Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Virtuální veletrh metrologie a zajištění kvality od společnosti HEIDENHAIN: řešení, která spolehlivě přinášejí High-End-přesnost do zákaznických aplikací

V květnu pořádá HEIDENHAIN a značky AMO, ETEL, NUMERIK JENA a RSF svůj virtuální veletrh metrologie a zajišťování kvality. Na Microsite na webu a v živých prezentacích při osobních online setkáních představuje prodejní oddělení a management výroby nová měřicí zařízení a technologie pohonů, díky nimž jsou metrologická řešení ještě efektivnější. Zákazníci naleznou všechny nové výrobky a kontaktní informace pro sjednání individuální prezentace na metrology.heidenhain.com.

Transferable Accuracy: Moduly úhlových snímačů MRP od společnosti HEIDENHAIN spolehlivě přenášejí přesnost snímačů do zákaznických aplikací

Moduly úhlových snímačů MRP 8000 od společnosti HEIDENHAIN kombinují technologii měření s vysokým rozlišením s odolným ložiskem. To z nich dělá zvláště zajímavé řešení při konstrukci vysoce přesných rotačních os pro výrobce měřicích strojů, laserových sledovačů, strojů pro manipulaci s destičkami, erodovacích strojů nebo strojů pro mikropřesnou výrobu. Protože moduly úhlových snímačů jsou k dispozici jako kompletní sestava se specifikovanými a definovanými vlastnostmi.

Aby se přesnost modulů pro měření úhlu dostala také do zákaznických aplikací HEIDENHAIN již nainstaloval, seřídil a vyrovnal všechny jednotlivé komponenty. Zákazník je tak zbaven všech kritických montážních procesů. Druhá snímací hlava v nové variantě MRP 8081 také výrazně zlepšuje robustnost zařízení. To umožňuje dosáhnout předepsané přesnosti systému i při vysokém zatížení naklopením, při vibracích nebo teplotních výkyvech.

Avanced Metrology: Moduly úhlových snímačů MRS od HEIDENHAIN a modulární úhlové snímače od RSF pro vysoce přesná měřicí ramena a měřicí roboty

Pro aplikace, ve kterých jsou požadována zvláště kompaktní a tuhá ložiska, představuje HEIDENHAIN na virtuálním veletrhu nové moduly úhlových snímačů MRS. Jsou optimalizovány pro nízké až střední otáčky a střední zatížení. Speciálně pro pokročilé metrologické aplikace, jako jsou měřicí ramena nebo měřicí roboty, se vyznačují zvýšenou tuhostí naklápění a maximálním přípustným zatížením při naklopení a také velmi vysokou opakovatelností.

RSF představuje zvláště flexibilní řešení pro Advanced Metrology. Nový uzavřený kroužek s měřicím páskem MBR pro modulární úhlové snímače MCR 15 a MSR 15 je díky své modulární konstrukci všestranně použitelný. Kromě toho může být také navržen individuálně pro příslušnou aplikaci. Zákazník tak dostává vysoce přesné měřicí zařízení, které optimálně vyhovuje jeho metrologickému řešení.

Vysoce přesné rotační osy: modulární úhlové snímače ERO 2000 a ERP 1000 od společnosti HEIDENHAIN s trvale vysokou kvalitou signálu

Modulární úhlové snímače řady ERO 2000 od společnosti HEIDENHAIN jsou díky své nízké hmotnosti a malému momentu setrvačnosti zvláště vhodné pro velmi dynamické aplikace s vysokým zrychlením. Jako alternativa pro větší osy jsou k dispozici modulární úhlové snímače řady ERP 1000 od společnosti HEIDENHAIN. U obou řešení zajišťuje obvod ASIC HSP 1.0, vyvinutý společností HEIDENHAIN, trvale vysokou kvalitu snímaných signálů. Kromě toho se ERO 2000 a ERP 1000 zvláště snadno montují díky velkorysým tolerancím. Kvalita výstupních signálů není v rámci tolerancí téměř ovlivněna.

Kromě toho jsou k dispozici praktické příklady použití a demonstrační jednotky:

  • Nastavení s dotykovými sondami HEIDENHAIN-ACANTO v kombinaci s vyhodnocovací elektronikou HEIDENHAIN GAGE-CHEK 2000 ukazuje, jak lze měřicí stanici přeměnit na flexibilní, všestranné a digitálně propojené pracoviště.
  • HEIDENHAIN předvede provoz sběrnice s rozhraním EnDat 3 se třemi různými snímači, jejichž poloha, senzory a monitorovací data EnDat 3 přenáší pouze čtyři vodiče s dobou cyklu 30 µs. To snižuje náklady na kabeláž, ale zároveň nabízí Funkční bezpečnost a rozsáhlé diagnostické možnosti. Díky tomu je EnDat 3 optimálním rozhraním snímačů pro vysokou systémovou integraci a požadavky digitalizované budoucnosti se sníženými systémovými náklady a flexibilní architekturou stroje.
  • Moduly úhlových snímačů SRP 5000 jsou kombinací modulu úhlového snímače HEIDENHAIN MRP s momentovým motorem značky ETEL. Umožňují mimořádně plynulé řízení pohybu, protože ani rušivé momenty ozubení ani boční síly neovlivňují vysokou přesnost vedení ložiska. To ukazuje demonstrační jednotka, která porovnává tuhost, přesnost systému a radiální přesnost vedení konvenčně navrženého ložiska a SRP 5000.

Virtuální veletrh metrologie a řízení kvality společnosti HEIDENHAIN a značek AMO, ETEL, NUMERIK JENA a RSF:

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz