GAGE-CHEK 4000 SW

Vyhodnocovací software pro spolehlivé získávání naměřených hodnot

  • Intuitivní uživatelské rozhraní s konfigurovatelnými funkčními prvky
  • Individuální názvy os
  • Číselníkový indikátor pro grafické znázornění naměřených hodnot
  • Řady měření se zjišťováním minima/maxima
  • Funkce protokolu (LOG) přímo v aplikaci Excel

Jednoduché vyhodnocení

Pomocí funkce Měřicích hodinek můžete porovnávat zaznamenané, naměřené hodnoty přímo s požadovanou hodnotou, výstražnými mezemi a mezemi tolerance. Naměřené hodnoty se zobrazují graficky na měřicích hodinkách. Software GAGE-CHEK 4000 vás podpoří při hodnocení barevným znázorněním číselníku.

Konfigurovatelné funkční prvky

Efektivní práce s GAGE-CHEK 4000 SW: Konfigurace funkcí v boční oblasti displeje – přizpůsobená příslušným požadavkům měřicí úlohy. Kromě toho jsou k dispozici funkce, jako je tabulka vztažných bodů nebo zjišťování minima a maxima.

Mastern – měření s referenčními díly

Pomocí funkce Mastern můžete převzít hodnoty referenčního dílce pro příslušné osy a navíc uložit metadata. Při měření referenčního dílce přebíráte hodnoty jednotlivě nebo kompletně na indikaci polohy.

Rozsáhlé funkce

  • Funkce protokolu (LOG) v Excelu s manuálním nebo kontinuálním přenosem dat
  • Aritmetické operace s funkčním vzorcem
  • Indikace průměru nebo poloměru
  • Relativní měření