Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Řídicí a měřicí technika HEIDENHAIN: Spolehlivé procesy – přesná, dynamická a efektivní výroba

Dokonalé zvládnutí všech výrobních procesů znamená jasnou konkurenční výhodu. Obráběcí stroje s řídicími systémy, měřicími přístroji a pohony společnosti HEIDENHAIN pro to představují ty nejlepší technické předpoklady Působivě to dokazovaly živé ukázky a prezentace na stánku společnosti HEIDENHAIN a v oblasti industrie 4.0 během veletrhu EMO 2019. Aby na těchto strojích pracovali také nejlépe kvalifikovaní uživatelé TNC, věnuje se společnost HEIDENHAIN vzdělávání a školení prostřednictvím TNC CLub a nadace pro mladé strojní inženýry.
Aby bylo možné vyrábět výrobky s nejvyššími nároky na přesnost a kvalitu, a to procesně bezpečným, hospodárným a efektivním způsobem, musí do sebe zapadat velmi odlišné součásti prostředí obráběcího stroje a vzájemně spolupracovat. Na veletrhu EMO 2019 představila fa HEIDENHAIN v živých ukázkách a prezentacích širokou škálu kombinací a přístupů k řešení pro optimalizaci procesů.

Nové opce, funkce a hardware pro řídicí systémy TNC
Řídicí systémy HEIDENHAIN přesvědčují s procesní spolehlivostí, přesností a produktivitou již od velikosti dávky 1 kusu. Umožňují také jednoduchou a bezpečnou digitální integraci stroje do procesního řetězce. To zajišťují balíčky funkcí jako je Dynamic Precision, Dynamic Efficiency a Connected Machining a také další četné opce. Nový TNC 640 s 24" širokoúhlou obrazovkou a Extended Workspace Compact nabízí díky rozdělené obrazovce dvě pracovní plochy: Souběžně s obrazovkou řídicího systému si může uživatel zobrazit další aplikace. To mu poskytuje mimořádně uživatelsky přívětivé pracoviště pro kompletní digitální organizaci práce přímo v řídicím systému. Společnost HEIDENHAIN představuje díky monitorování komponent také novou opci řídicích systémů TNC, která chrání procesy a stroje před poruchami způsobenými přetížením a opotřebením prostřednictvím cíleného monitorování:
  •   Trvalé sledování zatížení ložisek vřetena zabraňuje překročení stanovených mezních hodnot a tím poškození vřetena.
  •   Cyklická kontrola os posuvu umožňuje vyvodit závěry o opotřebení kuličkového šroubu a očekávané poruše.
Tím se zvyšuje spolehlivost procesu, produktivita a životnost stroje a zároveň se snižuje riziko neplánovaných odstávek stroje a s tím spojené značné náklady. Společně s firmami OPS-Ingersoll a Haimer předvedl HEIDENHAIN na veletrhu mav industrie 4.0, jak funguje procesně spolehlivá a efektivní inteligentní správa dat včetně prediktivního plánování úloh v automatizované výrobě. Řídicí systém TNC 640, Batch Process Manager a StateMonitor od fy HEIDENHAIN umožňují dokonale organizované a zcela digitalizované procesy.

