Zvyšování transparentnosti, spolehlivosti a efektivity procesů:
EMO-Highlights 2021

  • Inteligentní, vysoce přesné a spolehlivé měřicí přístroje pro každý pohon
  • Průkopnická řešení pro náročné aplikace
  • Vyšší výkon, bezpečí a dostupnost pro systémy a komponenty

Digitalizace, efektivní výroba a bezpečné procesy jsou nejžhavějšími tématy pro dílnu. Společnost HEIDENHAIN k tomu představila v Miláně a na virtuálním veletrhu:

  • Praktická řešení a kompetentní služby pro kompletní digitalizaci s 360° pohledem na dílnu, např.  software StateMonitor, Digitální dvojče a nová softwarová řešení pro monitorování a správu obsluhy více strojů
  • Novou dotykovou sondu TS 760 pro měření obrobku s obzvláště vysokou 3D-přesností a velmi nízkými snímacími silami při vysokých měřicích posuvech až 1000 mm/min
  • Komparační měřicí přístroj RVM 4000 pro měření přesnosti polohování otočných stolů a os naklopení, s přesností menší než jedna úhlová sekunda
  • Nový snímač otáček AMO pro zjišťování provozního stavu vřeten, včetně možnosti off-line čtení těchto údajů
  • Novou generaci trochoidního frézování, OCM (Optimized Contour Milling), která automaticky používá nejlepší strategii trochoidního frézování pro jakoukoli kapsu nebo ostrůvek
  • Lineární snímače LC a úhlové snímače RCN s optimalizovanou optikou pro jasný výhled i při tekutých nečistotách a kondenzaci. Zjednodušený systém těsnicího vzduchu vede k výraznému snížení systémových nákladů a snížení CO2-stopy stroje