Měřicí přístroje pro lékařskou techniku

Zdravotnická zařízení a systémy musí pacientovi nabízet komfort a bezpečnost při aplikaci, při jejich výrobě je také vyžadována komplexní dokumentace a samozřejmě důraz je kladen na náklady. Proto můžete vsadit ve vašich produktech na snímače, úhlové a lineární snímače nebo sběrací kroužky firem HEIDENHAIN, AMO, LTN, NUMERIK JENA, RENCO a RSF. Pak vybavíte svá vysoce specializovaná řešení pro diagnostiku, terapii nebo laboratoře jakož i ordinace a nemocnice vysoce přesnou, spolehlivou a trvanlivou měřicí technikou. 

Zobrazovací diagnostika

V diagnostice jsou zavedené zobrazovací metody jako je rentgen, počítačová tomografie CT nebo magnetická rezonance MRI. Poskytují bez invazivních zákroků náhled do těla pacienta. Aby radiační zátěž pro pacienta byla při radiologických diagnostických výkonech co nejnižší, ale zároveň aby bylo možné vyšetřovanou oblast detailně zobrazit, musí být pacient, zdroj a detektor přesně umístěny. 

Průmysl používá zobrazovací metody 
pro testování kvality bezpečnostních a vysoce namáhaných komponentů. 
Také v těchto systémech zajišťují přesnost polohování
moduly lineárních snímačů a  moduly pro měření úhlu. 

K průmyslovým CTs

Měřicí technika pro terapeutické přístroje

V terapii se používají různá zařízení. To sahá od radiační terapie v onkologii nebo laserové léčby v oftalmologii přes přístroje pro dialýzu nebo ventilaci až k fyzioterapeutickým přístrojům v ortopedické rehabilitaci. Někdy záleží na přesném polohování, u jiných aplikací je v popředí velmi rovnoměrný pohyb pohonů. S měřicími přístroji od HEIDENHAIN, AMO, NUMERIK JENA a RENCO jsou k dispozici velmi kompaktní řešení 

Vybavení operačního sálu a ošetřovny

Nejen vybavení operačních sálů na klinikách, ale i léčebny praktických lékařů se stává stále techničtější a automatizovanější. Například operační stoly a stoly pro pacienty se pohybují pomocí motorů, aby se zvýšil komfort pacienta a ulevilo se fyzické námaze ošetřujícího personálu. To vyžaduje spolehlivé měřicí přístroje pro měření polohy. Ale i v otočných ramenech pro osvětlení operačních sálů, otočných držácích přístrojů nebo podobných zařízení musí být spolehlivě zajištěno alespoň napájení, ale stále častěji i přenos dat z kamer nebo integrovaných počítačů, kupř. přes sběrací kroužky. 

Spolehlivý: Rotační snímač od HEIDENHAIN

Pohodlí a bezpečnost pacienta během procedury jsou pro motorizované stoly pro pacienty to nejdůležitější. Rotační snímače HEIDENHAIN, např. z modelové řady ROQ 400, jsou pro to první volbou.

Úsporný: Rotační snímač od RENCO

Díky integrované montážní pomůcce a elektronickému seřízení jsou rotační snímače RENCO rychle připraveny k použití. R35iL je také jedním z nejtenčích rotačních snímačů na trhu.

Společenský: Sběrací kroužky od LTN

Světla a endoskopy lze posouvat všude kolem pro optimální viditelnost. Sběrací kroužky přebírají stálé napájení a přenos dat ve vysokém rozlišení na volně se otáčejících kloubech.

Laboratoř a analýza

V pozadí vysoce rozvinutého zdravotnictví funguje efektivní laboratorní technologie a analýza. Od krevních testů, prováděných milionkrát denně, až po komplexní genové sekvenování probíhají manipulace se vzorky a samotné analýzy ve vysoce automatizovaných procesech s příslušným laboratorním vybavením. V pipetovacích automatech, zařízeních na analýzu krve a podobných systémech nebo v High Content-screeningu při genové analýze záleží na nejvyšší úrovni přesnosti. Tak se musí například při manipulaci s kapalinami přesouvat množství vzorků se stále menším obsahem do stále menších prostorů přesně a beze ztrát, aby se pokryla rostoucí potřeba analýz a aby se se vzorky a činidly zacházelo obzvláště úsporně a šetrně. Zároveň však jde především o to, zabránit kontaminaci vzorků a falšování výsledků. 

Robotické aplikace v lékařské technice

Robotické aplikace se zavádějí především v  chirurgii, ortopedii a neurologii. Zahrnuje to chirurgické zákroky, u kterých tyto obory vyžadují vysokou míru přesnosti a reprodukovatelnosti pracovních kroků a procesů . Roboti jsou zde využíváni především pro operace v oblastech, které jsou obzvláště obtížně dostupné a mohou nahradit konvenční techniky minimálně invazivními postupy. Chirurgické roboty navíc nabízejí možnost ošetření na dálku. Na druhou stranu nachází  robotika stále více oblastí použití také v rehabilitaci. To zahrnuje fyzioterapii za pomoci robotů a také vývoj exoskeletu, který může pomoci lidem s omezenou pohyblivostí znovu získat samostatnou mobilitu. 

Nenašli jste perfektní měřicí přístroj  pro vaši robotickou aplikaci?
Objevte v průmyslové robotice vhodné řešení.

K průmyslové robotice