Často kladené otázky (FAQ)

Obecné informace

Nejbližší pobočku najdete zde na webových stránkách společnosti HEIDENHAIN. Na mapě světa vyberte svou zemi.  

Pokud si nemůžete vzpomenout na své heslo, můžete si ho vyžádat kliknutím na "Forgot your password?" (Zapomněli jste heslo?) na přihlašovací obrazovce.

Informace o našich produktech, včetně montážních pokynů, najdete v "HIF" (pro zákazníky s přístupovými údaji) nebo v naší Infobázi.

Případné další dotazy zasílejte na adresu servis@heidenhain.cz

Identifikační štítek od společnosti HEIDENHAIN

Komponenty HEIDENHAIN jsou obvykle opatřeny černým identifikačním štítkem (často na zadní straně). Zde najdete ID číslo a sériové číslo a také označení modelu. U připojovacích kabelů je ID číslo na plášti, v blízkosti konektoru.

Pokud máte po ruce výrobní číslo, obraťte se na servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN: 

+420 272 680 792, servis@heidenhain.cz 

Opravy, náhradní díly a náhradní zařízení

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

GPS: 50.0562706N, 14.5474147E

Obraťte se na servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN:

+420 272 680 792, servis@heidenhain.cz

Obraťte se na servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN: +420 272 680 792, servis@heidenhain.cz

U příslušného zástupce zákaznického servisu si můžete vyžádat protokol o kontrole:

+420 272 680 792, servis@heidenhain.cz

Obraťte se na servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN:

+420 272 680 792, servis@heidenhain.cz

Pro výměnný servis HEIDENHAIN zasílejte vadná zařízení.

SERVIS

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

servis@heidenhain.cz
+420 272 680 792

V takovém případě si prosím poznamenejte číslo objednávky výměny na dodacím listu.

Společnost HEIDENHAIN používá následující přepravní společnosti:

 • TNT
 • DHL
 • DPD
 • UPS

Kurýrní služba je možná v rámci Německa a v omezené míře i v zahraničí.

Kontaktujte servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN:

SERVIS

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

servis@heidenhain.cz
+420 272 680 792
 

Své zařízení si můžete u společnosti HEIDENHAIN vyzvednout sami. Informujte nás prosím dvě hodiny předem. 

Vyzvednutí je možné pouze s číslem objednávky.

V Praze je obecně možné na opravu počkat. Nejprve se prosím spojte, abyste si domluvili schůzku a ověřili dostupnost náhradního dílu.

Kontaktujte servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN

SERVIS

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

servis@heidenhain.cz
+420 272 680 792

S dotazy ohledně oprav, které se na vašem ovládání provádějí, se obraťte na servisní oddělení HEIDENHAIN:

SERVIS

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

servis@heidenhain.cz
+420 272 680 792

Záruky na výrobky

Naši zákazníci mají na sériová zařízení smluvní dvanáctiměsíční záruku. Společnost HEIDENHAIN navíc poskytuje 24měsíční záruku na výkon. Celková doba záruky na výkon nových sériových zařízení je tedy 36 měsíců.

Zařízení pro servisní účely
Na náhradní díly se vztahuje dvanáctiměsíční záruka na výkon.

Náhradní zařízení
Na zařízení ze zásob servisní výměny se vztahuje dvanáctiměsíční záruka na výkon.

Opravy
Po opravě získáte 12měsíční záruku na výkon jak na opravený díl, tak na celé zařízení.

Kromě prodloužené záruky (24 měsíců) nabízí společnost HEIDENHAIN také servisní smlouvy, které zvyšují hospodárnost vaší investice a umožňují plánovat náklady na opravy. Nabízíme následující:

 • Prodloužení záruční doby
 • Udržování zásob

Obraťte se na kontaktní osobu v obchodním oddělení.

Obraťte se na servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN:

SERVIS

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

servis@heidenhain.cz
+420 272 680 792

Řízení CNC
 • Uživatelské příručky pro NC programátory/obsluhu strojů najdete v části Dokumentace v oblasti pro stahování
 • Technické příručky a servisní příručky pro aktuální řízení (řízení iTNC 530 a NCK) jsou v databázi souborů HEIDENHAIN pro autorizované zákazníky.
 • Technické příručky a různé servisní dokumenty starších ovládacích prvků jsou k dispozici všem ke stažení v části Dokumentace.

V závislosti na typu regulace jsou možné různé metody. Tyto možnosti jsou podrobně popsány v příslušné uživatelské příručce.

Tip: Vyhledejte v dokumentu PDF pojem "zálohování dat".

Nejjednodušší způsob, jak navázat spojení s TNC z přímo připojeného počítače, je pomocí TNCremo/TNCserver. 

Pokud je již řízení TNC vybaveno síťovou kartou (iTNC 530 nebo vyšší), je třeba zadat alespoň jednu IP adresu. Viz popis v uživatelské příručce, protože postup se mírně liší v závislosti na softwaru NC.

Všechny řídicí jednotky TNC jsou také vybaveny rozhraním RS-232 (doporučená norma 232). Vzhledem k jeho velmi omezeným možnostem a rychlosti by se však toto rozhraní mělo používat pouze u starších modelů.

Pokud je kabel LAN připojen k přepínači/hubu v síti a pokud je na TNC odpovídajícím způsobem nastavena IP, pak lze spustit přenos dat do a z TNC pomocí IP stroje s TNCremo, např. 

V závislosti na typu a verzi síťového sdílení jej lze na TNC zviditelnit jako jednotku. Protože se tento postup mírně liší v závislosti na softwaru NC, nahlédněte do uživatelské příručky. 

Společnost HEIDENHAIN nenabízí upgrade na aktuální řízení. Doporučujeme obrátit se na výrobce vašeho stroje nebo na zkušeného odborníka, který provádí "retrofitting".

Rádi vám doporučíme zkušené firmy. Obraťte se na nás.

To lze provést pomocí softwaru pro sběr provozních dat. Společnost HEIDENHAIN nabízí jako řešení pro TNC software StateMonitor.

Doporučujeme obrátit se na výrobce vašeho stroje nebo na kvalifikovanou firmu pro modernizaci.

Rádi vám doporučíme zkušené firmy. Obraťte se na nás.

AVD – Active Vibration Damping
CTC – Cross Talk Compensation
ACC – Active Chatter Control
PAC – Position Adaptive Control
MAC – Motion Adaptive Control
LAC – Load Adaptive Control

Podrobný popis naleznete na těchto odkazech:

https://www.klartext-portal.com/en/tips/functions/dynamic-precision/

https://www.klartext-portal.com/en/tips/functions/dynamic-efficiency/

Pro účely diagnostiky chyb se všechna chybová hlášení a stisky kláves dokumentují v protokolu.

Záznam lze vytvořit na ovládacím prvku prostřednictvím číselného kódu "LOGBOOK" nebo prostřednictvím tlačítka ERR → softwarové klávesy LOG FILES → LOG na aktuálnějších ovládacích prvcích.

Existuje také možnost vytvořit protokol z externího počítače prostřednictvím programu TNCremo: přejděte do nabídky "Extras" a zvolte "Receive log".

V infobázi naleznete veškeré informace o našich produktech.

Vyhledejte v uživatelské příručce příslušné ID nebo "Clone".

Informace naleznete v příručce ke stroji od výrobce stroje. Stiskněte tlačítko "ERR" a poté tlačítko "HELP". 

Další informace o hlášeních PLC v příručce ke stroji a o hlášeních NC naleznete na následujícím odkazu:

https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/de/index/1242135142456/1242135142458/1242135142458.html

Váš e-mail by měl v ideálním případě obsahovat následující informace:

 1. Číslo ticketu (pokud je známo)
 2. Vaši firemní adresu
 3. Kontaktní osoba (pokud proběhl telefonický hovor)
 4. Přesný popis chyby
 5. Servisní soubor (vytvořený bezprostředně po výskytu chyby)
 6. Typ kontroly
 7. Výrobce stroje

V případě potřeby neváhejte použít náš kontaktní formulář.

Existuje několik možností v závislosti na tom, co je potřeba:

- TNCremo PLUS -
Umožňuje zobrazit živý obraz vašeho ovládání.
Více informací naleznete na následujícím odkazu:
https://www.klartext-portal.com/en/pc-software/tncremo/

- TeleService -
Umožňuje zobrazit živý obraz vašeho ovládání a ovládat jej.

