Ochrana dat

Společnost HEIDENHAIN s.r.o. je potěšena Vaším zájem. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a my se chceme cítit v bezpečí při návštěvě našich webových stránek.

§ 1 Informace týkající se shromažďování osobních údajů

(1) Informace o sběru osobních údajů návštěvníků našich webových stránek naleznete níže. Osobní údaje jsou všechna data, která mohou být pro vás osobně spojena, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatelů.

(2) Správce údajů je podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) je

HEIDENHAIN s.r.o.

Dolnoměcholupská 12b

102 00 Praha 10 - Hostivař

CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 272 658 131

E-mail: heidenhain@heidenhain.cz (viz https://www.heidenhain.cz/pravni-podrobnosti).

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů na adrese:

HEIDENHAIN s.r.o.

Dolnoměcholupská 12b

102 00 Praha 10 - Hostivař

Práva dotčených subjektů údajů jsou podrobně popsána v "§ 2 Vaše práva".

(3) Kontaktujete-li nás e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (vaši e-mailovou adresu, stejně jako Vaše jméno a telefonní číslo, je-li to možné), budou u nás uloženy, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Kontaktní formulář je doplňkovou službou, která nám umožňuje rychle a jednoduše Vás kontaktovat (právní základ je článek 6 odst. 1 písm. F GDPR). Údaje, které vzniknou v tomto kontextu, vymažeme poté, co již není požadováno jejich ukládání, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání.

(4) Spoléháme-li se na smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce našich nabídek nebo pokud chceme využít Vaše údaje k reklamním účelům, podrobně Vás budeme informovat o jednotlivých transakcích. Tímto způsobem Vám také ukážeme kritéria stanovená na dobu trvání skladování..

§ 2 Vaše práva

(1) Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů:

•    právo na informace podle článku 15 GDPR,

•    právo opravit informace podle článku 16 GDPR,

•    právo na vymazání informací podle článku 17 GDPR,

•    právo omezit zpracování informací podle článku 18 GDPR,

•    právo na přenos dat podle článku 20 GDPR,

•    právo vznést námitky proti zpracování informací podle článku 21 GDPR.

(2) Vaše práva můžete uplatnit pouze písemně (uznány jsou dopisy zaslané poštou). K zaslání použijte pouze tuto adresu:

HEIDENHAIN s.r.o.

Ochrana dat

Dolnoměcholupská 12b

102 00 Praha 10 - Hostivař

CZECH REPUBLIC

Do dopisu je potřeba uvést Vaše jméno a adresu, stejně jako číslo zákazníka, pokud máte nějaké, a kontext zpracování Vašich osobních údajů. Pokud tyto informace chybí, nemůžeme vás ověřit ani garantovat vaše nároky na vaše práva podle GDPR.

(3) Máte také právo podat stížnost orgánu pro dohled nad ochranou údajů, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

(4) U některých nabídek, jako jsou naše informační bulletiny, portál Klartext a soukromá oblast, máte také možnost sami prohlížet data, modifikovat nebo je mazat nebo je měnit nebo odstranit.

§ 3 Sběr osobních údajů při návštěvě našeho webu

(1) Použijete-li webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo neposíláte žádné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč pošle našemu serveru. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující technické údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vám ukázali naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost (právním základem je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR)

•   IP adresa

•   datum a čas dotazu

•   časový rozdíl v porovnání s Greenwichovým časem (GMT)

•   obsah dotazu (konkrétní stránky)

•   stav přístupu / stavový kód HTTP

•   objem dat přenášený v každém případě

•   webová stránka, ze které pochází požadavek

•   prohlížeč

•   operační systém a jeho uživatelské rozhraní

•   jazyk a verze prohlížečového softwaru

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou cookies uloženy v počítači, když navštívíte naše webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku ve spojení s prohlížečem, který používáte, a prostřednictvím něhož přesouvá určité informace do agentury, která umístí soubor cookie (v tomto případě my). Soubory cookie nemohou iniciovat programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Jejich cílem je zpřístupnit internetovou službu uživatelsky příjemnějším a efektivnějším způsobem.

(3) Použití souborů cookie:

a) Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

•    Přechodné cookies (viz b)

•    Trvalé soubory cookie (viz c)

b) Dočasné soubory cookie se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Jedná se konkrétně o soubory cookie relace. Uchovávají to, co je známo jako ID relace, což umožňuje, aby různé dotazy z Vašeho prohlížeče byly přiděleny ke společné relaci, což umožňuje rozpoznávání Vašeho počítače při návratu na naše webové stránky. Například to Vám brání v nutnosti registrovat se při každém volání nové stránky. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookie se automaticky po uplynutí určitého času smazávají, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Jak dlouho zůstane soubor cookie v zařízení závisí na délce trvání nebo na vypršení platnosti příslušných souborů cookie, stejně jako na nastavení prohlížeče. Soubory cookie můžete v nastavení zabezpečení prohlížeče kdykoli smazat. S těmito soubory cookie si webové stránky mohou pamatovat Vaše informace a nastavení při příštím návštěvě. Díky tomu je přístup k webu rychlejší a snadnější, protože například nemusíte znovu nastavit požadovaný jazyk.

d) Můžete nastavit nastavení prohlížeče podle vlastního uvážení a například odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo dokonce soubory cookie. Musíme zdůraznit, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

§ 4 Další funkce a nabídky našich webových stránek

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využít, pokud máte zájem. K tomu je obecně třeba poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat.

(2) Někdy využíváme externích poskytovatelů služeb pro zpracování vašich osobních údajů. Ty byly pečlivě vybrány a pověřeny námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány.

(3) Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje zveřejnit třetím stranám, pokud spolu s našimi partnery nabízíme účast na akcích, soutěžích, smlouvách nebo podobných službách. Více informací získáte při zadávání osobních údajů a dále níže v popisu nabídky. Sem patří -mimo jiné- ty kampaně, kterých se můžete s vaším svolením zúčastnit.

§ 5 Příjemce nebo kategorie příjemců

(1) V rámci našich činností a servisních služeb může být zapotřebí, abychom fyzickým nebo právnickým osobám či jiným orgánům zpřístupnili osobní údaje, které o vás shromažďujeme. S našimi poskytovateli služeb případně uzavíráme smlouvy o zpracování, jež zajišťují, že vaše osobní údaje mohou zpracovávat pouze způsobem, který jsme jim výslovně určili. Dále zajišťujeme, aby tito poskytovatelé zavedli technická a organizační opatření pro bezpečné zpracovávání vašich údajů a ukládali je jen po dobu, po kterou je to skutečně nutné. Externí poskytovatelé služeb, kterým mohou být osobní údaje předány, zpravidla patří do některé z následujících kategorií příjemců:

– úvěrové instituce a poskytovatelé platebních služeb za účelem zúčtování a realizace plateb (poskytovatelé on-line plateb)

– zasilatelské služby

– poskytovatelé IT služeb za účelem údržby naší IT infrastruktury

– poskytovatelé cloudových úložišť

– poskytovatelé služeb pro optimalizaci on-line nabídky

– poskytovatelé inkasních služeb a advokáti za účelem vymáhání pohledávek a soudního prosazení nároků. Pokud jsou při inkasu osobní údaje (údaje o zákazníkovi a kontaktní údaje, údaje o platbách a místech spotřeby a údaje o pohledávce) předávány poskytovateli inkasních služeb, budeme vás o zamýšleném předání předem informovat. 
 

(2) Pokud jsou údaje zpracovávány v zemích mimo EU, zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s evropskou úrovní ochrany údajů. Pokud není k dispozici rozhodnutí Komise EU, předáváme údaje pouze těm poskytovatelům služeb ze třetích zemí, kteří poskytují vhodné záruky podle čl. 46 GDPR (zpravidla standardní smluvní doložky EU).
 

§ 6 Žádosti o zaměstnání

(1) V sekci Kariéra můžete poslat žádost přímo na uvedený email. V rámci on-line žádosti shromažďujeme informace potřebné pro přihlášku na HEIDENHAIN s.r.o.

(2) Při požadavku na pozici budete požádáni o konkrétní osobní informace (včetně vašeho jména, adresy a e-mailové adresy). Rovněž jsou kladeny otázky týkající se pozice. Kromě toho je povinné uvést své předchozí zkušenosti s prací při podání žádosti na naši společnost.

(3) S informacemi, které nám poskytnete, budeme zacházet důvěrně a předáme je pouze těm osobám, které se přímo podílejí na zpracování konkrétní žádosti o zaměstnání. Žádná informace nebude předána třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud nechcete zachovat svoji on-line žádost, můžete ji kdykoliv stáhnout písemně. Vaše údaje budou automaticky vymazány nejpozději po jednom roce, pokud jste nebyli do této doby najati nebo pokud jste dosáhli dohody o uchování vašich dat po uplynutí této doby. Vaše práva jako dotčená osoba nejsou tímto zkrácena. Viz § 2. Vzhledem k právním předpisům nemůžeme data vymazat bezprostředně po dokončení procesu podání žádosti.

(4) Pokud vám v této době nemůžeme nabídnout vhodnou pozici, ale domníváme se, že je možné, že by Vaše žádost mohla být pro nás nebo některou z našich společností v budoucnu zajímavá, rádi Vám nabídneme, že vaše žádost bude uložena delší dobu. Požádáme Vás o Váš souhlas v samostatném e-mailu nebo poštou. Uložení můžete v budoucnu kdykoliv odvolat, což povede k okamžitému a neodvolatelnému odstranění Vašich dat.

§ 7 Námitka proti zpracování vašich údajů nebo odnětí jejich souhlasu

(1) Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli stáhnout. Toto odstoupení od smlouvy ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste o tom informovali.

(2) Dokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vyváženosti zájmů, můžete podat námitku proti zpracování. To je případ, kdy zpracování není výslovně nutné pro splnění smlouvy s Vámi, jak je podrobně popsáno v následujících příslušných popisech funkcí. Při uvedení takové výhrady bychom Vás požádali, abyste nám sdělili důvod, proč bychom již neměli zpracovávat Vaše osobní údaje. V případě rozumné námitky se budeme zabývat situací, a buď zastavíme, nebo přizpůsobíme zpracování údajů, nebo Vás budeme informovat o našich přesvědčivých a oprávněných důvodech pro další zpracování údajů.

(3) Samozřejmě můžete vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro reklamní účely a analýzu dat kdykoli. Kontaktujte nás na následující adrese, abyste nás informovali o Vaší námitce:

HEIDENHAIN s.r.o.

Ochrana dat

Dolnoměcholupská 12b

102 00 Praha 10 - Hostivař

ČESKÁ REPUBLIKA

(4) Uveďte prosím vaše jméno a adresu, stejně jako Vaše zákaznické číslo, pokud máte nějaké, když nás kontaktujete ohledně své námitky.

§ 8 Časopis Klartext

(1) V časopise Klartext (dvě edice ročně) Vás informujeme o produktech, dalších technických detailech a službách nabízených společností HEIDENHAIN. Po přidání do distribučního seznamu Vám zašleme časopis.

(2) Přihlašujete se prostřednictvím registračního formuláře, na jehož konci musíte potvrdit souhlas s použitím zadaných údajů. Uložené údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zaslání časopisu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. A) GDPR.

(3) Svůj souhlas s odesláním časopisu můžete kdykoli zrušit, a tak se odhlásit od časopisu. Váš souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu [heidenhain@heidenhain.cz].

(4) Aplikace Klartext slouží pouze k vizuálnímu zobrazení časopisu. Při používání aplikace Klartext nejsou přenášeny žádné osobní údaje.

§ 9 Použití portálu "HESIS"

(1) Žádost o přístup musí být podána písemně (poštou) a obdržíte také uživatelské jméno a heslo poštou. Chcete-li používat náš portál, musíte se přihlásit zadáním svého uživatelského jména a hesla.

(2) Používáte-li náš portál, zpracujeme Vaše údaje požadované pro plnění smlouvy, dokud Váš účet zcela nevymažeme. Kromě toho ukládáme dobrovolné údaje, které nám poskytnete při používání portálu, pokud sami neodebíráte údaje. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR. Ostatní účastníci portálu nemají přístup k vašim datům.

(3) Další informace naleznete v části "Podmínky použití" při registraci pod https://www.heidenhain.com/terms-of-use

§ 10 Členství v TNC klubu

(1) Chcete-li se stát členem TNC klubu, musíte se zaregistrovat jako oprávněný zástupce vaší firmy. Údaje označené * jsou povinné, všechny ostatní údaje lze poskytnout dobrovolně.


(2) Vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy, včetně informací o způsobu platby v případě prémiového členství, zpracováváme do doby, než své členství definitivně zrušíte, případně zpracování omezujeme, pokud pro to existuje zákonná povinnost v souvislosti s uchováváním údajů. Dobrovolně poskytnuté údaje uchováváme po dobu trvání vašeho členství, pokud předtím nepožádáte o jejich vymazání. Právním podkladem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.


(3) Další informace naleznete v podmínkách pro účast v TNC klubu společnosti DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH: https://www.tnc-club.de/de_DE/mitgliedschaft/teilnahmebedingungen/.

§ 11 Flowplayer

(1) Flowplayer je poskytovatelem streamovací služby pro přehrávání videí ve formátu Flash Video (FLV), která umožňuje integrovat videoklipy do webových stránek HTML a přehrávat je.

(2) Nejsou vyžadovány žádné soubory cookie ani nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. Během používání webových stránek se zaznamenává pouze IP adresa za účelem ověření a identifikace země původu, aby se zabránilo zneužití. Právním základem je náš oprávněný zájem na ochraně před zneužitím v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(3) Reklamní plugin používá Google IMA3 HTML SDK, který rovněž nasazuje technické soubory cookie. Tyto technické soubory cookie se však používají z technické nezbytnosti podle odstavce 2, nikoliv za účelem shromažďování osobních údajů.

(4) Adresa služby Flowplayer: Flowplayer AB, 29, 5th FI, Stockholm, 111 53, Švédsko.

https://flowplayer.com/faq

https://flowplayer.com/privacy-policy

https://flowplayer.com/developers/plugins/ads#macros

§ 12 Další možnosti interakce

(1) Zájemci nás mohou kontaktovat také prostřednictvím různých formulářů pokrývajících následující oblasti: zákaznický servis, dotazy na produkty a poradenské služby, tisk a obecné informace. Za účelem zpracování dotazu shromažďujeme následující údaje: jméno, adresu, zemi, informace o společnosti, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další údaje, které mohou být relevantní pro individuální zpracování dotazu.

(2) Údaje, které nám poskytnete při kontaktování, jsou zpracovávány za účelem vyřízení vašeho dotazu a případných doplňujících dotazů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.  Osobní údaje, které jsme v této souvislosti shromáždili, budou vymazány, jakmile bude váš důvod, proč jste nás kontaktovali, plně vyřešen a jakmile je nepravděpodobné, že by se tento konkrétní případ kontaktování stal v budoucnu znovu relevantním, pokud neexistují žádné protichůdné zákonné požadavky na uchovávání údajů.

§ 13 Použití služby Google Analytics a Map Google

(1) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je službou společnosti Google LLC pro analýzu webových stránek. Poskytovatelem odpovědným za tuto službu v EU je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google").

(2) Službu Google Analytics používáme proto, abychom společnosti Google umožnili analyzovat využívání našich webových stránek za účelem jejich neustálého zlepšování. Na základě shromážděných statistik můžeme zlepšovat naše nabídky, navrhovat je tak, aby byly pro uživatele atraktivnější, a zvyšovat úspěšnost našich marketingových kampaní. Za tímto účelem jsou zaznamenávány údaje o vašem používání, včetně: vaší IP adresy, stránek, které jste navštívili (cesta kliknutí), a konverzí (např. registrace nebo stažení newsletteru, kliknutí, délka návštěvy, region nebo technické informace o vašem prohlížeči). Služba Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie prostřednictvím vaší návštěvy webových stránek jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

(3) Právním základem pro toto zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR váš souhlas udělený prostřednictvím banneru se soubory cookie. Svůj souhlas můžete do budoucna kdykoli odvolat otevřením a změnou nastavení souborů cookie. Software prohlížeče můžete nastavit tak, aby neukládal soubory cookie, ale pak možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie, které souvisejí s vaší návštěvou webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také tím, že neudělíte souhlas s umístěním souboru cookie nebo si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče dostupný na tomto odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Příjemcem údajů je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, jako smluvní zpracovatel. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky, která obsahuje standardní doložky EU o ochraně údajů. Google LLC se sídlem v Kalifornii, Spojené státy americké. V případě potřeby mají americké úřady přístup k údajům uloženým u společnosti Google.

(5) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením "anonymizeIp". To znamená, že pro další zpracování se používají zkrácené IP adresy, což nám znemožňuje jejich vysledování k jednotlivci. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenesená vaším prohlížečem do služby Google Analytics nebude kombinována s jinými údaji shromážděnými společností Google.

Další informace můžete získat na adrese: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Přehled ochrany osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

§ 14 Správce značek Google

(1) Pro centralizovanou konfiguraci a správu sběru dat používáme Tag Manager od společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje organizujeme skripty používané na našich stránkách a kontrolujeme, kdy jsou spuštěny. Jako doména bez souborů cookie, která neshromažďuje osobní údaje, spouští Google Tag Manager další značky, které za určitých okolností shromažďují údaje. Tyto údaje jsou předávány dále, ale nejsou ukládány. Pokud uživatel deaktivuje sledování na úrovni souborů cookie, pak tato deaktivace zůstává platná pro všechny sledovací značky, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager.

(2) Naším oprávněným zájmem je naše ekonomické podnikání a uživatelská přívětivost našich webových stránek a vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Společnost Google nabízí další informace o ochraně osobních údajů pomocí nástroje Tag Manager na stránkách:

https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en&ref_topic=3441532,

https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=en a

https://support.google.com/tagmanager/answer/7207086?hl=en.

§ 15 Studio dat společnosti Google

(1) Google Data Studio je bezplatný nástroj pro vytváření sestav z různých zdrojů dat. Google Data Studio může přistupovat k datům shromážděným produkty Google, jako je Google Analytics nebo Google Ads ("Google Connectors"). Další informace o Google Connectors naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

(2) Účelem nástroje pro online marketing je přehledná vizualizace zpracovávaných údajů ve formě reportu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

(3) Využití poskytovatelů třetích stran: Vedle Google Connectorů může Google Data Studio využívat také databázi API naprogramovanou pomocí Google Apps Script, která předává údaje poskytovatelů třetích stran ke zpracování v Google Data Studio.

(4) Google Data Studio patří společnosti Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001.

https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ (O společnosti)

https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/data-studio/

https://policies.google.com/privacy?hl=en

§ 16 Cookiebot

(1) Vytvořili jsme nástroj pro souhlas se soubory cookie s názvem „cookiebot“, abychom Vám nabídli možnost odsouhlasit použití cookies. Cookiebot je produkt společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko. Cookiebot zobrazí seznam souborů cookie podle funkčních skupin. Vysvětluje rozdělení cookies do skupin a jednotlivých cookies a také dobu jejich uložení.

(2) Pomocí nástroje cookiebot informujeme naše uživatele o použitých cookies na našich webových stránkách a nabízíme jim, aby se rozhodli o jejich užití. Pokud uživatel vyjádří souhlas s použitím Cookies, budou protokolována následující data: anonymní IP adresa uživatele, datum a hodina souhlasu, webový prohlížeč uživatele, URL poskytovatele, anonymní, náhodný a šifrovaný klíč, soubory Cookies povolené uživatelem (Cookie status), které slouží jako prokázání souhlasu. Šifrovaný klíč a cookies status se ukládají na zařízení uživatele a web si je zapamatuje, takže při opětovném přístupu na web se porovnává stav souborů cookies. Uživatel může uložení a používání Cookies blokovat nebo mu zabránit a ukončit instalaci změnou nastavení ve svém prohlížeči. Tento soubor Cookie je automaticky po 12 měsících odstraněn.

(3) Právním základem je čl. 6 odst.1 písm. f) a c) GDPR. Naším zájmem je především uživatelská přívětivost webových stránek v souladu s právními požadavky GDPR. Společnost Cybot nabízí další informace o ochraně údajů pod následujícím odkazem: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

§ 17 Google Analytics Remarketing

(1) Naše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing v kombinaci s možnostmi Google AdWords a Google DoubleClick pro různá zařízení. Tuto službu poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

(2) Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing s možnostmi služeb Google AdWords a Google DoubleClick, které se využívají napříč zařízeními. To umožňuje, aby se personalizovaná reklama zaměřená na vaše zájmy, která byla přizpůsobena na základě vašeho předchozího používání a chování při surfování na jednom zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovala také na jiném vašem zařízení (např. tabletu nebo počítači). Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ověřená ID uživatelů Google, která jsou dočasně propojena s našimi daty Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílové skupiny pro reklamu na různých zařízeních.

(3) Právním základem pro toto zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) nařízení GDPR váš souhlas, který jste udělili prostřednictvím banneru se soubory cookie. Svůj souhlas můžete do budoucna kdykoli odvolat otevřením a změnou nastavení souborů cookie.

