Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Řešení pro větší procesní bezpečnost v automatizované výrobě

HEIDENHAIN představí senzor TD 110 pro testování ulomení nástrojů za chodu nejen jako produkt, ale také v živé ukázce spolu se softwarem StateMonitor pro sběr dat ze stroje. Nástroj se však ne vždy úplně ulomí. Někdy je to jen opotřebení nebo odlomený břit, které činí nástroj nepoužitelným. Tehdy pomáhají s kontrolou nástrojů kamerový systém VT 121 a software VTC 1.4.

Dlouho před kontrolou ulomení nebo opotřebení však musí být samozřejmě zajištěno, že v zásobníku nástrojů jsou správné nástroje a správné údaje pro ně jsou také v tabulce nástrojů. Jedním z řešení je připojení řídicího systému HEIDENHAIN k externímu systému Správy dat nástrojů – což je služba poskytovaná zákaznickým servisem HEIDENHAIN.

Senzor pro ulomení nástroje TD 110: Kontrola nástrojů zcela mimochodem

Automatická detekce ulomených nástrojů v automatizovaných procesech a zabránění škodám při následném obrábění – TD 110 zvyšuje spolehlivost procesu ve výrobě jen tak mimochodem. Protože detekuje poškozený nástroj na cestě ze zásobníku nástrojů do strojního prostoru nebo zpět při cestě kolem a zabraňuje jeho opětovnému použití. Kompaktní a robustní senzor ulomení nástrojů lze dodatečně namontovat v pracovním prostoru téměř všech obráběcích strojů v bezprostřední blízkosti stolu. Jeho signály jsou přenášeny do řídicího systému jednoduše přes rozhraní dotykové sondy. Tím se spustí hlášení, NC-stop nebo uložená, uživatelsky specifická reakce – např. zpráva pro StateMonitor.

Senzor TD 110 detekuje ulomení u nástrojů od průměru 0,4 mm od změny délky 2 mm bezdotykově přes indukční snímač – přímo v prostoru stroje s vřetenem otáčejícím se pracovními otáčkami. Tímto způsobem výrazně zvyšuje spolehlivost procesu a také šetří až 6 sekund neproduktivního času během každé kontroly ve srovnání s konvenčními laserovými závorami. To má za následek značné časové a nákladové výhody při výměně nástrojů, stejně jako výrazné snížení stopy CO2, protože TD 110 funguje i bez stlačeného vzduchu. To také přispívá k jeho snadné montáži. Pro jeho instalaci nejsou nutné hadice na stlačený vzduch ani filtrační jednotky. Pro napájení a přenos signálu stačí jediný kabel. Kromě toho je TD 110 díky indukčnímu měření bezúdržbový.

TD 110, TNC7 a StateMonitor od fy HEIDENHAIN: živé předvedení na EMO

Živé ukázky na veletržním stroji na stánku Heidenhain v Hannoveru také předvádějí kontrolu s TD 110 s cyklem kontroly ulomení na TNC7, včetně odpovídajícího hlášení ze softwaru StateMonitor z Digitální dílny fy HEIDENHAIN. Cyklus kontroly ulomení pro řídicí systém HEIDENHAIN přitom vyhodnocuje kontrolu nástroje:

 • Nástroj neporušený = výrobní proces může pokračovat, zpráva řídicímu systému a na StateMonitor
 • Zjištěno ulomení nástroje = uživatel může flexibilně definovat požadovanou reakci: zablokovat nástroj, přerušit NC-program, poslat zprávy na řídicí systém a na StateMonitoru. Za tímto účelem je senzor ulomení nástroje TD 110 připojen jako signální zpráva ve StateMonitoru.

Tímto způsobem obdrží odpovědní pracovníci informace v případě ulomení nástroje. To zkracuje dobu reakce, např. při obsluze více strojů, díky funkci Messenger ve StateMonitoru. Připojení k softwaru StateMonitor navíc umožňuje podrobné vyhodnocení ulomení nástroje.

VT 121 a VTC 1.4 od společnosti HEIDENHAIN: kontrola nástroje jako s mikroskopem

Software VTC 1.4 umožňuje přímý pohled na břity nástroje ve strojním prostoru na monitoru řídicího systému TNC  – a tím měření opotřebení břitu jako pod mikroskopem. Monitorování nástroje pomocí kamerového systému VT 121 a softwaru VTC 1.4 zabraňuje nákladnému poškození nástroje, obrobku a stroje, snižuje náklady na nástroj v dlouhodobém horizontu tím, že specificky minimalizuje opotřebení a šetří čas a náklady prostřednictvím automatizovaného záznamu během obrábění.

Pro vizuální kontrolu pořizuje kamera VT 121 detailní záběry každého břitu nebo detailní panoramatické záběry celé řady nástrojů – také z různých perspektiv díky dvěma integrovaným objektivům. Kamerový systém VT 121 a software VTC 1.4 tak otevírají další rozmanité možnosti v kombinaci s cykly řídicích systémů TNC:

 • Automatizaci testování nástrojů při vývoji strojů
 • Dokumentaci stavu nástrojů a jejich opotřebení
 • Automatizace kontroly ulomení a zablokování poškozených nástrojů
 • Kontrolu perfektního stavu nástrojů před kritickými operacemi obrábění
 • Kontrolu skutečného stavu nástrojů po uplynutí plánované životnosti
 • Vyhodnocení výsledků a optimalizaci řezných parametrů a NC-programů

Správa dat nástrojů s fou HEIDENHAIN: Synchronizace nástrojových dat

Data o použitých nástrojích jsou generována a požadována uživatelem na mnoha místech ve výrobě. Synchronizovaný stav dat samozřejmě nabízí řadu výhod:

 • Jednoznačná identifikace nástrojů zabraňuje záměnám a zvyšuje spolehlivost procesu
 • Údaje o nástroji jsou konzistentně k dispozici na všech strojích
 • Uživatel má vždy přehled o tom, kde jsou které nástroje
 • Uživatel může vyvolat životnost pro jakýkoli nástroj v reálném čase

Externí Správa dat nástrojů ETDM pro řídicí systémy TNC 640 a TNC7 umožňuje připojení jakýchkoliv externích databází s webovou službou k lokální tabulce nástrojů řídicího systému. Může být kdykoli implementována jako služba pomocí Helpline PLC-programování servisu Heidenhain – dokonce i u stávajících strojů. Takto mohou být přenášena a využívána např. data většiny zařízení pro přednastavení nástrojů. Data jsou vyměňována prostřednictvím firemní sítě poté, co uživatel identifikuje nástroj v řídicím systému pomocí jedinečného kódu na držáku nástroje, tj. čárového kódu, QR-kódu nebo DataMatrix kódu nebo prostřednictvím RFID-čipu.

Snímač ulomení nástroje TD 110 od společnosti HEIDENHAIN také kontroluje mikro nástroje přímo ve strojním prostoru a při rychloposuvu na možné ulomení.
Pro větší procesní spolehlivost umožňuje kamerový systém VT 121 a software VTC 1.4 od společnosti HEIDENHAIN na monitoru řídicího systému TNC přímý pohled na břity nástroje ve strojním prostoru jako pod mikroskopem.
Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz