Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

HEIDENHAIN na SPS 2022:
Chytrá měřicí zařízení, která stanovují nové standardy pro technologii pohonů

Na SPS v Norimberku a poté na HEIDENHAIN Digital Event Automation představuje HEIDENHAIN a značky AMO, ETEL, NUMERIK JENA, RENCO a RSF silná řešení, která zavádí nové standardy pro pohony v automatizaci. Kromě nových verzí indukčních rotačních snímačů pro robotické aplikace to zahrnuje také další generaci indukčního snímání.

Premiéry na SPS: Nová generace indukčního snímání a nové kompaktní rotační snímače pro tepelně vysoce namáhané pohony

S absolutními rotačními snímači ECI 1122 a EQI 1134 představuje HEIDENHAIN novou generaci indukčního snímání. Zaujmou nízkou hlučností, nízkým zvlněním otáček, menším množstvím kabeláže díky rozhraní EnDat 3 a záznamem dat o provozních stavech. To je umožněno zvýšeným rozlišením poloh během jednoho otočení na 22 bitů, což zase vede k výraznému zlepšení výkonu regulace v motoru. Rozhraní EnDat 3 umožňuje připojení přes jednokabelové řešení HMC 2. Nová generace indukční měřicí techniky od společnosti HEIDENHAIN tak rozšiřuje řadu výhod, které indukční rotační snímače nabízejí pro pohony v náročné automatizaci: patří mezi ně odolnost vůči nečistotám a necitlivost vůči magnetickým polím, stejně jako kompaktní rozměry, velké montážní tolerance a vysoké pracovní teploty.

Kromě rotačních snímačů KCI 1319 nebo KBI 1335 patří mezi kompaktní a lehké snímače pohonu také nové verze KCI 1318 FOT a KBI 1335 FOT s čistě sériovým rozhraním EnDat 2.2. Díky technologii Fan-out (FOT) byl HEIDENHAIN schopen aplikovat elektronické součástky a vodivé dráhy přímo na kovový nosič, který může fungovat např. jako kryt ložiska. Tím se nejen snižuje počet součástek a potřebný montážní prostor. Teplo může být také odváděno přímo ven přes kovový nosič. Jednotka rotoru s nábojem je nalisována na hřídel.

ECI 1122 a EQI 1134 od fy HEIDENHAIN: Nová generace indukčního snímání a rozhraní EnDat 3 nabízí významné výhody pro kompaktní pohony v náročné automatizaci.

Více možností pro Advanced Robotics: Nové indukční rotační snímače

Další varianty již známých indukčních robotických rotačních snímačů otevírají další oblasti použití v Advance Robotics aplikacích:

  • Dual Encoder KCI 120 Dplus se zpětnou vazbou motoru a měřením polohy v jednom snímači je k dispozici od SPS ve třech velikostech. Centrální snímací jednotka a dvě samostatné jednotky rotoru s nábojem jsou přizpůsobeny různým průměrům dutých hřídelí a montážním rozměrům. Proto KCI 120 Dplus od HEIDENHAIN vždy nabízí kompaktní rozměry se stejnou funkčností a lze jej snadno integrovat. Čistě sériové rozhraní EnDat 2.2 s Funkční bezpečností umožňuje použití i v bezpečných aplikacích, jako je spolupráce člověka a robota.
  • Jako kompaktní rotační snímače pro velké duté hřídele o průměru 30 mm nebo 40 mm doplňují KCI 120 a KBI 136 řadu indukčních rotačních snímačů HEIDENHAIN, které jsou speciálně navrženy pro robotické aplikace. Přenášejí přednosti menší modelové řady 1300 na mnohem robustnější a výkonnější robotické pohony. 

AMO WMRA: Secondary Encoder (Sekundární snímač) pro pohony robotů s velkými průměry hřídelí

Výrobci robotů mohou také dosáhnout výrazného zlepšení absolutní přesnosti polohy použitím dalších vysoce přesných úhlových snímačů na ose robota. Secondary encoder namontované za převodovkou zachycují skutečnou polohu každého kloubu robota. Pro tyto aplikace jsou k dispozici modulární řešení, jako je úhlový měřicí systém WMRA od AMO. Díky modulární konstrukci se stupnicovým bubínkem nebo měřicím kroužkem a samostatnou snímací jednotkou je vhodný pro velké průměry hřídelí i pro obtížné montážní situace. Průměr měřicího kroužku lze u WMRA od AMO libovolně volit.

Různé varianty pro náročné robotické aplikace: HEIDENHAIN Dual Encoder KCI 120 D plus se zpětnou vazbou motoru a měřením polohy v jednom snímači. KCI 120 a KBI 136 pro velké duté hřídele o průměru 30 mm nebo 40 mm.</

Od extra malých po extra velké:
Měřicí přístroje pro komfort, přesnost a bezpečnost v lékařské technice

Měřicí přístroje HEIDENHAIN a značek AMO, NUMERIK JENA, RENCO a RSF se dlouhodobě osvědčují v aplikacích lékařské techniky. Především spolehlivost a bezpečnost proti výpadkům měřicích zařízení jsou klíčovými argumenty pro použití ve vysoce specializovaných řešeních pro diagnostiku, terapii nebo laboratoře, ale i praxe a nemocnice. Stále více však hraje rozhodující roli i přesnost rotačních snímačů, úhlových a délkových měřicích přístrojů, například pro pohodlí pacienta a bezpečnost aplikace.

  • V oblasti laboratorní automatizace a manipulace s kapalinami zajišťují rotační snímače RENCO R35i a R35iL vysokou průchodnost a spolehlivý provoz. Inkrementální rotační snímače bez ložisek umožňují zvláště přesné a rychlé polohování krokových a BLDC-motorů na mnoha osových a řemenových pohonech v přístrojích na testování krve. RENCO R35iL nabízí montážní výšku pouhých 8,6 mm pro těsné instalace, jako jsou dialyzační přístroje, krevní nebo dávkovací čerpadla. To z něj dělá jeden z nejtenčích rotačních snímačů, které jsou v současnosti na trhu k dispozici.
  • U velkých lékařských přístrojů, jako jsou počítačové tomografy, je s ohledem na hodnotnou investici dlouhodobý, bezpečný a spolehlivý provoz základním požadavkem. V oblasti měřicí techniky tento požadavek optimálně splňují systémová řešení od AMO s jejich bezkontaktním a neopotřebitelným indukčním principem měření. Kromě toho jsou necitlivé na znečištění a velmi odolné v magnetických polích. K dispozici jsou také řešení pro použití s vysokoenergetickými typy záření.
  • Otevřené lineární snímače HEIDENHAIN LIC 4100 vytvářejí ve vysoce automatizovaných mikroskopických aplikacích, jako je diagnostika in-vitro a zde zejména High-Content-screening, podmínky pro ostrá a detailní obrazová data pro bezchybnou diagnostiku. Na oplátku přinášejí kroky měření až do rozsahu nanometrů a zároveň vysokou dynamiku pro maximální propustnost. Absolutní princip měření LIC 4100 od fy HEIDENHAIN také vydává polohu ihned po zapnutí a nevyžaduje referenční jízdy. Technologie absolutního měření tak zajišťuje vysokou spolehlivost procesu v často složitých a dlouhotrvajících autonomních analytických procesech.

HEIDENHAIN KCI 419 Dplus: Rotační snímač pro výtah budoucnosti

Výtahová technika blízké budoucnosti již nebude vyžadovat mikrospínače pro sledování uvolnění brzdy. Protože rotační snímač výtahu HEIDENHAIN KCI 419 Dplus poskytuje nejen hodnoty polohy jako zpětnou vazbu motoru pro řízení výtahu, ale také doplňkové informace. Mechanickým spojením kotevního kotouče brzdy s KCI 419 Dplus může rotační snímač výtahu detekovat zdvih brzdy. Z těchto údajů může následná elektronika odvodit stav brzd – uvolněné nebo zavřené – a opotřebení brzdy. Díky své těsné blízkosti k motoru a brzdám poskytuje rotační snímač výtahu KCI 419 Dplus také relevantní data pro sledování teploty – opět bez dalších senzorů. Tato data také umožňují vyvozovat závěry o funkčních poruchách. Kabeláž celého systému je výrazně zjednodušena, neboť všechny parametry jsou přenášeny jedním kabelem s čistě sériovým rozhraním EnDat 2.2. Dalšími výhodami jsou lepší možnosti pro Remote Monitoring a Predictive Maintenance. KCI 419 Dplus tak nabízí větší dostupnost a bezpečnost, stejně jako výrazně snížené nároky na montáž, kabeláž, seřizování a údržbu výtahových systémů.

Bez mikrospínače pro sledování uvolnění brzdy: Rotační snímač výtahu HEIDENHAIN KCI 419 D plus poskytuje nejen hodnoty polohy jako zpětnou vazbu motoru pro řízení výtahu, ale dokáže také detekovat zdvih brzdy.

HEIDENHAIN ECI 1119 PressFit a EQI 1131 PressFit:
Indukční rotační snímače pro automatizovanou montáž do malých pohonů

S absolutními rotačními snímači ECI 1119 PressFit a EQI 1131 PressFit představuje HEIDENHAIN ideální řešení pro rychlou a spolehlivou montáž. Kompaktní rotační snímače jsou vhodné pro motory s velikostí příruby pouze 40 mm x 40 mm a s výškou osy pouhých 20 mm. Pro jejich montáž se do otvoru v tělese motoru vloží toleranční pouzdro. Rotační snímač je pak zalisován se svojí přírubou PressFit a připojen k hnací hřídeli na straně zákazníka s pouze jedním centrálním šroubem. To nejen šetří konstrukční prostor, ale umožňuje také automatizovanou montáž přístroje a sledování procesu montáže pomocí měření síly.

EnDat 3: Digitálně integrované snímače

Důsledně dále vyvíjená a připravená na budoucnost pro digitalizaci: to je technologie rozhraní EnDat od společnosti HEIDENHAIN. S ním lze měřicí zařízení snadno a bezpečně integrovat do systémů. HEIDENHAIN demonstruje provoz sběrnice s rozhraním EnDat 3 se třemi různými snímači, jejichž poloha, senzory a monitorovací data EnDat 3 přenáší pouze čtyřmi vodiči s dobou cyklu 30 µs a s měřicím ramenem, na kterém snímače na všech kloubech přenášejí data o své poloze přes EnDat 3 v režimu sběrnice. To snižuje náklady na kabeláž, ale zároveň nabízí Funkční bezpečnost a rozsáhlé diagnostické možnosti. Díky tomu je EnDat 3 optimálním rozhraním snímačů pro vysokou systémovou integraci a požadavky digitalizované budoucnosti se sníženými systémovými náklady a flexibilní architekturou stroje.

RTMB+, TUCANA ST a AQUARIUS ST od ETEL: Více možností pro Turret Handling

I když je miniaturizace hnacím motorem vývoje v polovodičovém a elektronickém průmyslu: zvláště balicí a zkušební procesy musí být schopny zvládnout větší komponenty – samozřejmě s maximálním výkonem a procesní spolehlivostí. Otočné indexovací stoly RTMB+ od ETEL nabízejí právě pro tyto oblasti použití vysokou nosnost spojenou s rychlostí. Turret Handler, vybavené pohony s krátkým zdvihem TUCANA ST a AQUARIUS ST, nezatěžují oplatky a vafle při balení a testování.

 

Objevte HEIDENHAIN a značky AMO, ETEL, NUMERIK JENA, RENCO a RSF:

Na SPS v Norimberku

8. až 10. listopadu 2022, hala 7, stánek 494

Na Digital Event vše o automatizaci

28. listopadu až 16. prosince 2022, sps.heidenhain.de

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz