Kalibrace DAkkS v souladu se standardy DIN EN ISO/IEC 17025

Nechejte svoje lineární a úhlové snímače pravidelně kalibrovat kompetentní měřicí laboratoří HEIDENHAIN.

Co je kalibrace DAkkS?

Kalibrace DAkkS poskytuje uživateli jistotu o chybách měření daného zařízení za daných podmínek. Výsledný kalibrační certifikát dokumentuje obecně uznávanou metrologickou sledovatelnost snímače monitorovanou a nezávislou institucí.

POZNÁMKA: V souladu se standardem ISO 9001 musí být měřicí zařízení v rozsahu požadovaném pro zaručení platných výsledků, mimo jiné, kalibrována a/nebo ověřována v definovaných intervalech nebo před použitím prostřednictvím měřicích standardů, sledovatelných mezinárodními nebo národními měřicími standardy.

Kalibrace DAkkS ve společnosti HEIDENHAIN

Akreditovaná kalibrační laboratoř společnosti HEIDENHAIN provádí od roku 1994 kalibraci digitálních i úhlových snímačů v souladu se standardem DIN EN ISO/IEC 17025. Akreditační orgán Spolkové republiky Německo DAkkS [Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH] kontroluje a monitoruje kalibrační laboratoř a certifikuje společnost HEIDENHAIN s ohledem na její personální a metrologické kompetence.

Požadavky pro kalibrační certifikát DAkkS

Správná kalibrace v souladu se standardy DIN EN ISO/IEC 17025 vyžaduje ověřené a potvrzené postupy. Naše kalibrační laboratoř vyvinula a zavedla takové postupy pro mnoho produktů HEIDENHAIN (např. délkoměry), obecně splňující většinu potřeb zákazníků. Pokud máte speciální požadavky, zašlete prosím komplexní popis vašich kalibračních požadavků. Společnost HEIDENHAIN ověří proveditelnost a připraví ocenění.

Kalibrační certifikát DAkkS nebo zkušební certifikát výrobce stroje?

V protokolu o zkoušce poskytuje výrobce informace o chybě měření snímače. Kalibrační certifikát DAkkS popisuje měřicí charakteristiky snímače prostřednictvím nezávislé instituce. Rádi vám pomůžeme s kalibrací DAkkS a zkušebním certifikátem výrobce.

Kontaktní osoba – Servis

Oddělení oprav a náhradních dílů

+420 272 680 792

servis@heidenhain.cz

Kontaktujte naši linku technické pomoci

Ohledně kalibrace DAkkS a zkušebního certifikátu výrobce kontaktujte naši bezplatnou linku technické pomoci Zajištění přesnosti snímače má zásadní význam pro záruku kvality, což vám umožní snížit rizika odpovědnosti za vady produktů a zachovat konkurenceschopnost na globálním trhu.