Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Premiéra nových funkcí TNC OCM a broušení

Optimalizované frézování obrysů (OCM) – další generace trochoidálního frézování

Vírové frézování nebo také trochoidální frézování znamená vysoce dynamické frézování s velkým objemem třísek. Bohužel jsou dráhy optimální pouze pro drážky. HEIDENHAIN to na EMO 2019 změnil s novou opcí pro řídicí systémy TNC 640, TNC 620 a TNC 320. Optimalizované frézování obrysu (OCM – Optimized Contour Milling) činí myšlenku trochoidálního frézování použitelnou pro mnohem širší rozsah aplikací. Kromě hrubování otevřených a uzavřených kapes a ostrůvků, libovolného tvaru, nabízí OCM také cykly pro dokončování dna a bočních stěn.

Stejně jako trochoidální frézování omezuje OCM úhel opásání a umožňuje frézování s celou délkou břitu. Pomocí OCM uživatel obvyklým dílenským způsobem programuje libovolné obrysy přímo na TNC 640. Řízení automaticky vypočítává nejlepší možné dráhy nástroje, se kterými jsou udržovány konstantní řezné podmínky. Obrábění probíhá vždy s optimálními řeznými podmínkami. To nejen výrazně zvyšuje rychlost obrábění. Opotřebení nástroje je také znatelně sníženo.

Veletržní dílec, prezentovaný na EMO ukazuje, jak efektivní je tato nová strategie frézování. U tohoto obrobku OCM snižuje dobu obrábění a opotřebení nástroje o koeficient 3 ve srovnání s konvenčními strategiemi frézování.

Broušení – Obrábění k dokonalému dokončení v jednom nastavení

TNC 640 již umožňuje frézování a soustružení při jednom upnutí. Společnost HEIDENHAIN na veletrhu EMO představila souřadnicové broušení jako třetí výrobní proces, který toto řízení zvládlo pro kompletní obrobení dílce. Balíček s frézováním, soustružením a broušením na jednom stroji otevírá mnoho výhod zejména pro kvalitativně orientovaná odvětví, jako je výroba forem nebo lékařská technika. Protože nyní můžete obrábět součásti s nejvyšší kvalitou povrchu při jediném upnutí.

Nové funkce umožňují souřadnicové broušení libovolného obrysu na frézce. Snadno použitelné standardní cykly TNC 640 přebírají orovnávání brusných nástrojů v obráběcím stroji. Jednotný koncept ovládání pro frézování, soustružení a broušení umožňuje zvláště snadné použití. Optimalizovaná správa nástrojů navíc podporuje uživatele v každém procesu – jak při broušení, tak při orovnávání.

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz