Optimalizace přesnosti stroje

Rostoucí požadavky na přesnost obráběcího stroje jsou provázeny stále přísnějšími tolerancemi obrábění. Souhlas tolerancí a kvalita povrchu jsou z velké části určeny dynamickou a statickou přesností pohybů stroje. Avšak vzhledem k nedokonalostem vyplývajícím z výroby a instalace vykazují komponenty obráběcího stroje pružné deformace.

Každý druh přesné práce proto vyžaduje měření chyb pohybu a jejich příslušnou kompenzaci. Společnost HEIDENHAIN nabízí několik způsobů jak zdokonalit kvalitu vašeho stroje.

Dynamic Precision: vysoký dynamický výkon a přesnost

Funkce Dynamic Precision jsou dostupné buď samostatně, nebo jako možnosti kombinovatelné s řídicími systémy HEIDENHAIN.

  • CTC: vyšší přesnost díky kompenzaci polohových chyb závislých na zrychlení ve středovém bodu nástroje
  • AVD: dokonalý povrch díky aktivnímu potlačení vibrací
  • PAC: polohově závislá úprava regulačních parametrů
  • LAC: vyšší přesnost úpravou regulačních parametrů v závislosti na zatížení, bez ohledu na zatížení nebo stáří stroje
  • MAC: pohybově závislá úprava regulačních parametrů

KinematicsOpt

Tato možnost je cyklus, pevně integrovaný do TNC, který umožňuje rychlou a snadnou kontrolu a optimalizaci kinematiky stroje. A třebaže nedokáže kompenzovat vlastní statistické chyby stroje, pomůže při jejich nalezení.

KinematicsComp

KinematicsComp může významně zvýšit přesnost obrábění a obrysovou přesnost. Dlouhé dráhy pojezdu a vysoká hmotnost obrobků na velkých strojích způsobují relativně veliké chyby. Vzhledem k tomu, že jejich snížení je na mechanické úrovni velice obtížné, poskytuje funkce KinematicsComp jasné ekonomické výhody. Dosahuje zlepšení i na malých strojích s vysokými požadavky na přesnost.

Volumetrická kompenzace

Volumetrická kompenzace slouží pro stanovení volumetrické chyby v celém pracovním prostoru nových i použitých obráběcích strojů s řídicím systémem HEIDENHAIN. V závislosti na požadavcích jsou k dispozici různé metody měření. V jedné z těchto metod je na základě vícebodového měření laserovým sledovačem z různých poloh vytvořen model chyby s kompenzačními soubory. Výsledkem je snížení statických geometrických chyb a polohu TCP lze zlepšit v celém objemu. Tato měření nabízí servisní oddělení HEIDENHAIN.

Kontaktní osoba – Servis

Oddělení oprav a náhradních dílů

+420 272 680 792

servis@heidenhain.cz