Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

TNC7 od fy HEIDENHAIN
Nové funkce a snadnější obsluha pro dílenskou výrobu

S novým řídicím systémem TNC7 od fy HEIDENHAIN získají uživatelé a výrobci obráběcích strojů zcela nové možnosti programování a ovládání svých obráběcích strojů. Protože ovládání je intuitivní, orientované na úkoly a individuální. To je zajištěno mnoha chytrými funkcemi, které posouvají dílenskou výrobu do nové dimenze. A kterou společnost HEIDENHAIN pro AMB 2022 dále vyvinula. 

Nové grafické 6D-seřizování obrobků

Kromě grafického seřizování upínacích zařízení nabízí TNC7 nyní také možnost graficky změřit libovolné obrobky, včetně složitých dílů libovolného tvaru, v co nejkratším čase pomocí nové funkce snímání. TNC7 vizualizuje celý pracovní prostor stroje – se strojními součástmi, upínacími zařízeními, nástroji a obrobky – pro jednoduché, procesně spolehlivé seřízení. Protože s kompletním 3D-zobrazením situace v pracovním prostoru podporuje TNC7 uživatele nejlepším možným způsobem při seřizování.

S novým grafickým 6D-seřizováním obrobků již uživatel nemusí vědět, které snímací funkce použít v jakém pořadí. TNC7 jej podporuje při měření krok za krokem. V praxi uživatel nejprve upne obrobek do svého upínacím zařízení. Poté vybere vhodný 3D-model svého obrobku na TNC7 a virtuálně jej zhruba umístí do upínacího přípravku. I během tohoto pracovního kroku TNC7 ukazuje, že sonda rozpoznala obrobek. TNC7 pak vede uživatele jednotlivými snímacími procesy pomocí šipek na základě virtuálního obrazu na dotykové obrazovce. Zelená šipka na obrazovce signalizuje uživateli, kdy může zahájit rozumný proces snímání. Pak už musí jen stisknout tlačítko NC-start. Jednoduchá grafika semaforu navíc ukazuje, zda již byla plně zaznamenána skutečná poloha obrobku, včetně natáčení, a lze uložit referenční bod. Jakmile je obrobek kompletně sejmutý, může být zahájeno obrábění.

Na jedné straně tato nová funkce také umožňuje méně zkušeným operátorům rychle a bezpečně seřídit jednoduchý polotovar. Na druhou stranu lze seřídit i složité polotovary a tvarované dílce, již předem ofrézované, lité nebo svařované dílce. To je možné, protože rotační osy lze nyní přestavovat také v rámci snímací funkce. TNC7 tak otevírá nové možnosti použití.

Nové grafické 6D-nastavení obrobků TNC7 podporuje uživatele při snímání jakéhokoli obrobku a dokonale doplňuje grafické seřízení upínacích zařízení.

Pohodlné programování pomocí NC-bloků

Nové NC-moduly TNC7 zajišťují zvláště pohodlnou práci. Pomocí nich si uživatel může uložit libovolné části NC-programů, které často používá, a kdykoliv je snadno vložit do nových programů. Mohou to být například bloky potřebné k aktivaci „Naklopení pracovní roviny“, ale také kompletní funkční nebo technologické sekce. Tímto způsobem může uživatel ukládat pro OCM (Optimized Contour Milling – Optimalizované obrysové frézování) další generaci trochoidního frézování, kombinace různých cyklů a nástrojů a kdykoli je znovu vyvolávat. To výrazně zjednodušuje a urychluje každodenní programování v dílně. Ale uživatel může ukládat i technologická data, např. pro vytváření závitů, jako NC-moduly – včetně nástrojů a cyklů. K tomu jednoduše označí požadovanou část ve vytvořeném NC-programu a uloží ji příkazem „Vytvořit NC-modul“ pod volně volitelným názvem souboru. Pokud se procesy změní, lze takto vytvořené NC-moduly kdykoli rozšířit a přizpůsobit.

Inteligentní programování

TNC7 doplňuje známé programování v Klartextu o chytré funkce a nově vyvinuté grafické programování. Uživatel kreslí obrysy přímo na dotykové obrazovce. TNC7 přeloží a uloží výkres v popisném programovacím jazyce TNC v Klartextu. Cykly a stávající programování obrysů lze také nadále používat – samozřejmě stejně jako stávající NC-programy.

TNC7 doprovází celý výrobní proces od nápadu až po hotový obrobek s dobře promyšlenými řešeními. Například velice všestranným balíčkem cyklů, inteligentními snímacími funkcemi a graficky vedeným proměřováním upínacích prostředků. Nový, vysoce výkonný editor umožňuje rychlé a bezpečné zpracování i složitých NC-programů. Dokonalá vizualizace obrobku a pracovního prostoru nesmírně usnadňuje každodenní život. A programové simulace jsou možné kdykoli, bez změny provozního režimu.