Software prohlížeče můžete nastavit tak, aby neukládal soubory cookie, ale pak možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných soubory cookie v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, můžete zabránit také tím, že buď odmítnete souhlas s ukládáním souborů cookie, nebo se trvale odhlásíte z remarketingu/cílení mezi zařízeními vypnutím personalizované reklamy ve svém účtu Google; za tímto účelem postupujte podle tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

(4) Příjemcem údajů je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, jako smluvní zpracovatel. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která obsahuje standardní doložky EU o ochraně údajů. Google LLC se sídlem v Kalifornii, Spojené státy americké. V případě potřeby mají americké úřady přístup k údajům uloženým u společnosti Google.

(5) Další informace a předpisy o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

§ 18 Reklamy Google

(1) Google Ads je reklamní platforma společnosti Google LLC, na kterou mohou inzerenti umisťovat reklamy, které jsou založeny především na výsledcích vyhledávání získaných při využívání vlastních služeb inzerenta.

(2) Google Ads používá osobní údaje pro personalizaci reklam a cookies, jakož i pro personalizovanou a nepersonalizovanou reklamu. Kromě toho jsou získávány lokálně uložené značky.

(3) Účelem shromažďování a zpracování údajů je personalizovaná reklama přizpůsobená zákazníkovi. Právním základem je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

(4) Google Ads patří společnosti Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

https://marketingplatform.google.com/about/  

https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/data-studio/ 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

§ 19 Google reCAPTCHA

(1) “Google reCAPTCHA” (dále jen “reCAPTCHA”) používáme na našich webových stránkách. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

(2) Pomocí reCAPTCHA se má kontrolovat, zda jsou data na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadána člověkem nebo automatizovaným programem. Pro tento účel reCAPTCHA na základě různých charakteristik analyzuje chování návštěvníka webových stránek. Tato analýza začíná automaticky po vstupu návštěvníka na webové stránky. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, dobu setrvání návštěvníka na webových stránkách nebo akce, které uživatel provádí myší). Data získaná analýzou jsou předávána společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA probíhají kompletně v pozadí. Návštěvník webových stránek není na probíhající analýzu nijak upozorněn.

(3)V rámci použití funkce reCAPTCHA může dojít k předání dat společnosti Google. Pro tento případ jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek, včetně EU standardních tříd ochrany dat. Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA, a případně státní úřady USA mohou mít přístup k datům uloženým společností Google. Další informace o Google reCAPTCHA, jakož i prohlášení společnosti Google o ochraně dat jsou uvedeny v následujících odkazech: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a www.google.com/recaptcha/intro/android.html

§ 20 Matomo

(1) Používáme webovou analytickou platformu Matomo, abychom analyzovali používání našich webových stránek a pochopili, co uživatele našich webových stránek zajímá. Díky získaným statistikám můžeme vylepšovat naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější.

(2) Za účelem této analýzy se ve vašem počítači ukládají soubory cookie.Vyhodnocování můžete upravit vymazáním stávajících souborů cookie a zabráněním ukládání souborů cookie. Právním základem pro toto zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jsme získali prostřednictvím banneru se soubory cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna vyvoláním nastavení souborů cookie a změnou volby v něm.

(3) Tato webová stránka používá Matomo s rozšířením "AnonymizeIP". To znamená, že IP adresy jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, přímý osobní odkaz může být vyloučen. IP adresa přenášená vaším prohlížečem prostřednictvím Matomo se nespojuje s dalšími námi shromažďovanými údaji.

(4) Program Matomo je projekt s otevřeným zdrojovým kódem. Další informace o ochraně osobních údajů v Matomo naleznete na http://Matomo.org/privacy/policy

§ 21 Online přítomnost na sociálních sítích a portálech

(1) Udržujeme online přítomnost na níže uvedených sociálních sítích a platformách (např. portály pro hodnocení zaměstnavatelů). Tyto sociální sítě provozuje výhradně příslušný poskytovatel. Tato online přítomnost slouží k usnadnění komunikace se zákazníky, potenciálními zákazníky a uživateli a slouží k reklamním účelům a průzkumu trhu. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich kanálů sociálních sítí, pak zpracováváme údaje, které nám poskytnete, jakož i údaje, které jsou nezbytné pro zpracování dotazu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Zpracování dalších údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu na přímé komunikaci s uživateli a na optimalizaci designu naší online prezentace. Pokud provozovatelům příslušných platforem sociálních médií udělíte souhlas (např. prostřednictvím zaškrtávacího políčka), bude zpracování probíhat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete u provozovatele příslušné platformy kdykoli odvolat s budoucí účinností.

(2) Při otevření našich stránek na sociálních sítích budou zaznamenány vaše uživatelské údaje, které nám poskytovatel poskytne. Přesné typy údajů se u jednotlivých poskytovatelů liší, ale obvykle zahrnují následující informace:

  • Sledovatelé: V případě, že se jedná o sociální sítě, které sledují uživatelé, je třeba uvést následující údaje: Počet sledujících a uložených profilů; informace o přírůstcích a pokroku za definované období.
  • Dosah: Počet osob, které vidí konkrétní příspěvek; počet interakcí u příspěvku. Na základě těchto informací lze určit, který obsah je v komunitě oblíbenější než jiný obsah.

  • Výkonnost reklamy: V případě, že se jedná o reklamu, je možné, že se bude jednat o reklamu, která se bude zobrazovat na webu: Kolik osob bylo osloveno příspěvkem nebo placenou reklamou a kolik z nich s ní interagovalo?

  • Demografické údaje: Průměrný věk návštěvníka, dále pohlaví, místo bydliště, jazyk.

(3) Protože naše kanály sociálních médií provozují poskytovatelé příslušných sociálních sítí, mohou tito poskytovatelé potenciálně používat vaše osobní údaje. Na toto použití nemáme žádný vliv. Často se jedná o zaznamenávání vaší IP adresy, vytváření statistických vyhodnocení a zpracování dalších informací, které se ukládají ve formě souborů cookie. Tyto údaje jsou také často využívány k zobrazování zájmových reklam na platformě i mimo ni. Jako provozovatel profilu nemáme žádný vliv na vytváření nebo zobrazování reklam a nemůžeme tuto funkci deaktivovat ani tomuto zpracování údajů zabránit.

(4) Uplatnění práv subjektů údajů a žádost o informace lze nejúčinněji uplatnit přímo u provozovatelů platforem, protože pouze oni mají přístup k vašim údajům a mohou okamžitě jednat. Pokud je k tomu nutná naše součinnost, pak vás v případě potřeby podpoříme při prosazování vašich práv jako subjektu údajů.

(5) Poskytovatelé sítí, které používáme, jsou uvedeni níže. Pokud zpracování údajů probíhá mimo EU, přijali jsme nezbytná opatření k zachování úrovně ochrany údajů (zpravidla uzavřením standardních doložek EU o ochraně údajů). Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů příslušných platforem, jakož i podrobné informace týkající se dalšího zpracování údajů a příslušných možností vznesení námitky naleznete na stránkách poskytovatelů na adrese:

LinkedIn (LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko). Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  Odkaz pro odhlášení: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Xing (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo): https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko): https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA): http://instagram.com/legal/privacy/.

Industryarena (IndustryArena GmbH, Katzbergstraße 3, 40764 Langenfeld, Německo): https://en.industryarena.com/privacy.

(1) Industryarena je platforma sociálních médií, kde lze vytvářet profily společností a psát a nahrávat příspěvky na blog. Na Industryareně je také fórum, kde mohou uživatelé diskutovat. 

(2) Pokud se na Industryarena zaregistrujete, pak jsou z technických důvodů shromažďovány a ukládány údaje ze serverových protokolů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(3) Industryarena odesílá údaje společnosti IndustryArena LLC se sídlem v USA. Protože USA jsou třetí zemí, dohodli jsme se s Industryarena na standardních smluvních doložkách, abychom mohli zajistit odpovídající ochranu vašich údajů. Za společnost Industryarena odpovídá společnost IndustryArena GmbH, Katzbergstraße 3, 40764 Langenfeld, Německo: https://en.industryarena.com/privacy

§ 22 Webináře

(1) Údaje, které nám sdělíte při registraci na webinář (příjmení, jméno a e-mailová adresa), zpracováváme za účelem pořádání příslušného webináře. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

(2) K organizaci a pořádání webináře využíváme platformu Webex (Cisco), která pro nás vystupuje jako zpracovatel údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů platformy najdete na adrese: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html.

(3) Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu s vámi, po dobu, kdy máme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání a používání, nebo po dobu, kdy jsme k tomu povinni ze zákona. Po skončení webináře shromážděné údaje z našich databází obvykle vymažeme.

