Souvislý řídicí systém TNC7

Intuitivní, zaměřený na úkoly a individuální

  • 24 regulačních obvodů , z toho 4 jako vřetena
  • Velmi vysoká provozní dynamika a plynulé, intuitivní ovládání Multitouch
  • Frézování, soustružení a broušení
  • Intuitivní seřizování obrobků pomocí inteligentních snímacích funkcí
  • Graficky podporované vyrovnání upínacích zařízení
  • Krátká doba zpracování bloku (0,5 ms)
  • High-End-Performance pro dokonalé povrchy a maximální přesnost
  • Integrované monitorování procesů

Zakázkové uživatelské rozhraní

Tvorba programu, seřizování nebo proměřování hotového dílce – TNC7 optimálně podporuje uživatele v každé situaci. K tomu lze obsah obrazovky snadno přizpůsobit individuálním potřebám. Díky tomu jsou všechny informace a funkce vždy přesně tam, kde jsou potřeba. Speciální Tmavý režim usnadňuje provoz za zhoršených světelných podmínek.

Inteligentní programování

TNC7 doplňuje dobře známé Klartext programování o chytré funkce. V nově vyvinutém grafickém programování kreslí uživatel obrysy přímo na dotykovém displeji. TNC7 výkres přeloží a uloží do Klartext programu. Velice snadno lze také provádět změny ve stávajících programech.

Známá základna

Ovládací prvky, jako je TNC klávesnice, jsou na TNC7 zachovány a nabízejí vynikající ergonomii i při  dlouhotrvající práci. Stávající NC programy lze samozřejmě stále používat. Práci s novými funkcemi TNC7 usnadňuje vedený úvod.

Podpora orientovaná na úlohy

TNC7 podporuje dobře promyšlená řešení, např.  mimořádně pestrý balíček cyklů, inteligentní snímací funkce a graficky vedené 6D-měření upínacích zařízení a obrobků. Dokonalá vizualizace obrobku a pracoviště, jakož i mnoho nových funkcí a pracovních postupů vždy práci usnadní.

Bezpečné procesy

Nové integrované monitorování procesů řídicího systému TNC7 spolehlivě rozpozná procesní odchylky a zajišťuje kvalitu procesu. Uživatel řídí monitorování snadno pomocí Klartext syntaxe a intuitivního uživatelského rozhraní.

Předvídající ochrana

Prostřednictvím monitorování komponent nabízí TNC7 např. ochranu proti přetížení vřetena nebo rozpozná narůstající opotřebení komponent hnacího ústrojí. Mimo to poskytuje cenná data pro prediktivní údržbu a vyhodnocování procesů.

Intuitivní - individuální - orientovaný na úkoly

Grafické programování

Chytrý způsob jak vytvořit NC program

Rychlá a snadná tvorba NC-programu: díky grafickému programování pracuje uživatel s výkresem obrobku přímo na dotykovém displeji. TNC7 přitom přebírá aplikaci a uložení grafických dat do programu Klartextu, nebo generuje  při změnách v programu Klartextu pomocí Drag-&-Drop výkres obrobku se všemi příslušnými kótami.

Intuitivní seřizování

Rozšířená ochrana proti kolizi také pro upínací přípravky

TNC7 převádí dynamickou kolizní ochranu DCM do další generace. Protože v nové úrovni řízení chrání DCM nejen před kolizemi mezi díly stroje a nástroji, ale také s upínacími  přípravky. Nová graficky podporovaná kalibrace vyžaduje pouze přesný 3D model upínacího přípravku. TNC7 vede uživatele interaktivně celým postupem, takže díky inteligentním snímacím funkcím může v nejkratším čase spolehlivě zaznamenat polohu upínacího přípravku na stole stroje.

TNC monitorování komponent

Ochrana stroje proti přetížení

TNC monitorování komponent je soubor nástrojů, který umožňuje výrobcům obráběcích strojů trvale a spolehlivě realizovat ve stroji komplexní monitorovací funkce. K tomu náleží monitorování probíhajících procesů před akutním přetížením, jakož i včasné zjišťování dat opotřebení.

TNC monitorování procesů

Bezpečně k požadovanému výsledku

Pro bezpečné dosažení požadovaného výsledku obrábění podporuje TNC7 uživatele novým TNC monitorováním procesů: podle referenčního obrobení zjistí řídicí systém odchylky od této předlohy a monitoruje tak kvalitu sériové výroby, od polotovaru a jeho upnutí přes obráběcí proces až po hotový obrobek. A to bez přídavných snímačů nebo externího počítače.

Optimalizované frézování obrysů OCM (Optimized Contour Milling)

Frézujte vždy s optimálními řeznými hodnotami

OCM nabízí mnoho možností bezpečného a nástrojově šetrného obrábění za konstantních procesních podmínek. Uživatel zadá pouze obrysy a nejvýhodnější strategii trochoidálního frézování (TSC) vypočítá řídicí systém zcela automaticky. Tak lze použít vysoce efektivní trochoidální frézování pro značně širší spektrum výrobků a díky tomu frézovat produktivněji a šetrněji k nástroji.

TNC7 – nová úroveň ovládání

Tato témata by vás také mohla zajímat

Praktická odbornost

Dobře vyškolení zaměstnanci jsou také spokojenými a efektivními zaměstnanci. Najděte správné školení pro vaše potřeby.
Ke školení

Svět video témat

Vysvětleno rychle, jasně a jednoduše: V našem mediálním centru najdete zajímavá videa na mnoho různých témat.
Do knihovny médií

Průběžná aktualizace znalostí

Informujte se. Náš Newsletter vás pravidelně informuje o novinkách na různá témata.
Přihlášení k Newsletteru