Pomocí TNC7 mohou uživatelé upravit zobrazení pracovních oblastí podle potřeby a uložit jako oblíbené položky. Všechny informace a funkce jsou vždy přesně tam, kde jsou v příslušném pracovním kroku potřeba.

Uživatelské rozhraní ušité na míru – nyní nově s tmavým režimem

Uživatelské rozhraní TNC7 je navrženo tak, aby uživatel mohl při každodenní práci snadno a rychle dosáhnout nejlepšího možného výsledku. Aby uživatel při každodenní práci například za obtížných světelných podmínek mohl v klidu pracovat na svém řídicím systému, zlepšuje nový tmavý režim čitelnost a viditelnost na dotykové obrazovce TNC7. Protože různé úkoly vyžadují také pracovní prostředí, které je jim přizpůsobeno, mohou si uživatelé mimoto přizpůsobit obsah obrazovky podle svých potřeb a preferencí, např. prostřednictvím individuálních oblíbených položek a vlastní domovské nabídky pro rychlý přístup. Díky tomu jsou všechny informace a funkce vždy přesně tam, kde je potřebujete.

Uživatelské rozhraní založené na formulářích a dialogu nabízí perfektní ovládání s optimální orientací. Práce na dotykovém displeji je velmi přesná a plynulá. Díky velmi vysoké dynamice ovládání reaguje řídicí systém na zadání absolutně bez zpoždění. Nově vyvinutá klávesnice také činí klasické zadávání ještě pohodlnějším a bezpečnějším díky vylepšené mechanice a optimalizovanému tlakovému bodu.

Novinka pro TNC7: Tmavý režim nabízí lepší viditelnost obsahu za obtížných světelných podmínkách

Perfektní design

TNC7 definuje design budoucích generací řídicích systémů od společnosti HEIDENHAIN. Není to jen Look-and-Feel (Vzhled a dojem) co je nápadně nové. Kromě vysoce kvalitních hardwarových komponent nabízí TNC7 především pokročilé uživatelské rozhraní, které lze individuálně přizpůsobit požadavkům uživatele. Také obsluha řídicího systému TNC7 byla od základu nově vyvinuta. Vytvoření programu, seřízení nebo měření hotového dílu – TNC7 podporuje uživatele v každé situaci. A díky mimořádně komplexní sadě funkcí nabízí maximální flexibilitu při práci.

Dynamické monitorování kolize DCM: příští generace

Všestranná ochrana stroje monitorováním strojních prvků, nástrojů a upínacích zařízení: TNC7 k tomu nabízí novou generaci Dynamického monitorování kolize DCM (Dynamic Collision Monitoring). S další úrovní řízení chrání DCM nejen před kolizemi mezi strojními součástmi a nástroji. Upínací zařízení lze také importovat ve 3D-formátech, sledovat a snadno proměřovat pomocí nové funkce s grafickou podporou. TNC7 nabízí tuto ochranu před kolizí v manuálním i automatickém režimu. Případné kolize lze také odhalit již před zpracováním v testu programu. K tomu reprodukuje TNC7 situaci v pracovní oblasti s obrobkem, nástrojem a upínacími zařízeními ve 3D-zobrazení s vysokým rozlišením, které zobrazuje všechny detaily.

Monitorování komponentů TNC chrání obráběcí stroj

Monitorování komponentů TNC je Toolbox (Sada nástrojů), kterou mohou výrobci strojů použít k implementaci rozsáhlých monitorovacích funkcí. Monitorování komponent tak v běžném provozu nabízí např. ochranu uložení vřetena před přetížením, případně rozpozná narůstající opotřebení komponent hnacího ústrojí. Poskytuje také cenná data o skutečném zatížení stroje pro plánování opatření v rámci prediktivní údržby a pro vyhodnocení možností procesu. Pomocí sledování komponentů TNC lze například zjistit a zobrazit opotřebení kuličkového šroubu nebo dokonce upozornit na přetížení vřetena.

Monitorování procesu TNC: spolehlivá výroba

Monitorování procesu TNC, integrované do řídicího systému, spolehlivě detekuje poruchy procesu na základě odchylek od referenčního obrábění. Uživatel řídí monitorování jednoduše syntaxí Klartextu a pomocí intuitivního uživatelského rozhraní. Monitorování procesu nevyžaduje žádné další senzory a zajišťuje kvalitu procesu. To umožňuje pohodlnou kontrolu výsledků procesu a zároveň zajišťuje produktivitu prostřednictvím rozsáhlých možností reakce, jako je záměna za sesterský nástroj.

Plně integrované monitorování komponent a procesů TNC nevyžaduje žádné další senzory. Spolehlivě detekuje odchylky od referenčního obrábění a zajišťuje kvalitu procesu.
Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz