Snímací a kamerové systémy

HEIDENHAIN nabízí univerzální a vysoce přesné dotykové sondy pro obráběcí stroje, např. pro přesné určování polohy hran obrobků a měření nástrojů. Osvědčené technologie, jako je optický senzor bez opotřebení, ochrana proti kolizi nebo integrované ofukovací trysky pro čištění měřicího bodu, činí ze snímacích systémů spolehlivý a bezpečný nástroj pro měření obrobků a nástrojů. Pro ještě vyšší spolehlivost procesů lze nástroje pohodlně monitorovat pomocí kamerových systémů a senzorů ulomení od fy HEIDENHAIN.

Dotykové sondy na obrobky

S dotykovými sondami na obrobky od fy HEIDENHAIN je možné provádět seřizování, měření a kontrolu přímo na obráběcím stroji. Při přiblížení k povrchu obrobku se dotykový hrot vychýlí a spínací signál se přenese do řídicího systému přes kabel nebo rádiové či infračervené spojení, v závislosti na typu sondy.

Dotykové sondy na nástroje

Snižte počet zmetků a minimalizujte dodělávky obrobků, ušetřete prostoje a zvyšte přesnost obrábění: S dotykovými sondami a snímačem ulomení od fy HEIDENHAIN můžete efektivně a bezpečně kontrolovat nebo měřit své nástroje.

Kamerové systémy

Nástroj je vždy na očích: Pomocí kamerových systémů společnosti HEIDENHAIN lze během obrábění na stroji sledovat jak jednotlivé břity, tak i celý nástroj, zda nedošlo k jeho ulomení a opotřebení. Tímto způsobem lze rychle odhalit chybné obrábění a opotřebené nástroje.