Odměřování pro každou rotační osu.
Snímače HEIDENHAIN pro měření polohy na podélných a rotačních osách jsou průmyslovým standardem pro řízení s Closed Loop, tzn. věrné měření rozměrů a obrysů bez vlivu tepelně způsobených změn v mechanice posuvu. Na veletrhu EMO 2019 kladla společnost HEIDENHAIN zvláštní důraz na úhlové snímače a společně se společností AMO představila řešení pro každou rotační osu, např.:
  • Optické snímače úhlu typu RCN 2001 s integrovaným ložiskem a integrovanou statorovou spojkou byly zásadně přepracovány. Nyní nabízejí ještě lepší přesnost systému a vyšší maximální otáčky. Rozšířené možnosti sledování teploty zvyšují bezpečnost výrobních procesů. Za tímto účelem přenášejí úhlové snímače RCN 2001 prostřednictvím digitálního rozhraní kromě hodnot teploty integrovaného teplotního čidla také další údaje ze snímačů, zejména teplotu momentového motoru.
  • Nová generace modulárních optických úhlových snímačů ERA je nyní vybavena také obvodem pro zpracováním signálu HEIDENHAIN ASIC HSP 1.0. HSP 1.0 se dříve používal výhradně v otevřených lineárních snímačích a téměř zcela kompenzuje kolísání amplitudy signálu v důsledku rušení.
  • AMO představuje na veletrhu EMO modulární páskové řešení WMKA pro zvláště velké průměry s rozhraním EnDat a DRIVE-CLiQ pro bezpečnostní aplikace. Demonstrační jednotka se čtyřmi různými úhlovými snímači ilustruje vliv principu měření na dynamiku a přesnost rotačních os. Ukazuje také architekturu systému pro digitální monitorování teploty momentového motoru ETEL.
Inovativní seřizování a měření
Dotykové sondy HEIDENHAIN a četné cykly pro dotykové sondy v řídicím systému HEIDENHAIN zvyšují rozměrovou přesnost hotových obrobků. Seřízení a měření obrobků a nástrojů, jakož i kalibrace kinematiky stroje se provádí rychle a snadno před obráběním nebo v průběhu procesu. Dotykové sondy jsou pro tento účel optimálně přizpůsobeny cyklům TNC. Procesně spolehlivé výsledky měření zajišťuje také technologie dotykových sond bez opotřebení, ofukovací trysky pro čištění měřicího místa, monitorování baterie a účinná ochrana proti kolizi.

Větší výkon a bezpečný proces díky novým generacím pohonů
Pohony a řídicí technika HEIDENHAIN a ETEL významně přispívají k dynamickému a vysoce přesnému řízení pohybu obráběcích strojů.
  • Nová generace pohonů HEIDENHAIN GEN 3, která oslavila na EMO svou premiéru, zajišťuje maximální výkon a nabízí inteligentní přenosovou techniku, vysoce výkonnou diagnostiku a jednoduchou montážní a spojovací techniku.
  • S momentovými motory modelových řad TMB a TMK představuje společnost ETEL systémy s vysokým krouticím momentem pro obráběcí stroje. Jejich předností je konstrukce bez rastrování, optimální synchronizace a mimořádně vysoká kvalita regulace. Společně s měřicí technikou HEIDENHAIN tvoří dokonalou kombinaci pro Highend-rotační osy. Zde přesvědčují vynikající dynamickou přesností, vysokými otáčkami a krouticími momenty, jakož i dokonale koordinovanou diagnostikou.
TNC Club: Místo setkávání odborných znalostí pro nabídky na další vzdělávání
Stánek HEIDENHAIN TNC Club je i na EMO opět místem setkávání odborných znalostí pro všechny uživatele TNC. Vše se zde zaměřuje na další vzdělávání zkušených odborníků a na vzdělávání kvalifikovaného dorostu. TNC Club poprvé představuje na EMO nový vzdělávací program pro laiky a osoby měnící kariéru: vzdělání na TNC-odborníka. Tím by chtěla společnost HEIDENHAIN podporovat nejlepší členy TNC Clubu při zvládání nedostatku odborníků.

HEIDENHAIN je partner umati
Digitální síťové propojení a s ním spojené možnosti pořizování strojních dat, jakož i monitorování zařízení a procesů vyžadují univerzální a standardizovaná rozhraní. Připojení a plné využití potenciálu řešení jako je monitorovací software StateMonitor je možné pouze tehdy, když lze mezi účastníky sdílet standardizované informace přesahující jednotlivé systémy. Proto HEIDENHAIN podporuje rozhraní projektů VDW umati. Dr. Jan Braasch, vedoucí marketingu fy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH: „Jako výrobce řídicích systémů a snímačů HEIDENHAIN vítá iniciativu VDW a podporuje projekt umati. Na veletrhu EMO jsme ukázali spojení obráběcích strojů s HEIDENHAIN StateMonitor živě, prostřednictvím umati."
 
Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz