Zákaznické dny TAJMAC-ZPS 2024 (II)

Zákaznické dny TAJMAC-ZPS 2024 se blíží opravdu rychle a my se na Vás těšíme již tento týden! V termínu od 18. do 19. dubna Vám budeme k dispozici na stánku HEIDENHAIN s výstavním číslem 59.

Mimo ukázky nových opcí optimalizujících výrobní proces, které Vám předvedeme na reálném panelu s řídicím systémem TNC7 a kompletní výbavy pro přené procesní měření – dotykových sond TS 460 a TT 460 a indukčního senzoru pro detekci zlomeného nástroje – TD 110, uvidíte v akci digitální dvojče stroje TAJMAC-ZPS MCV 1060i, který zde bude firma TAJMAC-ZPS prezentovat svým zákazníkům.

Digitální dvojče je realistický obraz stroje na programovací stanici HEIDENHAIN. To znamená, že aktuální kinematika, parametry a funkce reálného stroje jsou k dispozici v kanceláři. Za tímto účelem servis HEIDENHAIN upraví zálohu stroje, která se pak jednoduše nahraje do programovací stanice.

Digitálním dvojčetem HEIDENHAIN probíhá virtuální obrábění na programovací stanici v kanceláři jako na skutečném stroji v dílně. To zkracuje dobu seřizování a testování a zároveň zvyšuje spolehlivost a produktivitu procesu.

Digitální dvojče vás však nepodporuje pouze vytvořením otestovaného NC-programu. Pomůže vám i s přípravou nabídky a plánováním zakázek. S ním totiž můžete určit přesné časy obrábění a vypočítat náklady a časovou náročnost zakázky.

Kromě toho můžete pomocí programovací stanice s Digitálním dvojčetem poskytnout svým odborníkům na TNC praktická školení a další vzdělávání, neboť vaši studenti a zaměstnanci tak mohou procvičovat NC-programování realisticky, v bezpečném prostředí.

Pro návštěvu Zákaznických dnů TAJMAC-ZPS 2024 se tedy nezapomeňte bezplatně zaregistrovat pomocí odkazu na registrační formulář na webových stránkách TAJMAC-ZPS.

Digitální dvojče