Zkušební a testovací přístroje

HEIDENHAIN nabízí zkušební a testovací zařízení pro analýzu snímačů HEIDENHAIN, která poskytují všechny informace potřebné pro uvedení do provozu, monitorování a diagnostiku. Měřicí přístroje s křížovou mřížkou od HEIDENHAIN jsou vhodné pro přejímky a kontrolu CNC-obráběcích strojů: Pohyby CNC-obráběcích strojů lze přesně měřit statickou a dynamickou zkouškou.

Kontrola snímačů

Zkušební a testovací zařízení pro analýzu snímačů: Zkušební přístroje lze používat univerzálně s velmi nízkými tolerancemi měření, lze je kalibrovat a zapojit do uzavřené regulační smyčky. Testovací přístroje slouží především ke kontrole funkce a seřízení snímačů.

Kontrola obráběcího stroje

Stabilita tolerancí a kvalita povrchu obrobků závisí především na přesnosti pohybů CNC-obráběcího stroje. Ty lze přesně proměřit pomocí měřicích zařízení s křížovou mřížkou pro statické a dynamické testování polohování a chování při pojezdu CNC-obráběcích strojů.