Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Indukční rotační snímače ve zpracování plastů

Koncepce strojů pro vstřikování plastů jsou stále více založeny na hybridní nebo dokonce plně elektrické technologii pohonu. Výkonné elektrické pohony přebírají zavírání formy, stejně jako dávkování, vstřikování a vyhazování a také ovládání odebíracích robotů, které jsou často spřažené. Cílem je trvalé zvýšení průchodnosti za účelem dalšího zvýšení produktivity cyklicky řízených vstřikovacích lisů. Robustní zpětnovazební systémy jsou nezbytné pro požadované výkonné a dynamické řízení pohonu.

Indukční rotační snímače modelových řad ECI/EBI/EQI 1100, ECI/EQI 1300 a ECI/EBI 100 od fy HEIDENHAIN jsou tím správným řešením. Jsou k dispozici pro malé (1100) nebo velké (1300) výšky os v servomotorech a také pro aplikace s dutou hřídelí (100). K dispozici je také výběr jednootáčkových snímačů (Singleturn ECI) a s převody (EQI) nebo víceotáčkových rotačních snímačů s baterií (Multiturn EBI). Zařízení mají rozlišení 524 288 pozic na otáčku. Jedinou výjimkou je EBI 1100 s rozlišením 262 144 pozic na otáčku. Měřicí rozsah rotačních snímačů Multiturn s převodovkou je 4 096 otáček, měřicí rozsah bateriových rotačních snímačů je 65 536 otáček. Všechny modelové řady přenášejí data přes čistě sériové rozhraní EnDat 2.2, které je na trhu hojně používané. Je to zkratka pro rychlý přenos dat, odolný proti EMC (elektromagnetická kompatibilita). Splňuje tak nejvyšší nároky na dynamiku regulace.

Kromě výkonu a konektivity se indukční zařízení vyznačují vysokým rozsahem pracovních teplot až 115 °C a svou robustností. Princip indukčního snímání umožňuje obejít se bez rotorového ložiska v rotačním snímači a oddělit tak hřídel motoru od statoru rotačního snímače. Mechanická zatížení na hřídeli motoru se nepřenášejí na stator snímače. Navzdory konstrukci bez ložiska mohou indukční zařízení konkurovat zařízením uloženým v ložiscích v provozních a montážních tolerancích. Pro hnací osy s vysokými hodnotami vibrací na tělesech motoru jsou k dispozici verze snímačů pro vibrační zatížení až 400 m/s² podle EN 60068-2-6. Indukční rotační snímače od společnosti HEIDENHAIN tak zajišťují vysokou disponibilitu strojů při vysokém mechanickém zatížení – tedy právě tehdy, když stroje produkují s vysokou účinností velká množství pod zatížením.

Všechny rotační snímače jsou vybaveny vnitřním teplotním čidlem, elektronickým typovým štítkem a pamětí EEPROM pro realizaci automatického uvedení do provozu. V závislosti na modelové řadě jsou k dispozici i další výkonové funkce. Ty zahrnují podporu funkčně bezpečných hnacích os, vyhodnocování externího teplotního senzoru a diagnostických parametrů. Monitorování provozního stavu, které to umožňuje, podporuje strategie prediktivní údržby jednotlivých hnacích os. Další výhodou rotačních snímačů HEIDENHAIN je jejich koncepční jednotnost. Je klíčem k technologii vstřikovacích lisů, zaměřenou na produktivitu a dostupnost. Odpovídající konstrukcí mechaniky motoru lze dosáhnout montážní kompatibility mezi indukčními rotačními snímači a optickými rotačními snímači modelových řad ECN/EQN 1100 nebo ECN/EQN 1300.

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz