Výkonné funkce pro pětiosé obrábění

Pětiosé obrábění zvyšuje možný rozsah dílů ve výrobě a zvyšuje produktivitu. Vyhýbá se procesům opětovného upínání a zkracuje výrobní časy i zdroje chyb. S rostoucí složitostí obrobku je pětiosé obrábění nezbytnou součástí výrobního procesu.

TNC 640 od HEIDENHAIN podporuje uživatele četnými praktickými funkcemi, díky nimž je pětiosé obrábění jednoduché a spolehlivé.

S HEIDENHAIN zvládnete výzvy
Obrábění v 5 osách

5-axis machining: powerful TNC functions for aerospace parts

[Translate to Czech:] TNC 640 für die 5-Achsbearbeitung

Vaše výhody s TNC 640 pro
Obrábění v 5 osách

  • Zabráníte poškození stroje a prostojům
  • Přesný obrázek kinematiky stroje v řídicím systému
  • Procesně spolehlivé hrubování s konstantními podmínkami záběru
  • Pětiosé obrábění nezávislé na stroji a nástroji
  • Perfektní povrchy v nejkratším čase obrábění
  • Zlepšená přesnost v Tool Center Point (Středu nástroje)
  • Jednoduchá a efektivní kontrola obrobku

Zabráníte poškození stroje a prostojům

Realistické simulace umožňují procesně spolehlivou kontrolu NC-programu před obráběním – již na programovací stanici v kanceláři a obzvláště realisticky s Digitálním dvojčetem. Při seřizování a během výrobního procesu chrání Dynamické monitorování kolize DCM před kolizemi u složitých pětiosých pohybů.

[Translate to Czech:] Realistische Simulationen mit dem digitalen Zwilling
[Translate to Czech:] KinematicsOpt

Přesný obrázek kinematiky stroje v řídicím systému

Dílenské kalibrační cykly zajišťují trvalou přesnost stroje. Funkce KinematicsOpt umožňuje kontrolu přesnosti rotačních nebo otočných os a kompenzaci existujících posunů ve středu otáčení těchto os. Odchylky jsou automaticky přeneseny do popisu kinematiky a započteny do kinematiky.

Procesně spolehlivé hrubování s konstantními podmínkami úběru

Vysoce efektivní hrubovací a dokončovací cykly pro obrábění šetrné k nástroji jsou základem produktivního pětiosého obrábění. S Optimalizovaným frézováním obrysu (OCM – Optimized Contour Milling) řídicí systém automaticky vypočítává komplexní pohyby pro trochoidální frézování kapes a ostrůvků s jakýmkoli obrysem. Výpočet optimálních řezných údajů je obzvláště pohodlný s integrovaným kalkulátorem řezných podmínek.

[Translate to Czech:] Optimized Contour Milling (OCM)

Nezávislé na stroji a nástroji
Obrábění v 5 osách

Funkce TCPM umožňuje optimální vedení nástroje. A 3D-ToolComp kompenzuje odchylky v poloměru nástroje. Pětiosé obrábění s TNC 640 vede k dokonalému dílu v nejkratším možném čase a staví vás do pólové polohy, když jsou vyžadovány optimální výsledky obrábění a efektivní procesy.

Perfektní povrchy v nejkratším čase obrábění

Kromě optimálního vedení nástroje hraje řízení pohybu rozhodující roli ve výsledku obrábění a výkonu. Cyklus 32 TOLERANCE umožňuje přizpůsobení tolerance obrysu specificky pro obrábění, pro dokonalou kombinaci přesnosti a dynamiky.

Zlepšená přesnost v Tool Center Point (Středu nástroje)

Funkce Dynamic Precision systematicky kompenzují dynamické odchylky a vyčerpávají tak potenciál přesnosti obráběcího stroje. Výsledkem jsou obrobky s vyšší přesností obrysu a lepším povrchem – současně s vyšší rychlostí obrábění.

Jednoduchá a efektivní kontrola obrobku

Cyklus 444, který lze automatizovat, měří i složité 3D-geometrie. Stačí příslušný měřicí bod se svými souřadnicemi a příslušným normálovým vektorem. TNC automaticky nasnímá obrobek a zjistí, zda se měřený bod nachází v zadané toleranci.

Mohlo by vás ještě zajímat

Správný řídicí systém

Který řídicí systém HEIDENHAIN je optimální řešení pro váš stroj? Náš přehled vám poskytuje rychlý přehled klíčových funkcí našich řídicích systémů pro frézování a soustružení.
Přehled hlavních řídících systémů

Praktická odbornost

Profesionální použití měřicích přístrojů a bezpečné zvládnutí řídicích systémů jsou předpokladem pro optimální výsledky měření a frézování.
Objevte nabídku školení

HEIDENHAIN Automation Solution

HEIDENHAIN Automation Solution je modulární systém pro univerzální automatizaci obrobků a nástrojů s osvědčenými komponenty a intuitivním konceptem ovládání.
Automatizace se systémem