Řešení HEIDENHAIN pro vaše speciální aplikace

Jako lídr v oblasti odměřovací a řídicí techniky vytváří HEIDENHAIN a značky AMO, ETEL, IMT, LTN, NUMERIK JENA, RENCO a RSF svými výrobky předpoklady pro technologický pokrok v nejinovativnějších průmyslových odvětvích světa. Ať už jde o konstrukci obráběcích strojů, automatizační techniku, polovodičový a elektronický průmysl, metrologii nebo robotiku, či o pohony, lékařskou a výtahovou techniku, tiskařský průmysl, monitorování stavu konstrukcí nebo teleskopy: neustálý vývoj přesnosti, dynamiky a procesní spolehlivosti našich produktů přímo zlepšuje výkon a účinnost vašich strojů, závodů, zařízení a procesů. Objevte sami, jaká řešení nabízíme pro vaše odvětví a jak tato řešení mohou optimalizovat vaše aplikace. 

Naše řešení pro vaše odvětví a aplikace

Obráběcí stroj

Délkové a úhlové snímače pro řízení os Closed Loop (v uzavřené smyčce) a numerické řídicí systémy od společnosti HEIDENHAIN nastavují standardy pro přesnost, rychlost úběru, spolehlivost procesu a snadnou obsluhu obráběcích strojů.

Automatizace

Přesnost a dynamika automatizovaných procesů ve výrobě závisí zásadním způsobem na vlastnostech použitých měřicích zařízení – bez ohledu na to, na kterou oblast od robotiky po metrologii se díváte.

Elektronika

Pokroky v polovodičovém a elektronickém průmyslu jsou v podstatě výsledkem trvalé miniaturizace součástek ve Front-Endu a Back-Endu. Cíleně posouváme další vývoj měřicí a pohybové techniky.

Robotika

Roboty plní stále náročnější úkoly, kupř. vysoce přesné obrábění nebo při spolupráci člověka s robotem. Máme správná řešení pro zpětnou vazbu motoru a polohování – jak v klasické robotice, tak i pro Advanced Robotics (pokročilou robotiku).

Lékařská technika

Aplikace v lékařské technice jsou vysoce citlivé a extrémně rozmanité. Naše měřicí přístroje nabízejí požadovanou přesnost a maximální bezpečnost při aplikaci. Naše řídicí systémy zajišťují dokonale opracované implantáty od velikosti dávky 1.

Pohony

Od snímačů pro zpětnou vazbu motoru a regulaci polohy přes nejrůznější motory až po řízení pohybu u nás najdete řešení s nejvyšší přesností, výkonem a dynamikou.

Výtahová technika

Bezpečnost a pohodlí kolem výtahu – to zajišťují naše snímače na pohonu, brzdách, v šachtách a na dveřích. A už teď přemýšlíme o inovativních řešeních pro výtah budoucnosti.

Structural Health Monitoring

Chraňte silně zatížené budovy a průmyslové závody pomocí vysoce přesné digitální senzorové technologie. Měření roztažnosti, vibrací a kmitání vám poskytuje smysluplná data pro optimální provoz a jeho bezpečnost.

Síla větru

Měřicí přístroje, senzory a sběrací kroužky mohou optimalizovat maximální výkon a životnost vašich větrných turbín. Jsou navrženy přesně pro speciální požadavky větrných turbín, poskytují vysoce přesná data ze všech komponent a zvyšují účinnost. 

Tiskárna

Přes veškerou digitalizaci: potištěný papír je nedílnou součástí našeho každodenního života. Proto u nás najdete měřicí přístroje pro vaše systémy a stroje od kompaktních laserových tiskáren po rotační tisk, od předtiskových až po systémy dalšího zpracování.