Snímače pro výtah budoucnosti:
KCI 419 Dplus a LINA 200

Lanová výtahová technika blízké budoucnosti již nebude mít mikrospínače pro sledování uvolnění brzdy. Protože nový rotační snímač výtahu HEIDENHAIN KCI 419 Dplus  poskytuje hodnoty polohy jako zpětnou vazbu motoru pro řízení výtahu a také doplňkové informace pro monitorování brzd.

V daleké budoucnosti budou výtahy dokonce jezdit bez lana. K tomu představuje HEIDENHAIN také řešení se senzory:
absolutní lineární systém LINA 200.

Snímač pro výtah KCI 419 Dplus 
Dva rozměry se používaly včera

KCI 419 Dplus – Monitorování pozice a brzd

Indukční výtahový rotační snímač KCI 419 Dplus poskytuje nejen údaje o poloze pro řízení pohonu lanových výtahů. Navíc dokáže určit i bez dalších mikrospínačů zdvih brzdy  a zjistit teplotu brzdy. Proto  se hodí KCI 419Dplus  pro sledování brzd. Diagnostická data poskytuje přes rozhraní EnDat pro následnou elektroniku, která pak může zjistit z toho vyplývající stav brzdy – uvolněná nebo sevřená – a její opotřebení.

Nový KCI 419 Dplus  nabízí větší dostupnost a bezpečnost, stejně jako výrazně snížené nároky na montáž, kabeláž, seřizování a údržbu. V jednom přístroji je integrováno:

  • Regulování motorů
  • Monitorování sevření brzdy
  • Indikace opotřebení
  • Monitorování teploty
  • Autodiagnostika online
  • Digitální přenos dat

Díky své těsné blízkosti k motoru a brzdám poskytuje KCI 419 Dplus také relevantní data pro sledování teploty – opět bez dalších senzorů. Tato data také umožňují vyvozovat závěry o funkčních poruchách.

Zapojení celého systému je mnohem jednodušší, protože všechny parametry jsou přenášeny jedním kabelem s čistě sériovým rozhraním  EnDat 2.2 . Dalšími výhodami jsou lepší možnosti pro Remote Monitoring a Predictive Maintenance.

Kromě těchto zcela nových možností nabízí KCI 419 Dplus všechny přednosti klasických rotačních snímačů HEIDENHAIN. Indukční snímání je odolné vůči nečistotám a vibracím a je známé vysokou provozní spolehlivostí.

LINA 200: Absolutní lineární snímač
pro bezlanový výtah budoucnosti

Kabina výtahu, která nevisí na laně a může se pohybovat vertikálně i horizontálně – pro tuto vizi dodává HEIDENHAIN měřicí techniku: indukční systém absolutního měření délek LINA 200. Skládá se ze dvou stop s různými periodami signálu, ze kterých se počítá absolutní hodnota polohy.

Zvláštností stupnice je, že obě stopy nejsou uspořádány v jedné rovině, ale jsou proti sobě. Design stupnice ve tvaru U, který je k tomu implementován, umožňuje nejen snímání stupnice z obou stran. Dvoustěnné provedení také chrání stupnici a snímání před mechanickými a elektromagnetickými vlivy. Tento typ konstrukce navíc dosahuje nízké hmotnosti při maximální tuhosti.

LINA 200 spolehlivě dodává vysoce přesné signály o pozici pro řízení pohonu bezlanového výtahu. K tomu nabízí dostatečné tolerance pro praktickou koncepci montáže ve výtahové šachtě a pro kompenzaci pohybů budovy. Při pomalé jízdě a při zrychlování a brzdění před zastavením zajišťuje vysoké rozlišení polohových hodnot 18 bitů s délkou měření cca 600 mm velmi příjemný, plynulý pohyb.

Bezpečný přenos dat s EnDat pro vysokou dynamiku a vysoký jízdní komfort

Signály ze snímacích hlav LINA 200 jsou tak stabilní a reprodukovatelné, že diagnostické hodnoty kvality signálu, definované v protokolu EnDat, umožňují vyvozovat závěry o mechanických tolerancích vodicích lišt. Délkové měřící zařízení LINA 200 neslouží pouze k řízení pohonu, ale poskytuje také data pro trvalou diagnostiku a sledování stavu mechaniky. Tímto způsobem lze detekovat odchylky chodu během jízdy.

 Rozhraní EnDat 2.2  přenáší velmi přesné hodnoty polohy čistě digitálně do následující elektroniky. V této aplikaci však EnDat 2.2 nabízí další důležitou a bezpečnostně relevantní výhodu: V blízkosti lineárních motorů se obvykle vyskytují silná elektromagnetická rušivá pole. Rozhraní EnDat 2.2 má vysokou úroveň elektromagnetické kompatibility a na rozdíl od konvenčního přenosu dat analogovými signály zajišťuje spolehlivý přenos dat i v tomto prostředí.

AMO WMKA: Přepínání mezi vertikálním a horizontálním pojezdem

Změna ze svislého do vodorovného pohybu  u bezlanového výtahu budoucnosti probíhá na otočných kloubech ve výtahové šachtě, které jsou poháněny výkonnými momentovými motory. Údaje o poloze, potřebné pro řízení momentového motoru, poskytují modulární úhlové snímače, jako je AMO WMK. Případně lze pro tento účel také použít otevřená měřící zařízení délky , řady HEIDENHAIN LIC.