§ 23 T1P

(1) Pro zkracování URL používáme službu zkracování URL "t1p.de" od společnosti okua GmbH, Eisenstuckstraße 43, 01069 Drážďany. Právním základem je náš oprávněný zájem na optimalizaci naší online komunikace v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(2) Jakmile kliknete na námi zveřejněný odkaz t1p.de, vaše údaje budou shromažďovány a zpracovávány společností t1p.de. Podrobnosti o tomto zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů t1p.de. Najdete je na následujícím odkazu (pouze v němčině): https://t1p.de/datenschutzerklaerung.

§ 24 Yumpu

(1) Yumpu je poskytovatel služeb, jehož prostřednictvím lze libovolné soubory PDF převést na elektronické dokumenty a začlenit je do vlastních blogů nebo jiných internetových stránek. Účelem této služby je zlepšení, stabilita a funkčnost webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

(2) Údaje jsou zaznamenávány při registraci, přihlášení k odběru nebo jiné interakci se službou Yumpu, například prostřednictvím sociálních médií, žádosti o informace nebo podporu, poskytnutí zpětné vazby, zasílání komentářů týkajících se blogů nebo článků, zasílání příspěvků na fóra podpory, čtení publikací, účasti v průzkumech nebo použití kontaktního formuláře. Použití údajů bude omezeno na rozsah daného účelu.

(3) Vaše údaje budou shromažďovány a ukládány do tzv. protokolových souborů serveru, které váš prohlížeč odesílá automaticky. Budou uloženy po dobu až jednoho měsíce a poté vymazány. Jedná se o typ prohlížeče, verzi prohlížeče, použitý operační systém, odkazující URL, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku na server a IP adresu.

(4) Příjemcem údajů je společnost i-magazine AG se sídlem Gewerbestraße 3, 9444 Diepoldsau, Švýcarsko, která je aktivní jako zpracovatel. Pro Švýcarsko existuje rozhodnutí o odpovídající ochraně přijaté Evropskou komisí v souladu s čl. 45 odst. 1 a 3 GDPR. Údaje jsou předávány na server v Irsku (EU). Údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V takovém případě jsou v souladu s Yumpu přijata vhodná opatření na ochranu vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů platformy najdete na adrese: https://www.yumpu.com/en/info/privacy_policy.

§ 25 Nástroj pro řízení vztahů se zákazníky

(1) Vaše údaje budou uloženy v našem nástroji pro správu vztahů se zákazníky "Pipedrive" od poskytovatele Pipedrive OÜ, Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Estonsko. Když nás kontaktujete e-mailem, použijeme sledovací pixel, který nám sdělí, zda příjemce zprávu otevřel a zda bylo kliknuto na odkazy. Právním základem je náš oprávněný zájem na měření úspěšnosti naší online komunikace v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Vaše údaje budou vymazány, jakmile pomine účel jejich uchovávání a neexistují žádné další protichůdné právní povinnosti pro jejich uchovávání. Další informace o zpracování údajů společností Pipedrive naleznete na adrese: https://www.pipedrive.com/en/privacy  a https://support.pipedrive.com/en/article/email-tracking#C1IamCs.

§ 26 Soutěže a reklamní akce

Společnost DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH příležitostně pořádá soutěže a akce, kterých se mohou zúčastnit zákazníci a zájemci. Níže bychom vám chtěli poskytnout informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s těmito soutěžemi a akcemi podle čl. 13 GDPR.
(1) Účastníte-li se soutěže nebo reklamní akce, zpracováváme údaje a informace, které uvedete v přihlašovacím formuláři. Jedná se o údaje, které jsou pro vaši účast nezbytné, např.

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,

popř. údaje a informace, které jste v rámci účasti dobrovolně uvedli.

(2) Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem uskutečnění soutěže nebo akce, zejména pro stanovení a informování výherců. Kvůli odeslání a doručení výher se případně sbírají a zpracovávají další údaje, např. vaše poštovní adresa.

(3) Právním podkladem pro zpracování je splnění smluvního vztahu vzniklého na základě účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR).

(4) Proti zpracování svých údajů můžete kdykoliv vznést námitku. Za tímto účelem prosím zašlete oznámení na datenschutz@heidenhain.de. Upozorňujeme, že v případě námitky je další účast v soutěži, popř. akci vyloučena.

(5) Zpracovávané údaje jsou po ukončení nebo uplynutí soutěže či akce a po vydání výhry vymazány. Pokud účastník při registraci udělí svůj souhlas se zasíláním informací o produktech a službách společnosti DR. JOHANNES