Structural Health Monitoring

V závislosti na okolních vlivech a podmínkách použití jsou budovy a průmyslové závody vystaveny velmi rozdílnému zatížení.  Velmi přesné, robustní snímače ESR od HEIDENHAIN a LEINE LINDE zaznamenávají deformace, vibrace a kmitání pro komplexní monitorování. Tímto způsobem poskytují smysluplné údaje pro optimální provoz a zabezpečení větrných turbín, mostů a jiných vysoce namáhaných budov, jeřábů, regálových skladovacích systémů nebo míchacích dílen.

Chraňte své cenné investice: 
Přesná a digitální senzorová technologie 
s know-how od firem HEIDENHAIN a LEINE LINDE

Měření deformací, vibrací a
kmitání

Deformační senzory typu ESR umožňují komplexní sledování  větrných turbínmostůregálových skladovacích systémů nebo míchacích zařízení  a dalších silně zatížených budov, popř
průmyslových závodů. K tomu nabízejí oproti konvenčním
řešením, jako jsou fóliové systémy, četné výhody:

 • Vysoce dynamické a velmi přesné měření
 • Rychlý a bezztrátový přenos dat
 • Robustní, uzavřená konstrukce

Přejete si osobní konzultaci pro vaši aplikaci?
Zde najdete svou kontaktní osobu 

Vysoké rozlišení:
Senzor s elektrooptickým měřením deformace

Senzory deformací typu ESR poskytují výrazně přesnější naměřené hodnoty než systémy na bázi fólie:

 • Deformace s 0,025 uε
 • Kmitání až 30 kHz

Využijte tyto výhody v přesnosti, zejména při měření dynamických zatížení. Můžete dokonce měřit a vyhodnocovat krátkodobé události, např. špičky zatížení od jednotlivých kamionů, jedoucích přes most.

Digitální měření:
Přenášejte data bez ztráty, rychle a na velké vzdálenosti

Senzory ESR nejen rychle a spolehlivě přenášejí naměřené hodnoty z měření deformací, vibrací a kmitání na velké vzdálenosti. Díky obousměrnému digitálnímu rozhraní můžete pro Structural Health Monitoring využívat i další důležitá data:

 • Diagnostické a stavové údaje snímače
 • Údaje o zrychlení a teplotě z externích senzorů

Mějte kompletní přehled nejen o své investici, ale také o stavu senzorů, používaných k monitorování.

Vhodná upevňovací technika:
Flexibilní pro každou aplikaci

Měřte se senzory ESR univerzálně, kde a jaká data potřebujete:

 • Trvale díky montáži s nalepením
 • Opakující se se šroubováním
 • Krátkodobé s připevněním magnetem

Používejte jeden a tentýž přístroj pro velmi odlišné aplikace, např. :

 • Dlouhodobé sledování
 • Periodické testy
 • Jednorázové certifikace

Optimální výkon větrných turbín

Spolehněte se při monitorování vašich větrných turbín na přesné
a robustní senzory ESR. Poskytují potřebné údaje pro:

 • Optimalizované řízení systému (Pitch Control – regulace sklonu)
 • Průběžné sledování struktury
 • Kontrola komponentů, jako je list rotoru a věž

Zabezpečte svou investici optimální účinností systému
a maximální životností díky vysoce přesnému měření zatížení.

Vaše výhody:

 • Vysoká vzorkovací frekvence
 • Digitální rozhraní
 • Monitorování stavu snímače

Zajištění budov

Stavby by měly mít co nejdelší životnost. Čím přesněji určíte skutečné statické a dynamické zatížení, tím lépe můžete plánovat a provádět opatření pro zachování struktury budovy. Snímače deformací ESR vám k tomu poskytují vysoce přesné naměřené hodnoty:

 • Dlouhodobé sledování struktury
 • Sledování trhlin
 • Měření zátěže

Digitální rozhraní spolehlivě přenáší naměřená data na velké vzdálenosti a umožňuje monitorování stavu senzoru.

Vaše přednosti:

 • Robustní provedení
 • Vysoce přesné měření
 • Monitorování stavu snímače

Vyšší efektivita průmyslových zařízení

Zvyšte dynamiku skladových regálových systémů nebo míchadel
přesným měřením kmitání a deformací. .
Monitorování stavu pomocí snímačů deformací ESR vám umožňuje:

 • Měření zatížení kmitáním
 • Ověření modelu stroje
 • Stanovení deformací závislých na zatížení
 • Optimalizaci regulačního obvodu

Využijte celé spektrum výkonu svých strojů a systémů
pro maximální produktivitu – spolehlivost procesu v rámci limitů zatížení.

Vaše přednosti:

 • Vysoce dynamické měření deformace a kmitání
 • Rychlý a bezpečný přenos dat
 • Jednoduchá a flexibilní montáž

Síla větru

Větrné turbíny jsou základním pilířem energetického přechodu. Měřicí zařízení, senzory a sběrací kroužky podporují optimální využití větrné energie od výroby přes provoz až po údržbu systémů.
Další podrobnosti

Výtahová technika

Bezpečnost a pohodlí kolem výtahu – to zajišťují naše snímače na pohonu, brzdách, v šachtách a na dveřích. A už teď přemýšlíme o inovativních řešeních pro výtah budoucnosti.
Další podrobnosti

Pohony

Od snímačů pro zpětnou vazbu motoru a regulaci polohy přes nejrůznější motory až po řízení pohybu u nás najdete řešení s nejvyšší přesností, výkonem a dynamikou.
Další podrobnosti

Obráběcí stroj

Délkové a úhlové snímače a numerické řídicí systémy od společnosti HEIDENHAIN nastavují standardy pro přesnost, rychlost úběru, spolehlivost procesu a snadnou obsluhu obráběcích strojů.
Další podrobnosti