PP 281

Inkrementální dvousouřadnicový měřicí přístroj

  • Pro přesnou detekci polohy v rovině
  • Pro měřicí kroky od 1 µm do 0,05 µm
  • Rozhraní: 1 VPP 

Kratší měřicí smyčka

PP 281 umožňuje měření dvou os pouze jedním měřicím zařízením. Při přímém dvourozměrném získávání naměřených hodnot je dosaženo velmi krátké měřicí smyčky. Tím se redukují poruchy a přesnost měření se výrazně zvýší.

Vysoce přesné snímání

 Dvousouřadnicový snímač PP 281 pracuje na principu interferenčního snímání. Jako měřítko se používá fázová mřížka, která je nanesena na nosič stupnice ze skla. Snímač se vyznačuje nejmenšími měřicími kroky v kombinaci s nejvyšší přesností.

Praktická montáž

S velmi krátkými periodami signálu a vysokým rozlišením je tento snímač ideální pro vysoce přesné aplikace. Přes vysokou přesnost jsou montážní tolerance této mimořádně velkorysé. Díky tomu je instalace zvláště snadná a praktická.

Kontaktní osoba – Prodej

Oddělení prodeje

+420 272 658 131

prodej@heidenhain.cz
Najděte si místní kontakt

Varianty produktu