Řídicí systémy ve zdravotnické technice

Implantáty musí nahradit složité části lidského těla, jako jsou kolenní a kyčelní klouby nebo zuby. K tomu se vyrábí s vysokou přesností a pokud možno homogenními povrchy. Výroba chirurgických nástrojů je neméně náročná: Hladké povrchy a vysoká přesnost jsou důležitými kvalitativními znaky chirurgických nástrojů. Obě oblasti jsou ideální pro použití řídicích systémů HEIDENHAIN. 

Řídicí systémy HEIDENHAIN nabízejí s množstvím speciálních funkcí klíč k rychlé, hospodárné, bezpečné a velmi přesné výrobě implantátů a chirurgických nástrojů. Vedení pohybů při pětiosovém frézování, dynamické monitorování kolizí frézovacího nástroje v procesu výroby, nebo korekce osových odchylek, jsou pouze některé přednosti frézovacích a soustružnických řídicích systémů HEIDENHAIN v lékařské technice.

Precizní obrábění v co nejkratším čase

Plně využijte potenciál přesnosti vašich obráběcích strojů. Funkce Dynamic Precision řídicích systémů HEIDENHAIN může kompenzovat dynamické odchylky vašeho obráběcího stroje tak, aby uživatel dokázal vyrábět obrobky s vyšší přesností obrysu a lepším povrchem při současně vyšší rychlosti obrábění. 

 • CTC kompenzuje odchylky polohy v závislosti na zrychlení
 • MVC tlumí nízkofrekvenční vibrace stroje prostřednictvím dvou kombinovatelných funkcí: 
  • AVD – Aktivní potlačení vibrací
  • FSC – Tlumení kmitání založené na modelu
 • PAC / LAC / MAC upravují parametry regulace v závislosti na poloze, zatížení nebo pohybu

Sledování všech procesů

 StateMonitor přináší větší transparentnost do provozních procesů, optimalizuje výrobní toky a poskytuje v reálném čase pohled na výrobní stav strojů v dílně. StateMonitor tak poskytuje podstatné údaje pro zodpovězení důležitých otázek o používání vašich strojů: 

 • Jak může uživatel zvýšit produktivitu ve své výrobě?
 • Vyplatí se investice do nové frézky?
 • Mohou všechny stroje běžet s vícestrojovou obsluhou? 

StateMonitor se svými rozsáhlými oznamovacími a vyhodnocovacími funkcemi poskytuje základ pro odhalování skrytého potenciálu v dostupnosti strojů, zvyšování využití strojů a dokumentování všech procesů. Se StateMonitorem umožníte kompletní digitalizaci výrobních operací na všech obráběcích strojích v dílně  – bez nutnosti používat cloud a individuální kombinovatelnost pro konkrétní požadavky vašich zákazníků. 

Digitalizovaná výroba přináší 360° pohled na váš podnik. Uživatelé budou optimálně podporováni při  povinné přípravě dokumentace pro produkty zdravotnické techniky .

K řešením pro digitální dílnu

Využijte výhod pětiosého obrábění

Produktivita a přesnost jsou klíčové vlastnosti obráběcích strojů pro lékařské aplikace. Pětiosé obrábění nabízí značný potenciál pro tyto dva zdánlivě protichůdné požadavky:

 • Vyšší rychlost úběru kovu ve srovnání s tříosým obráběním
 • Kratší výrobní časy díky kompletnímu obrábění při jednom upnutí
 • Efektivní výroba obrobků s komplikovanou geometrií
 • Zvýšená přesnost obrobku 
 • Použití vysoce produktivních nástrojů 

Protože tyto výhody můžete využít již od velikosti dávky 1, jsou pětiosé stroje zvláště zajímavé pro uživatele v lékařské technice. Řídicí systémy HEIDENHAIN TNC snadno zvládají komplexní, dynamické pětiosé procesy se širokou škálou funkcí . 

To by vás jako výrobce produktů zdravotnické techniky mohlo zajímat

Správný řídicí systém

Který řídicí systém HEIDENHAIN je optimální řešení pro váš stroj? Náš přehled vám poskytuje rychlý přehled klíčových funkcí našich řídicích systémů pro frézování a soustružení.
Přehled řídicích systémů

Kvalifikace a školení

Základem produktivity a dokonalých výsledků jsou kvalifikovaní specialisté. Nabízíme jejich školení a další vzdělávání v praktických kurzech.
K našemu programu kurzů

Plánujte výrobu předem

Pomocí Batch Process Manager (Správce dávkových procesů) můžete rychle, přehledně a spolehlivě uspořádat nevyřízené zakázky – pro nadcházející noční směnu, celý den nebo nadcházející víkend.
K Batch Process Manager