Měřicí přístroje s křížovou mřížkou – modelová řada KGM 200

Měřicí přístroje pro statické a dynamické testování dráhového chování CNC-obráběcích strojů

  • Přejímka a kontrola obráběcích strojů
    (podle ISO 230-2, ISO 230-3, ISO 230-4 a VDI/DGQ 3441)
  • Parametrizace a kontrola funkčních paketů TNC
    Dynamic Precision a Dynamic Efficiency
  • Metoda přímé zkoušky statického a dynamického chování
  • Bezkontaktní snímání bez opotřebení
  • Měření libovolného průměru kruhu a tvarovaných ploch v měřicí rovině
  • Optimální výsledky s Interface-Box EIB 741 a PC softwarem ACCOM

Analýza tepelného chování

Třecí teplo v kuličkovém šroubu ovlivňuje přesnost polohování – zejména při nepřímém měření na pohonu. Zkoušky polohování podle ISO 230-3 umožňují analýzu tepelného chování, ve dvou bodech.

Přesnost polohování os

Přesnost a opakovatelnost polohování obráběcího stroje se určuje po najetí do určených poloh. Zároveň lze detekovat chyby vedení kolmo ke směru jízdy saní obráběcího stroje.

Test kruhovitosti: Určení odchylek

Údaje zjištěné pomocí testů kruhovitosti umožňují vyvozovat závěry o příčinách odchylek. Testy s velkými poloměry poskytují informace o geometrii stroje – testy s malými poloměry o přesnosti řízení při velkém zrychlení os (poloměry: 0,1 mm až 115 mm).

Test přesnosti tvarované plochy

V testu tvarované plochy měří měřicí přístroje modelové řady KGM 200 skutečně projeté, libovolné obrysy CNC-obráběcích strojů v rovině měření. Dynamické chování stroje lze následně posoudit pomocí softwaru ACCOM.