Právní podrobnosti

Právní formaHEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b
102 00 Praha 10 - Hostivař
CZECH REPUBLIC
JednatelIng. Vojtěch Marek
Telefon+420 272 658 131
E-mailheidenhain@heidenhain.cz
48108031
DIČCZ48108031

Vyloučení odpovědnosti

Společnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH nemůže zaručit správnost, přesnost a úplnost obsahu těchto webových stránek a proto nemůže převzít odpovědnost za jakýkoli druh ztráty nebo poškození, vyplývajících přímo či nepřímo z použití obsahu těchto webových stránek.

Podobně nemůže společnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH převzít odpovědnost za obsah webových stránek jiných společností, na něž mají návštěvníci přístup prostřednictvím hypertextových odkazů z těchto webových stránek. Za obsah webových stránek nenáležících společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH mají výlučnou odpovědnost jejich poskytovatelé.

Autorská práva a ochranné známky, veškeré texty, ilustrace, grafiky, animace, videa a další obsah těchto webových stránek, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorskými a dalšími ochrannými právy. Duplikování úpravy nebo používání výše uvedeného obsahu v dalších elektronických nebo tištěných publikacích je bez předběžného souhlasu DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH společnosti zakázané. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky chráněny zákonem o ochranných známkách. Patenty a značky prezentované na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Odmítnutí odpovědnosti v e-mailech

E-mail nám umožňuje rychlou a snadnou komunikaci. Zprávy nemají podpisy a mohou být upravovány třetími stranami. Společnost HEIDENHAIN posílá závazné smlouvy jako dopisy, skenované dopisy nebo faxy opatřené podpisy v souladu s podpisovými zásadami společnosti HEIDENHAIN.