Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Rotační snímače HEIDENHAIN s rozhraním DRIVE-CLiQ: Komunikujte bezpečně a přímo s řídicími systémy Siemens

HEIDENHAIN nabízí absolutní rotační snímače s rozhraním DRIVE-CLiQ* pro měření polohy ve strojích a systémech s řízením Siemens. Poskytují informace o poloze a provozu bezpečně a přímo řídícím systémům. Protože každá aplikace má kromě datového rozhraní ještě další specifické požadavky, např. na mechaniku nebo přesnost rotačního snímače, tak jsou k dispozici četné varianty pro optimální konektivitu.

Jedno rozhraní, nespočet možností – to je stručný popis řady absolutních rotačních snímačů HEIDENHAIN s rozhraním Siemens DRIVE-CLiQ. Výrobce strojů a systémů si z této řady snadno vybere optimální řešení pro své požadavky na regulaci. To zahrnuje především volbu mezi rotačními snímači s optickým nebo indukčním snímáním.

V mnoha případech jsou optické a indukční rotační snímače z hlediska upevnění kompatibilní. Zatímco optické rotační snímače umožňují vyšší přesnost, indukční rotační snímače přesvědčí velkou robustností a necitlivostí na nečistoty a také kompaktnějšími rozměry. Výrobce strojů a zařízení je tedy může použít na jeden a tentýž motor a tak např. optimalizovat jeho přesnost nebo jeho délku.

Kromě rotačních snímačů Singleturn jsou na výběr také snímače Multiturn s převody pro počítání plných otáček. Jako varianty s integrovanými ložisky a bez nich a s různými variantami a průměry hřídelů doplňují řadu rotačních snímačů HEIDENHAIN s rozhraním DRIVE-CLiQ. Mnoho rotačních snímačů s rozhraním DRIVE-CLiQ má také speciální vlastnosti:

  • Jak polovodičový snímač KTY 84-130, tak snímače PT 1000 lze připojit k opticky snímaným rotačním snímačům ECN 1324S a EQN 1336S s integrovaným ložiskem a k indukčním rotačním snímačům ECI 1319S, EQN 1331S a ECI 4090S bez ložisek, pro měření teploty. 
  • Robustní indukční rotační snímače ECI 1319S a EQI 1331S bez integrovaných ložisek jsou vhodné zejména pro aplikace s velkým mechanickým zatížením až 600 m/s² u rotoru a až 400 m/s² u statoru.
  • Kromě optických rotačních snímačů ROC 424S a ROQ 436S s integrovaným ložiskem a plnou hřídelí jsou k dispozici také optické rotační snímače ECN 424S a EQN 436S s integrovaným ložiskem a dutou hřídelí.

Všechny rotační snímače s rozhraním DRIVE-CLiQ jsou certifikovány pro aplikace související s bezpečností podle SIL 2 (podle EN 61508) nebo kategorie 3, Performance Level „d“ (podle EN ISO 13849). Pro verze s plnou a dutou hřídelí je k dispozici vyloučení chyb mechanické spojky.

Kromě toho nabízí HEIDENHAIN různé propojovací kabely a diagnostický nástroj pro snímače s rozhraním DRIVE-CLiQ: seřizovací a zkušební balíček, sestávající ze PWM 21 a softwaru ATS. To znamená, že komplexní kontrola stavu snímačů je možná jak za provozu stroje (online diagnostika při aktivním provozu osy), tak i při montážních nebo opravárenských pracích (offline diagnostika). Navíc tento seřizovací a testovací balíček umožňuje elektronické posunutí nuly pro absolutní rotační snímače pro vyrovnání polohy snímače Singleturn vůči preferované poloze motoru.

Kromě této široké řady absolutních rotačních snímačů jsou k dispozici také zapouzdřené lineární snímače s rozhraním DRIVE-CLiQ. Kromě toho lze jakýkoli snímač s rozhraním EnDat 2.2 připojit k následné elektronice pro rozhraní DRIVE-CLiQ prostřednictvím externí elektroniky rozhraní EIB 2391S.

*) DRIVE-CLiQ je registrovaná ochranná známka společnosti Siemens AG.

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz