Odborné články a tiskové zprávy pro novináře a redaktory

HEIDENHAIN vyvíjí, vyrábí a prodává komponenty pro hlavní sektory obráběcích strojů, elektronického průmyslu a automatizaci. Kromě toho poskytujeme také rozsáhlé informační materiály pro novináře, týkající se dalších produktových oblastí a průmyslových odvětví.

Pro individuální dotazy nás prosím kontaktujte přímo nebo nám dovolte přidat si vás do našeho tiskového rozdělovníku: heidenhain@heidenhain.cz

Digitální dílna od společnosti HEIDENHAIN
Software, poradenství a služby, které podporují CNC-výrobu

Digitální dílna od fy HEIDENHAIN nabízí praktická řešení a kompetentní služby pro kompletní digitalizaci s 360° pohledem na výrobu. Na veletrhu AMB 2022 ve Stuttgartu představil HEIDENHAIN vedle známých StateMonitor a PlantMonitor dva nové softwarové nástroje: JobManager pro plánování zakázek a PartCalculator pro jednoduché odhadování výrobních časů a výrobních nákladů. 

 

JobManager usnadňuje plánování objednávek

JobManager je nové softwarové řešení Digitální dílny od společnosti HEIDENHAIN pro detailní plánování zakázek. Pomocí JobManageru může uživatel snadno a přehledně spravovat a upravovat data objednávek, která potřebuje pro podrobné plánování svých zakázek. JobManager nabízí rychlý přehled všech vytvořených zakázek. Uživatel má navíc možnost třídit a filtrovat seznam objednávek pro cílené zobrazování objednávek. Samozřejmostí je možnost kdykoliv aktualizovat údaje o objednávce a doplnit do ní informace. V datech zakázky mohou být také uloženy odkazy na dokumenty související se zakázkou, např. na CAD-data nebo technické výkresy.

Kromě toho může uživatel v JobManageru vytvářet a upravovat data objednávek a pracovních kroků, jako je plánované seřizování, kusové a přepravní časy. Pracovní kroky pak mohou být přiřazeny příslušným strojům. To znamená, že uživatelé JobManageru těží z rychlého přehledu o aktuálním vytížení jejich strojů pro prvotní odhad termínu dodání při přijetí objednávky a také z vysoké úrovně flexibility v případě potřeby rychlých změn v plánování zakázek. JobManager navíc umožňuje lepší využití strojů díky transparentnímu plánování.

PartCalculator pro výpočet času a nákladů

S novým softwarem PartCalculator mohou uživatelé analyzovat 3D-modely a technické výkresy frézovaných dílů. PartCalculator pak odhadne očekávané výrobní časy a výrobní náklady z odvozených vlastností komponent. Tímto způsobem software poskytuje podporu v rané fázi přípravy nabídky pomocí CAD-dat a technických výkresů.

Při analýze dat PartCalculator extrahuje vlastnosti součástí a informace důležité pro výrobu, jako jsou tolerance a velikosti závitů. Uživatel musí ještě zadat materiál a počet kusů a může přidat další volitelné informace, jako je následné obrábění. PartCalculator pak poskytuje výrobní čas v minutách a výrobní náklady v eurech na součást. Přispívá tak k rychlé a spolehlivé kalkulaci ceny frézovaných dílů, které jsou vyráběny na CNC-strojích.

StateMonitor, PlantMonitor a další: Softwarová řešení Digitální dílny od fy HEIDENHAIN posouvají digitalizaci CNC-výroby vpřed.

StateMonitor a PlantMonitor: shromažďování, vyhodnocování a vizualizace strojních dat

Software StateMonitor poskytuje firmám v reálném čase přehled o stavu výroby CNC-strojů v dílně. StateMonitor zaznamenává, vyhodnocuje a vizualizuje strojní data. To umožňuje uživatelům dokonale vyhodnocovat stavy stroje, data nástrojů, doby chodu NC-programů, PLC-signály a další data související se strojem a ze získaných znalostí odvodit potenciál optimalizace. Nové funkce jsou od podzimu 2022:

  • Seznam rozdílů nástrojů lze vytvořit porovnáním nástrojů v NC-programu a na stroji
  • FOCAS-rozhraní k řídicímu systému FANUC
  • Rozšířené možnosti pro úpravu stavu stroje na základě pravidel

HEIDENHAIN vyvinul nový PlantMonitor pro analýzu výrobních dat z více StateMonitorů. Tento software lze nyní také použít k propojení strojů, které jsou umístěny na různých místech nebo v různých výrobních halách. To nabízí další možnosti, jak reagovat na změny a dlouhodobě optimalizovat procesy. Za tímto účelem lze data z různých StateMonitorů zobrazovat v reálném čase a vyhodnocovat pomocí PlantMonitoru. Pro společnost HEIDENHAIN je rozhodující pro všechna řešení digitální suverenita uživatele. Po celou dobu si zachovává suverenitu nad svými daty a jejich dalším využitím.

Získávání, vyhodnocování a vizualizace strojních dat pomocí StateMonitoru Digitální dílny HEIDENHAIN: Stroj je vždy a všude na očích.
PlantMonitor Digitální dílny od fy HEIDENHAIN propojuje několik StateMonitorů a zajišťuje transparentnost napříč lokalitami a výrobními oblastmi.
Kontaktní osoba – Tisk/Media

Jednatel

+420 272 658 131

heidenhain@heidenhain.cz