Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

HEIDENHAIN LIP 6000: přesný, kompaktní a spolehlivý

Nový otevřený lineární snímač LIP 6000 od společnosti HEIDENHAIN s interferenčním snímáním umožňuje určování polohy s vynikající přesností a trvale spolehlivými signály se zvláště kompaktními rozměry. Se svou velmi nízkou interpolační chybou pouze ±3 nm, nízkou hladinou šumu pouze 1 nm RMS a základní odchylkou menší než ±0,175 µm v intervalu 5 mm je předurčen pro aplikace, kde je důležitá regulace s konstantní rychlostí nebo vysoká stabilita polohy za klidu.

Za své speciální vlastnosti vděčí LIP 6000 mimo jiné novému obvodu pro zpracování signálu HEIDENHAIN ASIC HSP 1.0. Zajišťuje trvale vysokou kvalitu snímaných signálů po celou dobu životnosti snímače. K tomu neustále monitoruje snímaný signál. Pokud se amplituda signálu sníží, HSP 1.0 ji upraví zvýšením proudu LEDky. Vzhledem k souvisejícímu zvýšení intenzity světla LEDky se šumová složka ve snímacích signálech téměř nezhorší ani při silném zásahu do stabilizace signálu – na rozdíl od systémů, u kterých zesílení probíhá v signálové cestě. HSP 1.0 zároveň také zajišťuje, že signál si v případě znečištění zachová původní, ideální tvar.

Dalšími speciálními vlastnostmi LIP 6000 jsou integrované funkce Navádění a Omezení (Homing a Limit). Funkce Navádění umožňuje detekci polohy a tím rychlejší nastavení reference systému – jasná výhoda zejména u dlouhých os s velkými dráhami pojezdu. Integrovaná funkce Limit umožňuje detekci koncové polohy bez dalších opatření. Za tímto účelem jsou omezovací clonky jednoduše jednotlivě umístěny během instalace. Spolu s informacemi z funkce Homing umožňuje funkce Limit rozlišit, zda se snímací hlavou přejíždí pravá nebo levá koncová poloha. Kompaktní rozměry LIP 6000 vyplývají z vysoké úrovně integrace při snímání a zpracování signálu. Tato úroveň integrace umožňuje snímací hlavu, která je 26 mm dlouhá, 12,7 mm široká a 6,8 mm vysoká s velmi nízkou hmotností pouhých 5 g. Je k dispozici také ve dvou verzích: V závislosti na montážní situaci lze zvolit levý nebo pravý kabelový vývod. Měřítka jsou k dispozici až do délky 3 040 mm.

Vzhledem k tomu, že snímací hlava a měřítko LIP 6000 nejsou párovaný systém, lze je oba vzájemně kombinovat podle potřeby. Vzdálenost mezi snímací hlavou a měřítkem by měla být 0,75 mm a může se lišit o ±0,2 mm. Pro boční pohyby je povoleno přesazení ±0,2 mm. V případě valivých a naklápěcích pohybů může snímací hlava vydržet natočení vždy ±5 mrad kolem podélné nebo příčné osy, vybočení může otočit snímací hlavu o ±2 mrad kolem svislé osy. Tyto velkorysé montážní tolerance usnadňují montáž a umožňují použití LIP 6000 i v mechanicky jednoduchých montážních oblastech.

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz