Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Výkonné funkce TNC pro dokonalé tvary

Odchylky geometrie rádiusové frézy od ideálního kruhového tvaru mohou ovlivnit kvalitu povrchu a přesnost obrysu obrobku. Pomocí výkonné, trojrozměrné korekce rádiusu nástroje 3D-ToolComp a cyklu 444 3D-SNÍMÁNÍ řídicích systémů HEIDENHAIN TNC lze tyto odchylky rychle a jednoduše kompenzovat. To nevyžaduje žádné složité měření nástrojů a další vybavení. Kompenzaci lze snadno provést prostředky, které jsou stejně dostupné na většině frézek.

Přes veškerou přesnost při výrobě nástrojů: zejména rádiusové frézy nemají jednotnou geometrii. Poloměr každého jednotlivého nástroje se obvykle individuálně odchyluje od ideálního kruhového tvaru. Studie ukazují, že u standardních nástrojů je třeba počítat s odchylkami až 0,015 mm. Dokonce i vysoce kvalitní, drahé přesné frézy mohou mít odchylky v rozsahu µ.

To je nevýhoda pro vysoce přesné obrábění, protože kontaktní bod rádiusu frézy s obrobkem vypočítaným řízením neodpovídá skutečnému rádiusu – a to u každé nové frézy. Pomocí opce 3D-ToolComp a cyklu 444 3D-SNÍMÁNÍ může uživatel tyto odchylky rychle a snadno kompenzovat. Aby bylo možné určit odchylky poloměru frézy, která má být použita, provede uživatel zkušební obrábění nástrojem na zkušebním obrobku. Poté změří vyfrézovaný obrys dotykovou sondou, která byla předtím kalibrována pomocí 3D-ToolComp. Řízení TNC okamžitě přepočítá odchylky vyfrézovaného od ideálního obrysu na odchylky rádiusu nástroje a zapíše je do tabulky korekčních hodnot. Tuto tabulku korekčních hodnot lze použít k definování hodnot Delta závislých na úhlu, které popisují odchylku nástroje od ideálního kruhového tvaru. Při následném úplném opracování pak řídicí systém TNC koriguje hodnotu rádiusu, která je definována v aktuálním bodu dotyku nástroje s obrobkem.

Příklad zpracování asférické čočky o průměru 20 mm velmi jasně ukazuje účinek 3D-ToolComp. Po zkušebním řezu dotyková sonda používá cyklus 444 3D-SNÍMÁNÍ k určení významných odchylek až 25 µm od požadovaného tvaru čočky. Po kompenzaci odchylek poloměru pomocí 3D-ToolComp jsou odchylky tvaru pod 5 µm na celém povrchu asférické čočky.

K přesnému nastavení tohoto styčného bodu musí být NC-program vytvořen CAD-systémem s doplněnými normálovými vektory (LN příkazy). Kromě polohy nástroje je v blocích normál plochy definován také bod kontaktu s obrobkem a volitelně orientace nástroje vzhledem k povrchu obrobku. Korekce se provádí automaticky obráběcím strojem, řízeným TNC.

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz