Programovací stanice pro frézovací a soustružnické řídicí systémy

Provedení programovací stanice

  • Bezplatná demoverze
  • Plná verze, licence pro jednu stanici
  • Plná verze, síťová licence pro 14 pracovišť
  • Plná verze, síťová licence pro 20 pracovišť
  • S virtuální klávesnicí nebo ovládacím panelem TNC

Tvorba programů

Programovací stanice umožňuje vytváření, testování a optimalizaci programů mimo stroj. Tím se účinně předchází odstávkám stroje. Klávesnice programovací stanice je založena na skutečné klávesnici stroje. To znamená, že není třeba nic nastavovat – každé stisknutí klávesy je hned napoprvé správné.

Spolehlivá simulace

Programovací stanice HEIDENHAIN jsou založeny na stejném softwaru jako řídicí systémy. Programování a test programu probíhají přesně tak, jako na stroji. To zvyšuje jistotu, že program vytvořený na programovací stanici bude na stroji probíhat hladce a bez přerušení.

Realistická simulační grafika

Detailní simulační grafika umožňuje přesný a realistický náhled obrábění. Tím je ještě před obráběním jasné, zda program obsahuje všechny potřebné informace, zda procesy obrábění probíhají hladce a zda má povrch požadovanou kvalitu.

Zkušební verze zdarma

Programovací stanice je k dispozici také jako bezplatná demoverze pro testovací účely. Obsahuje všechny funkce řídicího systému a umožňuje uložení krátkých programů. Omezení se týká pouze délky programu. Všechny ostatní funkce lze používat bez omezení.

Digitální dvojče

Digitální dvojče je realistický obraz stroje na programovací stanici. To znamená, že aktuální kinematika, parametry a funkce stroje jsou k dispozici v kanceláři. Za tímto účelem servis HEIDENHAIN  upraví zálohu stroje, která se pak jednoduše nahraje do programovací stanice.

Pohodlná instalace

Programovací stanice běží zcela nezávisle ve virtualizačním softwaru, na jeden  počítač můžete nainstalovat i několik verzí programovací stanice. Instalace probíhá automaticky na počítači s operačním systémem Windows. Zde naleznete další informace a systémové požadavky.

Demoverze zdarma

Stáhněte si bezplatnou  demoverzi programovací stanice –  bez registrace a časového omezení. I v demoverzi využíváte originální software a programujete jako na vašem řídicím systému.