Převodník signálu – větší flexibilita ve vašich aplikacích

Převodníky signálů HEIDENHAIN umožňují flexibilní přizpůsobení rozhraní signálů snímačů požadavkům vaší aplikace. V závislosti na aplikaci mohou být zpracovávány další signály, jako např. teplotní senzory a přenášeny do následné elektroniky.

Přizpůsobení rozhraní

Převodníky signálů HEIDENHAIN pro přizpůsobení signálů snímače k rozhraní zvyšují kompatibilitu následné elektroniky. Signály lze interpolovat a lze vybírat různé konstrukce (např. pouzdro, konektor, lištu nebo tvar pro namontování) pro větší flexibilitu v aplikaci.

Měření úhlu se zvýšenou přesností

Výpočet polohy dvou snímacích hlav rotačních snímačů HEIDENHAIN v reálném čase bez negativních vlivů na regulační smyčku. Pomocí EIB 1500 lze kompenzovat odchylky, jako je excentrická montáž stupnice modulárního úhlového snímače nebo odchylky házení hřídele.

Měření teploty na přímém pohonu

Zvýšená hospodárnost a ochrana přímého pohonu před přetížením díky monitorování všech tří vinutí: optimalizovaná detekce teploty až ze tří teplotních senzorů a kompenzace časově závislého chování přenosu měření teploty u přímých pohonů ETEL.

Počítačem podporovaný sběr naměřených dat

Převodníky signálů umožňují připojení měřicích zařízení k počítačovým aplikacím, které vyžadují vysoké rozlišení signálů měřicího zařízení a současně rychlé získávání naměřených hodnot: Jako vyhodnocovací elektronika pro testovací stanice a vícebodové měřicí stanice nebo mobilní sběr dat při strojním měření.

Převodník signálu HEIDENHAIN: Pro každou aplikaci správné rozhraní