Vyhledávání produktů a dokumentů: Infobase

Jak zde můžete hledat?

Do vyhledávacího políčka zadejte prosím buď název produktu nebo ID-zařízení z vašeho typového štítku. Lze také použít ID-dokumentu (uvedeného na jeho zadní straně). Zadejte prosím číslice až k první pomlčce.

Co zde najdete?

Vyhledávání vás zavede přímo k vašemu produktu nebo seznamu variant produktu a souvisejících dokumentů. Kliknutím na produkt se dostanete na stránku s podrobnostmi o výrobku. Zde najdete technické údaje a také CAD-model. Pro měření délek nad 12 metrů je CAD-model dostupný na vyžádání. Uživatelskou dokumentaci a volně dostupný software pro váš produkt najdete ve Filebase.

REACH

Informace o látkách, vzbuzujících zvláště velké obavy (SVHC) podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( REACH) lze nalézt v části Produkty podléhající oznámením v příslušné položce produktu jako soubor PDF v dokumentaci.

Měření délek

Zapouzdřené lineární snímače

Zapouzdřené lineární snímače HEIDENHAIN jsou chráněny proti prachu, třískám a stříkající vodě. Jejich vysoká přesnost a vysoká zatížitelnost při zrychlování osy z nich činí perfektní řešení pro obráběcí stroje.

Otevřené lineární snímače polohy

Otevřené lineární snímače od společnosti HEIDENHAIN jsou ideálním řešením pro aplikace v elektronice nebo metrologii, kde očekáváte velmi přesné polohování nebo přesně definovaný pohyb.

Dotyková měřidla

Délkoměry HEIDENHAIN nabízejí vysokou přesnost v celém rozsahu měření a jsou mechanicky robustní. Jsou vhodné pro metrologii, pro vícebodové měřicí stanice i pro sledování měřicích zařízení, nebo jako zařízení pro měření polohy.

Měření úhlu

Řízení obráběcího stroje

Seřizování a proměřování obrobků a nástrojů

Dotykové sondy na obrobky

Dotykové sondy fy HEIDENHAIN vám umožňují provádět seřizovací, měřicí a kontrolní funkce přímo na obráběcích strojích. Pomáhají vám zkracovat dobu seřizování, zvyšují využití pracovní doby strojů a zlepšují rozměrovou stabilitu vyráběných součástí.

Dotykové sondy na nástroje

S nástrojovými dotykovými sondami HEIDENHAIN můžete své nástroje měřit efektivně a spolehlivě. Tímto způsobem snížíte počet zmetků, minimalizujete přepracovávané obrobky, ušetříte neproduktivní časy a zvýšíte přesnost obrábění.

K výrobkům

Kamerové systémy

S kamerovými systémy HEIDENHAIN můžete během obrábění na stroji sledovat jak situaci obrábění, tak břity nástroje. Tímto způsobem můžete rychle a spolehlivě identifikovat nesprávně upnuté obrobky nebo opotřebované nástroje.

Zjištění a zobrazení naměřených hodnot