Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

HEIDENHAIN na AMB: Vyšší spolehlivost procesů, produktivita a efektivita zdrojů ve výrobě

Výkon, CO2-Footprint a digitalizace jsou vysoce aktuální témata v třískovém obrábění – pro výrobce obráběcích strojů i pro uživatele. Společnost HEIDENHAIN na veletrhu AMB představuje zcela konkrétní řešení pro úzce propojené, ale často stále abstraktní požadavky za těmito klíčovými slovy. Umožňují více třísek za kratší dobu, dokonalé výsledky obrábění od první součásti a vysoce automatizované procesy s minimálními prostoji.

Nová úroveň řízení TNC7, softwarová řešení Digitální dílny a nová generace snímačů LC a RCN od fy HEIDENHAIN přivádějí výrobce strojů a uživatele obráběcích strojů k těmto cílům o velký krok blíže.

TNC7: Nová úroveň řízení od společnosti HEIDENHAIN

S novým řídicím systémem TNC7 od fy HEIDENHAIN získají uživatelé a výrobci obráběcích strojů zcela nové možnosti programování a ovládání svých obráběcích strojů. Protože ovládání je intuitivní, orientované na úkoly a individuální. To je zajištěno mnoha chytrými funkcemi, které posouvají dílenskou výrobu do nové dimenze. A tu společnost HEIDENHAIN pro AMB 2022 dále vyvinula. Návštěvníci AMB mohou objevit nový TNC7 na stánku HEIDENHAIN a na stánku TNC Clubu v hale 2 a také u výrobců obráběcích strojů Axa, Hedelius, Hermle, Matec a Samag.

[Translate to Czech:] HEIDENHAIN TNC7
TNC7 od fy HEIDENHAIN podporuje uživatele promyšlenými řešeními. Například s extrémně mnohostranným balíčkem cyklů, inteligentními snímacími funkcemi a grafickým 6D-seřizováním upínacích zařízení a obrobků.

TNC7: Nové grafické 6D-seřizování obrobků

Kromě grafického seřízení upínacího zařízení nyní TNC7 nabízí také možnost grafického měření libovolných obrobků, včetně složitých tvarovaných dílů, v co nejkratším čase pomocí nových cyklů dotykové sondy. TNC7 tak vizualizuje celé výrobní prostředí – upínací zařízení, obrobek a strojní prostor – pro větší spolehlivost procesu. Protože tato data lze použít předem během programování pro realistickou 3D-simulaci obrábění. Není ani nutné měnit provozní režim.

TNC7: Pohodlné programování s novými NC-moduly a tmavým režimem

Nové NC-moduly TNC7 zajišťují zvláště pohodlnou práci. S nimi si uživatel může uložit libovolné části NC-programů, které často používá, jako oblíbené a kdykoli je snadno vložit do nových programů. Tmavý režim zlepšuje čitelnost a viditelnost na dotykové obrazovce TNC7, takže uživatel může pracovat s řídicím systémem uvolněně, a to i v obtížných světelných podmínkách.

Live-ukázka TNC7:
Uživatelsky přívětivé seřízení, účinné a spolehlivé frézování

Během živých ukázek na stroji na stánku HEIDENHAIN tým moderátorů ukáže, jak rychlé, snadné a spolehlivé je obrábění obrobku na TNC7, od seřízení až po odstranění otřepů. S grafickým 6D-seřízením obrobku je polotovar proměřen během okamžiku – i když se jedná o předem obrobený složitý obrobek. Celé výrobní prostředí je tak uloženo v TNC7. Obrábění se provádí pomocí OCM (Optimized Contour Milling), další generace trochoidního frézování – které také zahrnuje cykly pro dokončování a odstraňování otřepů. Přitom OCM automaticky vypočítá nejlepší strategii trochoidálního frézování pro všechny kapsy a ostrůvky. Tímto způsobem lze vždy obrábět podstatně větší rozsah součástí s optimálními řeznými podmínkami, aby bylo možné frézovat vysoce produktivním, procesně spolehlivým a nástrojově šetrným způsobem. Monitorování procesu TNC zajišťuje dodatečnou spolehlivost procesu a StateMonitor Digitální dílny HEIDENHAIN zaznamenává a vizualizuje data stroje během probíhajících ukázek.

Už úvodní obrazovka TNC7 od fy HEIDENHAIN přehledně zobrazuje všechny důležité informace o stavu stroje.

Software pro Digitální dílnu: Nový PlantMonitor

Digitální dílna od HEIDENHAIN nabízí praktická řešení a kompetentní služby pro kompletní digitalizaci s 360° pohledem na dílnu. Patří sem např. software StateMonitor pro sběr strojních dat. Umožňuje zobrazení stavu výroby CNC-obráběcích strojů v reálném čase. HEIDENHAIN představil nový PlantMonitor pro analýzu výrobních dat z více StateMonitorů. Tento software lze nyní také použít k propojení strojů, které jsou umístěny na různých místech nebo v různých výrobních halách.

Rady a služby pro Digitální dílnu: Digital Twin

Digital Twin (Digitální dvojče) také zajišťuje vyšší procesní spolehlivost ve výrobě. Je to realistický obraz stroje na programovací stanici HEIDENHAIN. Digital Twin využívá skutečnou kinematiku, parametry a funkce stroje v dílně při návrhu, tvorbě programu a simulaci v kanceláři. To šetří čas na seřizování a simulaci i přepracování programu a zároveň zvyšuje spolehlivost procesu a produktivitu ve výrobě.

StateMonitor, PlantMonitor a další: Softwarová řešení Digitální dílny od fy HEIDENHAIN posouvají digitalizaci CNC-výroby vpřed.

Efektivní využívání zdrojů: TCO a CO2-stopa se snižují, produktivní časy se prodlužují

Společnost HEIDENHAIN na veletrhu AMB rovněž představuje různá řešení, která mohou uživatelé a výrobci strojů využít ke zvýšení efektivity zdrojů. Obrobková dotyková sonda TS 460 s velmi vysokými měřicími posuvy až 3 000 mm/min umožňuje zkrácení doby snímání až o 30 %, což uživatelé získávají jako cenný produktivní čas. V oblasti strojních součástí zajišťují lineární snímače LC a úhlové snímače RCN s optimalizovanou optikou jasný výhled i při tekutých nečistotách a kondenzaci. V mnoha případech fungují přístroje spolehlivě i bez stlačeného vzduchu. To zjednodušuje systém těsnícího vzduchu, snižuje náklady na systém a snižuje CO2-stopu stroje.

Lineární snímače LC a úhlové snímače RCN od společnosti HEIDENHAIN umožňují díky optimalizované optice zjednodušený systém těsnicího vzduchu. To redukuje systémové náklady a CO2-Footprint stroje.
HEIDENHAIN na AMB:
13.–17. září 2022
hala 2, stánek D03
TNC Club na AMB:
13.–17. září 2022
Hala 2, stánek C02

 

 

 

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz