Closed Loop zvyšuje přesnost obrobku

Hlavní příčinou chyb při měření polohy na moderních obráběcích strojích jsou tepelné chyby, které jsou do značné míry ovlivněny samotným procesem obrábění. Pokud se součásti stroje roztahují nebo opět smršťují v závislosti na teplotě, může to vést, bez odpovídající kompenzace chyb, k překvapivým odchylkám. Změny vyvolané teplem v posuvovém mechanismu nejsou pro běžné regulační obvody ve stroji viditelné. Z tohoto důvodu se pro rozměrově přesnou a věrnou výrobu obrysů, od jednotlivých dílů až po velké série doporučuje řízení lineární a rotační osy s Closed Loop. 

Výroba jednoho dílu

V případě složitých sestav musí být zaručena přesnost již od prvního dílu. Přesnost lineární a rotační osy je rozhodující pro výsledek obrábění, zejména u pětiosého obrábění.

Malosériová a středně sériová výroba

V malo- a středně sériové výrobě se často mění obráběcí program a tím i teplota posuvového vřetena. Použití lineárních snímačů v Closed Loop umožňuje výrobu s trvalou přesností.

Masová produkce

Zařízení pro měření délky a úhlu zvyšují pracovní přesnost propojených obráběcích center a zajišťují trvale vysokou kvalitu v masové výrobě.

Lineární snímače v Closed Loop: Kompenzují tepelné chyby

Closed Loop ve výrobě jednotlivých dílů

Vliv detekce polohy na přesnost při pětiosém obrábění

Výhody detekce polohy pomocí lineárních a úhlových snímačů HEIDENHAIN jsou zvláště zřejmé na příkladu obrobku Telstar. Vizuálně dokonalý vzhled koule Telstar vyžaduje, aby šev, pětiúhelníky a šestiúhelníky byly frézovány s vysokou přesností i přes dobu zpracování delší než 2 hodiny . Kvůli předvolenému úhlu naklopení frézy vůči obrobku Telstar, specifikovanému v NC-programu, jsou potřeba velké pohyby rotačních a lineárních os, což vyžaduje vysokou prostorovou přesnost .

Semi-closed Loop

Vlivy na mechaniku pohonu zhoršují přesnost obrábění. Šířka švu se mění. Průsečíky švů jsou viditelně nečisté.

Closed-loop

Díky přesným délkovým a úhlovým snímačům od fy HEIDENHAIN nemají vlivy hnacího mechanismu vliv na výsledek obrábění. Šev je vyfrézován ve správné šířce s přesným chováním na přechodech.

Closed Loop v malosériové a středně sériové výrobě

Trvalá přesnost v malosériové a středně sériové výrobě

Přesnost obráběcího stroje závisí rozhodujícím způsobem na jeho schopnosti vyrovnat se s rychle se měnícími provozními podmínkami. Přechod od hrubování k dokončování výrazně mění mechanické a tepelné zatížení stroje, což může mít za následek velké změny přesnosti. K podobným změnám zatížení dochází při zpracování malých velikostí dávek. Neustálé změny mezi seřizováním a obráběním, specifickým pro zakázku, zajišťují kolísavé tepelné příkony s odpovídajícím dopadem na přesnost.

Semi-closed Loop

Tepelné posunutí os

Closed Loop

Žádné tepelné posunutí os posuvu

Closed Loop v hromadné výrobě

Vyšší přesnost pro obráběcí centra v automatizované velkovýrobě

Velkosériová výroba v automobilovém průmyslu se mění. Například pro zvýšení flexibility mechanického obrábění součástí hnacího ústrojí pro motorová vozidla jsou pevné přenosové linky stále častěji nahrazovány linkami s propojenými obráběcími centry.

Vyráběné tolerance obrobku jsou závislé na jednotlivých strojích nebo dílčích procesech celého výrobního závodu. Ke zvýšení přesnosti obrábění napomáhají délková měřicí zařízení v uspořádání s uzavřenou smyčkou. To znamená, že zvýšenou toleranční rezervu lze využít například k delšímu používání nástrojů.