Technika pohonu

Obráběcí stroje, automatizační řešení, výtahy, tiskařské stroje a mnoho dalších aplikací – výkonné pohony a aplikačně specifická měřicí zařízení pro jejich regulaci zajišťují požadovaný pohyb a dynamiku. HEIDENHAIN a ETEL dodávají motory a komplexní pohybové systémy, např. pro velmi přesné aplikace v polovodičovém a elektronickém průmyslu. Výrobci strojů a systémů mohou u společností HEIDENHAIN, AMO, RSF a RENCO najít ucelenou řadu na míru šitých snímačů pro širokou škálu pohonů, aplikací a požadavků. 

Měřicí zařízení pro servomotory

HEIDENHAIN nabízí širokou škálu rotačních a úhlových snímačů pro řízení servomotorů. To vám umožní zvládnout téměř všechny úkoly polohování a ovládání – bez ohledu na to,

  • jaké jsou mechanické požadavky ve vaší aplikaci
  • kterou technologii rozhraní používáte
  • jaké máte požadavky na přesnost
  • jakou úroveň zabezpečení chcete splnit

 Připojení měřícího zařízení lze provést také spojovací technikou s komerčně dostupnými konektory a kabely, jakož i s inovativním řešením s jedním kabelem HMC 6 pro rozhraní EnDat 2 a HMC 2 pro budoucí EnDat 3-technologii.

Měřicí přístroje pro lineární motory

Lineární motory nabízejí četné výhody: Pracují vysoce dynamicky, spolehlivě a mají dlouhou životnost. Poloha je měřena lineárními snímači, které mají stejné vlastnosti.
Zapouzdřené lineární snímače jsou pro svou ochranu proti prachu, třískám a chladicím/mazacím prostředkům zvláště vhodné pro obráběcí stroje.
Otevřené lineární snímače jsou k dispozici pro použití na přímých pohonech, zejména v měřicích zařízeních. Modulární řešení nabízejí téměř neomezenou flexibilitu pro montáž v široké škále aplikací. 

Měřicí přístroje pro krokové a BLDC-motory

Nová generace rotačních snímačů RENCO je vhodná s rozlišením až 40 000 měřicích kroků na otáčku, zejména jako systém zpětné vazby motoru pro krokové motory v provozu Closed-Loop (s uzavřenou smyčkou) a motory BLDC. Jejich velkou výhodou je:

  • Rychlá a snadná montáž díky integrované montážní pomůcce
  • Elektronické nastavení komutačních signálů motoru stisknutím tlačítka
  • Bezpečný a spolehlivý provoz díky monitorovacím a diagnostickým funkcím
  • Přesná detekce polohy rotoru BLDC-motorů
  • Velmi přesná specifikace sledu stop UVW pro elektronickou komutaci motoru do 32 párů pólů motoru

Pro zvláště prostorově omezené instalace nabízí RENCO R35iL celkovou montážní výšku pouze 8,6 mm. To z něj dělá jeden z nejtenčích rotačních snímačů, které jsou v současnosti na trhu k dispozici. 

Řešení pohonů od HEIDENHAIN a ETEL