Souvislý řídicí systém TNC 620

Kompaktní výkonnostní třída

  • 8 regulačních obvodů, z toho 2 jako vřetena 
  • Verze s dotykovou obrazovkou pro ovládání Multitouch
  • Jednoduché programování v popisném dialogu (Klartext) HEIDENHAIN nebo v DIN/ISO
  • Rozsáhlé balíčky s cykly pro obrábění a dotykovou sondu
  • Vysoká kvalita povrchu s krátkou dobou obrábění
  • Speciální funkce pro rychlé 3D-obrábění
  • Krátká doba zpracování bloku (1,5 ms)

Optimální výkon

TNC 620 se vyznačuje optimalizovaným řízením pohybu, krátkými časy zpracování bloků a speciálními strategiemi řízení. To umožňuje dosáhnout velmi vysokých rychlostí obrábění s největší možnou přesností obrysu – zejména při zpracování 3D-obrysů.

Optimalizované řízení pohybu

Ovládání pohybu je efektivně optimalizováno pomocí funkce ADP. Navíc ADP předem dynamicky vypočítá obrys a upraví pohyby s omezeným zrychlením, aby byly plynulé. Díky tomu je dosaženo dokonalých povrchů i při silně kolísavém rozložení bodů.

Realistická simulační grafika

Detailní simulační grafika umožňuje přesný a realistický náhled obrábění. Tím je ještě před obráběním jasné, zda program obsahuje všechny potřebné informace, zda procesy obrábění probíhají hladce a zda má povrch požadovanou kvalitu. 

Optimalizované frézování obrysů OCM (Optimized Contour Milling)

OCM optimalizuje procesy hrubování a umožňuje vysoce efektivní obrábění jakéhokoli obrysu pomocí speciálních, trochoidálních, frézovacích cyklů. Kromě výrazného zvýšení produktivity se také výrazně snižuje opotřebení nástroje. Optimální řezné podmínky jsou určeny integrovaným kalkulátorem řezných podmínek.

Component Monitoring

Opční Monitorování komponent chrání stroje před poruchami a poškozením prostřednictvím cíleného monitorování.  Prostřednictvím trvalého sledování uložení vřetena a zatížení osy posuvu je opotřebení spolehlivě detekováno a přetížení je účinně zabráněno.

Dynamic Precision

Dynamic Precision obsahuje několik funkcí, které zlepšují přesnost dráhy obráběcích strojů i při velkých posuvech a složitých pohybech. Výsledkem je, že přesné součásti lze efektivně vyrábět s krátkými časy obrábění a bez ručního dodělávání.

Kontaktní osoba – Prodej

Oddělení prodeje

+420 272 658 131

prodej@heidenhain.cz
Kontaktní osoba – Servis

Oddělení oprav a náhradních dílů

+420 272 680 792

servis@heidenhain.cz
Najděte si místní kontakt

Prakticky orientovaný design

Přesné a praktické

TNC 620 od HEIDENHAIN je kompaktní a mnohostranný souvislý řídicí systém. Oblast použití TNC 620 sahá od tříosého obrábění přes 3+2osé až po pětiosé frézování. TNC 620 zajišťuje nejlepší kvalitu povrchu s krátkými časy obrábění díky funkcím ADP (Advanced Dynamic Prediction) a balíčku funkcí Dynamic Precision. KinematicsOpt navíc zajišťuje, že složité díly jsou vyráběny přesně a s reprodukovatelnou přesností, a to i po dlouhou dobu. Při každodenní dílenské práci přesvědčí TNC 620 svým flexibilním konceptem ovládání a rozsahem výkonu.

Jednoduché připojení k síti

Jednoduché použití dat, časově nenáročné postupy a transparentní procesy – Connected Machining umožňuje optimální napojení na řešení pro digitální zakázkovou a datovou správu ve výrobě. Balíček funkcí Connected Machining se perfektně integruje u řídicích systémů HEIDENHAIN přes perspektivní digitální rozhraní s flexibilním konceptem ovládání do procesního řetězce a tak pomáhá optimalizovat přenos znalostí v rámci společnosti. Connected Machining tak zapojuje řídicí systémy HEIDENHAIN do důsledně digitálního řízení zakázek výroby, připojené k síti, a staví uživatele do centra digitální správy zakázek.

Connected Machining nabízí:

  • Jednoduché používání dat
  • Časově úsporné procesy
  • Transparentní procesy

TNC 620 – efektivnější frézování

Klartextportal – Informační stránka pro řídicí systémy HEIDENHAIN

V Klartextportal najdete mnoho praktického programování a  také tipy na obrábění, jakož i podrobné informace o funkcích a nových výrobcích.

Tato témata by vás také mohla zajímat

Praktická odbornost

Dobře vyškolení zaměstnanci jsou také spokojenými a efektivními zaměstnanci. Najděte správné školení pro vaše potřeby.
Ke školení

Svět video témat

Vysvětleno rychle, jasně a jednoduše: V našem mediálním centru najdete zajímavá videa na mnoho různých témat.
Do knihovny médií

Průběžná aktualizace znalostí

Informujte se. Náš Newsletter vás pravidelně informuje o novinkách na různá témata.
Přihlášení k Newsletteru