Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

HEIDENHAIN na interlift 2019: Měřicí zařízení pro výtah budoucnosti

Lanová výtahová technika blízké budoucnosti již nebude mít mikrospínače pro sledování uvolnění brzdy. Protože nový rotační snímač výtahu HEIDENHAIN KCI 419 D plus poskytuje nejen hodnoty polohy jako zpětnou vazbu motoru pro řízení výtahu, ale také doplňkové informace pro monitorování brzd. V daleké budoucnosti budou výtahy dokonce jezdit bez kabelů. HEIDENHAIN k tomu již na Interliftu 2019 ukazál řešení měřicího zařízení: absolutní systém měření délky LINA 200.

Rotační snímač výtahu KCI 419 D plus: inteligentně integrované hodnoty polohy, sledování uvolnění brzdy a sledování teploty

Na interliftu 2019 představila fy HEIDENHAIN výtahový snímač budoucnosti. Nový KCI 419 Dplus nabízí jasné plus z hlediska dostupnosti a bezpečnosti, protože kromě zpětné vazby motoru sleduje i bezpečnostní brzdu a teplotu. Nabízí také komplexní online autodiagnostiku. Náklady na dříve potřebné mikrospínače, jako je montáž, kabeláž, seřízení a údržba, již nejsou nutné.

Indukční výtahový rotační snímač KCI 419 Dplus dokáže nejen přenášet polohové hodnoty ve směru otáčení. Poskytuje také hodnoty vzdálenosti v axiálním směru. Mechanickým spojením kotevního kotouče brzdy s KCI 419 Dplus může rotační snímač výtahu detekovat zdvih brzdy. Z těchto údajů může následná elektronika odvodit stav brzd – uvolněné nebo zavřené – a opotřebení brzdy. Díky své těsné blízkosti k motoru a brzdám poskytuje rotační snímač výtahu KCI 419 Dplus také relevantní data pro sledování teploty – opět bez dalších senzorů. Tato data také umožňují vyvozovat závěry o funkčních poruchách. Zapojení celého systému je mnohem jednodušší, protože všechny parametry jsou přenášeny jedním kabelem s čistě sériovým rozhraním EnDat 2.2. Dalšími výhodami jsou lepší možnosti pro Remote Monitoring a Predictive Maintenance. Kromě těchto zcela nových možností nabízí KCI 419 Dplus všechny přednosti klasických rotačních snímačů HEIDENHAIN. Indukční snímání je odolné vůči nečistotám a vibracím a je známé vysokou provozní spolehlivostí.

Absolutní lineární snímač LINA 200: měřicí technika HEIDENHAIN pro bezlanový výtah budoucnosti

Kabina výtahu, která se nepohybuje na kabelu a může pojíždět vertikálně i horizontálně – pro tuto vizi dodává měřicí techniku HEIDENHAIN. Absolutní indukční lineární měřicí systém LINA 200 se skládá ze dvou stop s různou periodou signálu, které se započítávají do absolutní hodnoty polohy. Zvláštností stupnice je, že obě stopy nejsou uspořádány v jedné rovině, ale jsou proti sobě.

Design stupnice ve tvaru U, který je k tomu implementován, umožňuje nejen snímání stupnice z obou stran. Dvoustěnné provedení také chrání stupnici a snímání před mechanickými a elektromagnetickými vlivy. Tento typ konstrukce navíc dosahuje nízké hmotnosti při maximální tuhosti. Konstrukce ve tvaru U má proto velké výhody s ohledem na mechanickou robustnost stupnice a robustnost signálů měřicího zařízení. Těleso snímače LINA 200 o celkové délce 2 400 mm je připevněno ke kabině. Skládá se ze čtyř sekcí, každá o délce měření cca 600 mm. Části jsou snímány snímacími hlavami, které jsou kaskádovitě uspořádány v šachtě. To umožňuje detekci polohy na celé trase pojezdu.

Navzdory velkorysým tolerancím vedení ±5 mm nebo ±4 mm dosahuje LINA 200 měřícího kroku cca 2 µm. Nejenže spolehlivě dodává vysoce přesné polohové signály pro řízení pohonu bezlanového výtahu. Nabízí také dostatečné tolerance pro praktickou koncepci montáže ve výtahové šachtě a pro kompenzaci pohybů budovy.

LINA 200: Bezpečný přenos dat s EnDat pro vysokou dynamiku a vysoký jízdní komfort

LINA 200 dosahujte také špičkových hodnot z hlediska dynamiky a jízdního komfortu. Byla speciálně vyvinuta pro bezlanové výtahy. V prvních testech byla bez problémů možná rychlost jízdy 6 m/s, v laboratoři LINA 200 dodávala spolehlivé polohové hodnoty až do rychlosti jízdy 18 m/s. Při pomalé jízdě a při zrychlování a brzdění před zastavením zajišťuje vysoké rozlišení polohových hodnot 18 bitů s délkou měření cca 600 mm velmi příjemný, jemný pohyb. Signály ze snímacích hlav jsou také tak stabilní a reprodukovatelné, že diagnostické hodnoty kvality signálu definované v protokolu EnDat umožňují vyvozovat závěry o mechanických tolerancích vodicích lišt.

Délkové měřící zařízení LINA 200 neslouží pouze k řízení pohonu, ale poskytuje také data pro trvalou diagnostiku a sledování stavu mechaniky. Tímto způsobem lze detekovat odchylky chodu během jízdy. Rozhraní EnDat 2.2 přenáší velmi přesné hodnoty polohy čistě digitálně do následující elektroniky. V této aplikaci však EnDat 2.2 nabízí další důležitou a bezpečnostně relevantní výhodu: V blízkosti lineárních motorů se obvykle vyskytují silná elektromagnetická rušivá pole. Rozhraní EnDat 2.2 má vysokou úroveň elektromagnetické kompatibility a na rozdíl od konvenčního přenosu dat analogovými signály zajišťuje spolehlivý přenos dat i v tomto prostředí.

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz