@heidenhain.cz

Výměna dat s řídicím systémem a programovací stanicí

TNCremo a TNCremoPlus

Pomocí bezplatného PC-softwaru TNCremo si můžete vyměňovat data s programovací stanicí a řídicím systémem TNC. Tím můžete:

 • přenášet obráběcí programy, nástrojové nebo paletové tabulky
 • Vytvoření servisního souboru
 • Provádějte zálohy dat 
 • Pořiďte snímky obrazovky řídicího systému

Placená verze TNCremoPlus vám nabízí i rozšířenou funkci. Pomocí živé obrazovky můžete např. sledovat z dálky obrazovku řídicího systému. 

Na programovací stanici dokonale zobrazíte stroj v dílně

Digital Twin

Digital Twin je realistický obraz vašeho stroje na programovací stanici. Můžete s ním využít skutečnou kinematiku, parametry a funkce vašeho stroje v dílně při navrhování a vytváření programů v kanceláři. A můžete si být jisti, že programy vytvořené na CAM-systému nebo programovací stanici poběží perfektně.

Více informací o Digital Twin
a jeho výhody pro vaše procesy:

Stáhněte si brožuru