- StateMonitor -
Poskytuje základní informace o dostupnosti stroje, o tom, zda je program spuštěn nebo zda se zobrazuje chyba. 
Další informace naleznete na následujícím odkazu:
https://www.klartext-portal.com/en/pc-software/machine-data-collection/

- Rozhraní pro hlášení stavu SRI -
Díky softwarové volbě State Reporting Interface (SRI) nabízí společnost HEIDENHAIN rozhraní pro snadné zpřístupnění provozních stavů stroje nadřazenému systému MES nebo ERP.

Novější řídicí jednotky (TNC 4xx nebo novější) jsou vybaveny kondenzátorem GoldCap, který zajišťuje, že data jsou po dobu výměny baterie ve vyrovnávací paměti. Baterie by však neměla být vyjmuta na delší dobu. Starší ovladače kondenzátor nemají a jejich data se při vypnutí ovladače neukládají.

V systémech HSCI lze stavy různých vstupů a výstupů kontrolovat prostřednictvím diagnostiky sběrnice HSCI. V systémech mimo HSCI umožňuje kontrolu vstupů a výstupů softwarové tlačítko "TABULKA" v PLC (je vyžadováno heslo).

Obraťte se na výrobce stroje. Systémy výměníku nástrojů jsou hardwarem specifickým pro výrobce OEM.

Zkontrolujte prosím následující skutečnosti:

 1. Lze se se strojem spojit pomocí příkazu ping? 
 2. Je povolena možnost 18?
 3. Je aktivován externí přístup?
 4. Jsou ve firewallu povoleny všechny potřebné porty?

Chcete-li integrovat indexovací hlavu do již existujícího systému, musíte se obrátit na výrobce stroje. Výrobce stroje vám může poskytnout podrobné informace o proveditelnosti a může provést instalaci.

Řízení MillPlus bylo navrženo výhradně pro společnost DMG. Z tohoto důvodu je za zodpovězení otázek týkajících se MillPlus zodpovědná společnost DMG.

 • Stiskněte klávesu ERR
 • Nyní by se mělo objevit softwarové tlačítko LOG FILES (Záznamové soubory)
 • Stiskněte softwarové tlačítko LOG FILES (Záznamové soubory)
 • Stiskněte softwarové tlačítko SAVE SERVICE FILES (Uložit servisní soubory)
Software

Aktuální verzi můžete získat v naší oblasti pro stahování.

Výrobce stroje umožňuje ty verze softwaru, které jsou vhodné a otestované pro daný typ stroje. Informujte se o tom u výrobce stroje.

Softwarové volby je nutné objednat a zakoupit u obchodního oddělení společnosti HEIDENHAIN na základě jejich sériového čísla. 

Kontaktní osoba – Prodej

Oddělení prodeje

+420 272 658 131

prodej@heidenhain.cz

Verze NC softwaru se zobrazí po stisknutí tlačítka MOD v ručním pracovním režimu.

Obraťte se na výrobce stroje.

Seznam portů naleznete v části "Požadavky" v uživatelské dokumentaci StateMonitoru.

 1. Spusťte program "Vytvořit připojení HeidenhainDNC", který se nachází v %PROGRAMFILES(x86)%\HEIDENHAIN\SDK\Připojení.
 2. Po stisknutí tlačítka "DNC Logging" se zobrazí dialogové okno HEIDENHAIN DNC Logging Features.
 3. Jako výchozí je nastavena pouze možnost "Main objects / Basic". Po výběru všech možností můžete dialogové okno znovu zavřít stisknutím tlačítka "OK".
 4. Restartujte aplikaci, aby se změny projevily.

Po stisknutí tlačítka MOD v režimu Programování/Editace lze po zadání číselného kódu "SIK" zobrazit seznam aktuálně povolených možností stroje.

Další informace získáte u svého distributora nebo zástupce zákazníka.

Programovací stanice
Navázání spojení s TNCremo

Pomocí programu TNCremo, který poskytuje společnost HEIDENHAIN, je možné přenášet data stejně jako na skutečném stroji.

1. Stáhněte si nejaktuálnější verzi programu TNCremo
2. Rozbalte soubor ZIP (např. programem WinZip nebo 7-Zip)
3. Spusťte soubor Setup.exe a postupujte podle pokynů průvodce instalací
→ Po úspěšné instalaci se vytvoří nová ikona TNCremo na ploše
4. Spusťte software TNCcremo pomocí nově vytvořené ikony na ploše
5. Vytvořte nové připojení prostřednictvím karty Připojení 
→ Nová konfigurace
6. Zadejte rozpoznatelný název tohoto připojení (např. "TNC640 Prog")
7. Zvolte nainstalovanou programovací stanici, ke které má být spojení navázáno
8. Při výběru možnosti "Local programming station VirtualBox" (Místní programovací stanice VirtualBox) je třeba na kartě Settings (Nastavení) upravit IP adresu
→ Adresu určete prostřednictvím ovládacího panelu
9. Připojení pomocí karty Připojení: navázat spojení
→ Obrazovka v TNCremo se rozdělí a zobrazí se oddíl programovací stanice TNC:\

Na tuto otázku nelze odpovědět plošně a někdy závisí na dalších faktorech, jako je například grafický ovladač. Informace o operačních systémech, pro které jsou jednotlivé verze vydány, naleznete v informacích v oblasti pro stahování.

Někdy je možné přizpůsobit aktuální, a tedy spustitelnou programovací stanici struktuře cyklu starší verze, což umožňuje snížit chybovost programování.

Jako poslední možnost lze pro instalaci staré programovací stanice použít například počítač s operačním systémem Windows XP ve virtuálním prostředí.

Doporučujeme stejný postup jako na skutečném počítači:

 1. Připojení k síťové jednotce, na které jsou uloženy všechny NC programy, a přenos prostřednictvím Správy programů na programovací stanici.
 2. Použití programu TNCremo na tomto nebo jiném počítači v síti.

Někteří výrobci strojů nabízejí pro své stroje přizpůsobenou programovací stanici (digitální dvojče). Případně může servisní oddělení HEIDENHAIN nabídnout provedení adaptace. Nelze však zaručit úplný přenos všech funkcí.

Software testovací a plné verze je totožný. Je aktivován prostřednictvím hardwarového klíče, který je běžně zabudován do klávesnice programovací stanice. Zda je připojen tento druh klíče nebo externí klíč, závisí na daném ovladači. Ovladač lze stáhnout z našich webových stránek zdarma, ale závisí na modelu. V případě, že si nejste jisti, pak jednoduše nainstalujte oba ovladače.

Pokud se klíčový klíč ve správci zařízení systému Windows zobrazuje správně, a přesto není softwarem rozpoznán, pak to může být způsobeno následujícími příčinami:

 • Nesprávná verze softwaru; licence hardwarového klíče neodpovídá.
 • VirtualBox nepoužívá klíč správně → Zkontrolujte instalaci
 • Je spuštěno více programovacích stanic (první z nich se stává plnou verzí).
 1. Stáhněte si nejnovější verzi programovací stanice VirtualBox TNC 640 z oblasti pro stahování, abyste se ujistili, že je instalační soubor aktuální.
 2. Stažený soubor .zip otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši.
 3. Přejděte do kontextové nabídky "Vlastnosti" → karta "Obecné" → Zabezpečení (Soubor pochází z jiného počítače. Přístup k němu může být z bezpečnostních důvodů odepřen). → Klepněte na zaškrtávací políčko "Odblokovat".
 4. Rozbalte soubor .zip a nainstalujte programovací stanici. Je důležité, abyste na instalačním počítači měli oprávnění správce.
Programování NC

Pokud byl soubor vytvořen ve správném formátu, pak jej lze zkopírovat do TNC s příponou ".a" prostřednictvím TNCremo nebo USB disku. Jakmile je v TNC, lze jej zkopírovat ze správce programů do aktivního Tool.t prostřednictvím funkce "Copy". Soubor je také možné "sloučit" přímo do Tool.t prostřednictvím TNCcmd. Oba postupy jsou popsány v uživatelské příručce a mohou se mírně lišit v závislosti na TNC.

Lze použít standardní editor. Je důležité, aby se sloupce nepřesouvaly. Chybějící znaky musí být nahrazeny mezerami (pozor: bez zarážky tabulátoru).

Pomocí softwarového tlačítka BLANK IN WORKING SPACE lze v simulaci použít předvolbu nastavenou v režimu Ruční práce.

 1. Přepněte do režimu zkušebního provozu
 2. Zvolte obráběcí program
 3. Stiskněte softwarové tlačítko BLANK IN WORKING SPACE
 4. Stiskněte softwarové tlačítko s ikonou stroje

Poznámka: Popis cesty k tomuto softwarovému tlačítku se může u starších typů ovládání lišit. V případě potřeby nahlédněte do uživatelské příručky k dané verzi softwaru.

Je to proto, že cykly 220 a 221 DEF jsou aktivní a není třeba je spouštět samostatně. Pokud je však naprogramována funkce M99 nebo CYCL CALL, pak se cyklus obrábění spustí znovu ve stejném bodě, ve kterém končí cyklus 22x.

Toto hlášení vypisuje TNC, když se zadanými hodnotami nelze vypočítat žádné vhodné řešení. To může být způsobeno nesprávnými nebo chybějícími sekvencemi (SEQ), omezeným rozsahem pojezdu, nesprávným kinematickým popisem nebo chybějící funkcí M138 na stroji se třemi rotačními osami.

Ne, v tomto případě je i ISO programování specifické pro dané řízení. Jedinou výjimkou jsou programy, které obsahují pouze G0 a G1, ale i u nich je nutné změnit hlavičku.

Postprocesor musí být vždy zakoupen od výrobce CAM systému. Zda je požadováno 2D, 3D (šikmé obrábění) nebo 3D simultánní obrábění, závisí na stroji, NC softwaru a samozřejmě na rozsahu obráběných dílů.

Snímače

V naší infobázi se dozvíte vše o našich produktech. 

Svůj kodér můžete vyhledat na základě identifikačního čísla nebo názvu výrobku.

Počet rysek na štítku ID

První číslo za označením modelu je "počet rysek".

Vezměme si například model ERN 420 1024:

 • Označení modelu: ERN 420
 • Počet rysek: 1024

Objednací označení EnDat02 a EnDat22 definují různé technické parametry, které jsou důležité pro připojení snímače. Patří sem dostupnost inkrementálních signálů, typický rozsah napájecího napětí, sada příkazů a maximální hodinová frekvence. Mimo jiné platí následující tabulka:

 Inkr. SignalRozsah napájecího NapětíSada příkazůTaktovací frekvence
EnDat02S inkrementálním
signálem 1 VPP
3,6 V až 5,25 V nebo 3,6 V až 14 VPříkazová sada 2,2

≤ 2 MHz nebo
≤ 8 MHz nebo 16 MHz

EnDat22Bez inkrementálního signálu3,6 V až 5,25 V nebo 14 VPříkazová sada 2,2≤ 8 MHz nebo 16 MHz

Viz brožura o rozhraní s jeho dalšími informacemi a výjimkami uvedenými v technických údajích.

Další informace o EnDat naleznete na endat.heidenhain.com

Rozlišení je nejmenší možný krok měření. To znamená, že čím vyšší je rozlišení, tím přesněji lze hodnotu zobrazit.

Přesnost měření je maximální hodnota, o kterou se může snímač odchýlit od správné hodnoty.

Produkty AMO

Zařízení AMO zašlete do společnosti HEIDENHAIN:
 

SERVIS

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

servis@heidenhain.cz
+420 272 680 792

Obraťte se na servisní oddělení společnosti HEIDENHAIN:

SERVIS

HEIDENHAIN s.r.o.
Dolnoměcholupská 12b/1526
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

servis@heidenhain.cz
+420 272 680 792

Návod k montáži:
Další informace naleznete na adrese:
https://www.amo-gmbh.com/en/downloads/mounting-instructions/

Údaje CAD:
Další informace naleznete na adrese:
https://www.amo-gmbh.com/en/downloads/cad-files/

Seřízení snímače

Zkontrolujte zarovnání snímací hlavy vzhledem k měřící pásce.
Body musí být na stejné straně (viz obrázek).

Vraťte prosím obě snímací hlavy a krabici MHS.
Hlavy se kalibrují spolu s krabičkou MHS.
Měřicí pásky mohou zůstat v přístroji.

 • STU-60: pro řadu POSI 6 s 1VPP nebo TTL.
 • STU-20: pro řadu POSI 5 s 1VPP nebo TTL
 • ATU-2: rozhraní BISS C a SSI
 • PWM2x: V případě potřeby lze použít i jiné rozhraní: EnDat, DRIVE-CLiQ, částečně 1VPP a TTL
 • PWT101: EnDat (1VPP a TTL s adaptérem AMO)

Svůj požadavek, včetně příslušného ID a sériového čísla, zašlete na adresu servis@heidenhain.cz.

Převodníky signálu

Zkontrolujte, zda byl aktivován klient TFTP:

 1. Stiskněte klávesy Windows + "R"
 2. Zadejte "appwiz.cpl" a stiskněte klávesu enter
 3. Zobrazí se funkce "Programy a funkce"
 4. Klikněte na "Aktivovat nebo deaktivovat funkce systému Windows" na levé straně
 5. Zobrazí se okno s dostupnými funkcemi systému Windows. Zaškrtněte políčko "TFTP client", pokud ještě není zaškrtnuto
 6. Klient TFTP systému Windows je nainstalován a je okamžitě k dispozici bez nutnosti restartovat systém

Nastavení připojení může blokovat brána firewall. Zkuste dočasně deaktivovat bránu firewall.

Firmware zařízení EIB 7xx lze aktualizovat následujícím způsobem:

 1. Stáhněte si aktuální firmware
 2. Uložte aktualizační soubor do souboru "C:\temp\EIB\update_633281-xx.flash"
 3. Stiskněte klávesy Windows + "R"
 4. Zadejte "cmd" a stiskněte klávesu enter
 5. Zadejte "tftp -i 192.168.1.2 put C:\temp\EIB\update_633281-xx.flash tmp\update.flash" a stiskněte enter (podle potřeby upravte IP adresu)
 6. Po úspěšném přenosu souboru stavová LED dioda EIB 7xx zhasne. V této době nesmí být vypnuto napájení a do EIB 7xx nesmí být odesílány žádné příkazy TCP
 7. Jakmile je stavová LED dioda opět aktivní, lze EIB 7xx restartovat

Další informace o provádění aktualizace firmwaru naleznete v části Aktualizace firmwaru v uživatelské příručce. Aktuální uživatelskou příručku naleznete v části "Uživatelská dokumentace" v oblasti pro stahování. V části "Filebase: documentation" (Databáze souborů: dokumentace) vyberte v rozevírací nabídce následující pole:

 • Category (Kategorie): Vyhodnocovací jednotky
 • Product family & software soltuions (Rodina produktů a softwarová řešení): EIB 

Pomocí nástroje pro nastavení sítě na CD s ovladači (CD s ovladači > EIB_7xx > windows > tools > networksettings > networksetting.exe) můžete zkontrolovat verzi firmwaru připojené EIB 7xx.

Najdete ho v části Evaluation Units v oblasti pro stahování. V rozevírací nabídce vyberte následující pole:

 • Kategorie: Vyhodnocovací jednotky
 • Rodina produktů a softwarová řešení: EIB

Pokud není možné se k EIB 7xx připojit, lze pomocí resetu načíst standardní síťové nastavení EIB 7xx. Za tímto účelem stiskněte a podržte tlačítko reset na zadní straně zařízení po dobu delší než deset sekund.

Další informace naleznete v části "Režimy resetování podporované výrobkem" v návodu k obsluze.
Za tímto účelem vyberte v rozevírací nabídce v části Filebase následující pole: documentation. 

 • Kategorie: Vyhodnocovací elektronika
 • Rodina výrobků a softwarová řešení: EIB
Kontrolní a zkušební zařízení

Zkontrolujte, zda je hardware připojen a zapnut. 

Další příčinou může být, že není nainstalován ovladač hardwaru pro software ATS. Nainstalujte ovladač ručně.

Pro standardní funkce popsané v uživatelské příručce nepotřebujete produktový klíč.

Nikoliv, PWT 10x je testovací přístroj a nekalibruje se

Ano, jelikož se u PWM20/PWM21 jedná o měřicí přístroje, doporučuje se je každé dva roky poslat do HEIDENHAIN Traunreut ke kalibraci.