Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

HEIDENHAIN CNC PILOT 640: High-End-soustružení stisknutím tlačítka

Řídicí systém pro soustruhy HEIDENHAIN CNC PILOT 640 již léta přesvědčuje mnoha výhodami, které uživateli usnadňují High-End-soustružení. Proto je stále populárnější v aplikacích, které musí kombinovat jednoduchou obsluhu v dílně s vysokou kvalitou výroby. Společnost EMCO, specialista na soustruhy, si to také uvědomila a zařadila CNC PILOT 640 do řídicího programu pro EMCOTURN E45 a EMCOTURN E65.

Díky své flexibilitě a četným podpůrným funkcím je HEIDENHAIN CNC PILOT 640 oblíbeným řídicím systémem soustruhu v dílenské výrobě. Tyto výhody ve spojení s optimalizovaným řízením pohybu, které je typické pro řízení HEIDENHAIN, zajišťují zvláště efektivní, procesně spolehlivou a vysoce kvalitní výrobu jednotlivých dílů a sérií, jakož i jednoduchých a vysoce složitých obrobků.

TURN PLUS – stisknutím tlačítka k NC-programu
S TURN PLUS vytváří uživatel své NC-programy na CNC PILOT 640 ve velmi krátkém čase. Po popisu obrysu polotovaru a hotového dílu je třeba vybrat pouze materiál a upínací zařízení – TURN PLUS se o vše ostatní postará automaticky:

 • Analýza obrysů
 • Volba pracovní strategie
 • Výběr nástrojů a řezných podmínek
 • Generování NC-bloků

Výsledkem je program smart.Turn s podrobnými komentáři a pracovními bloky, tzv. Units. CNC PILOT 640 automaticky vytváří NC-program i pro složité obrobky s vrtacími a frézovacími operacemi a také s obráběním na přední, zadní a obvodové ploše. Jakmile je geometrie definována, ušetří to až 90 procent času, který by byl zapotřebí pro konvenční programování obrábění.

Interaktivní programování obrysů ICP
Interaktivní programování obrysů (ICP) pomáhá se složitými díly nebo chybějícími rozměry obrobku. Buď uživatel CNC PILOT 640 popisuje obrysové prvky tak, jak jsou okótovány na výkrese. Nebo jednoduše importuje obrys z výkresového souboru ve formátu DXF. CNC PILOT 640 automaticky vypočítá chybějící souřadnice, průsečíky, středy atd., pokud jsou matematicky definovány. Pokud existuje více možných řešení, řídicí systém zobrazí matematicky možné varianty, aby si uživatel mohl vybrat požadované řešení. Kromě toho lze stávající obrysy kdykoli přidat nebo změnit. Vizuální kontrola ještě před obráběním. Detailní 3D-simulace systému CNC PILOT 640 s vysokým rozlišením ukazuje výsledek soustružení, vrtání nebo frézování ještě před vlastním obráběním. Náhled polotovaru i hotového dílce, volně otočný kolem všech os, umožňuje vizuální kontrolu ze všech zorných úhlů. Uživatel intuitivně naviguje a zvětšuje každý naprogramovaný detail – samozřejmě také pro obrysy v ose C na plášti nebo na čelní ploše a pro obrysy v ose Y v naklopené rovině. 3D-simulace pomáhá identifikovat i ty nejmenší chyby již před obráběním. I při složitém vícekanálovém programování lze předem simulovat pohyby nástrojů příslušných suportů na obrobcích a zobrazovat je.

Load Monitoring detekuje opotřebení nástroje a ulomení nástroje během obrábění. Load Monitoring monitoruje vytížení pohonu vřetena a posuvových os stroje a porovnává je s hodnotami zatížení při referenčním obrábění. Řízení CNC PILOT 640 může hodnoty zatížení přehledně zobrazit graficky v samostatném okně. K tomu uživatel definuje dvě mezní hodnoty, které způsobují různé reakce na chyby:

 • Po překročení první mezní hodnoty je aktuální nástroj označen jako opotřebený a při příštím volání tohoto nástroje jej lze vyměnit za dříve definovaný výměnný nástroj.
 • Po překročení druhé mezní hodnoty předpokládá CNC PILOT 640 nepřípustné zatížení (např. ulomení nástroje) a zastaví obrábění.

To výrazně zvyšuje spolehlivost procesu při obrábění, zejména v bezobslužných směnách.

Kompletní obrábění s osou B a protilehlým vřetenem
Stroje s osou B umožňují vrtání a frézování v rovinách, které jsou v prostoru naklopené. CNC PILOT 640 řeší takové úkoly rychle a snadno, protože uživatel může naprogramovat své obrábění jako obvykle v hlavní rovině. Má tedy prospěch z:

 • efektivní tvorby programů se smart.Turn
 • efektivního soustružení, frézování a vrtání s vnitřními cykly řídicího systému
 • 6stranného kompletního obrábění
 • Zvýšení produktivity a zkrácení doby obrábění

Moderní ovládání Multitouch a přehledný displej
CNC PILOT 640 je také k dispozici s praktickou dotykovou obrazovkou, která byla navržena pro drsné dílenské podmínky. Je chráněn proti stříkající vodě, odolný vůči poškrábání a certifikován dle stupně krytí IP54. Obrazovku lze ovládat gesty známými z mobilních zařízení. CNC PILOT 640 přehledně zobrazuje všechny informace, které uživatel potřebuje pro programování, obsluhu a kontrolu řídicího systému a stroje na dotykové obrazovce:

 • Obrázky nápovědy vysvětlují při zadávání programu význam parametrů.
 • Při simulaci jsou věrně a realisticky zobrazeny všechny pohyby nástroje.
 • Během chodu programu zobrazuje CNC PILOT 640 všechny informace o poloze nástroje, rychlosti a vytížení pohonů a také aktuální stav stroje.

Efektivní soustružení v síťové výrobě
Pomocí Connected Machining může uživatel CNC PILOT 640 vyvolat všechna důležitá data ze sítě a použít je přímo v řídicím systému. Patří sem např. zobrazení obrázků nebo souborů PDF se standardními funkcemi řídicího systému. Remote Desktop Manager umožňuje přepnout z obrazovky řídicího systému na pracovní plochu počítače se systémem Windows. Na stroji jsou tak digitálně k dispozici technické výkresy, CAD-data, NC-programy, data nástrojů, pracovní pokyny, seznamy zařízení a informace ze skladu. Správné informace jsou vždy dostupné na správném stroji ve správné kvalitě a včas. Software StateMonitor a displej Extended Workspace z balíčku Connected Machining také umožňují uživatelům sledovat stav svých strojů kdykoli a kdekoli.

StateMonitor běží na jakémkoli zařízení, které má webový prohlížeč, tedy na PC, chytrých telefonech a tabletech, ale samozřejmě také na řídicích systémech HEIDENHAIN a Extended Workspace. Software poskytuje rychlý přehled o aktuálním stavu stroje a stavu objednávky připojených strojů a poskytuje informace o hlášeních stroje. Kromě toho může nástroj StateMonitor také odeslat e-mail, když dojde k určitým událostem, např. ukončení programu, zastavení stroje nebo je třeba poslat servisní zprávu. Příjemce hlášení stroje může okamžitě reagovat a zahájit příslušná opatření. Extended Workspace (Rozšířená pracovní plocha) s dalším monitorem vedle nebo nad vlastní ovládací obrazovkou umožňuje nahlížet do počítače v kanceláři, který je připojen prostřednictvím Remote Desktop Manageru, nebo na software StateMonitor. Na obrazovce řídicího systému se nadále zobrazuje běžící NC-program. Extended Workspace lze individuálně nastavit pro požadované aplikační možnosti. Integrovaný počítač sám spravuje spuštěné aplikace a má výkonný procesor.

Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz