Spolehlivost procesu vytváří konkurenční výhody

Procesy frézování a soustružení jsou stále složitější. Jejich bezpečné zvládnutí znamená jasnou konkurenční výhodu. Obráběcí stroje s řešeními od fy HEIDENHAIN pro to poskytují ty nejlepší technické předpoklady, protože kvalita a přesnost mají u HEIDENHAIN nejvyšší prioritu a tvoří základ pro spolehlivý výrobní proces.

  • Řídicí systémy TNC zajišťují pomocí Dynamic Precision, Dynamic Efficiency, Connected Machining a dalšími opcemi přesnost, produktivitu a také digitálně propojené řízení systému a zakázek.
  • Měřicí zařízení od fy HEIDENHAIN jsou průmyslovým standardem pro výrobu v Closed Loop s rozměrovou a obrysovou přesností.
  • Dotykové sondy HEIDENHAIN a cykly dotykových sond zvyšují rozměrovou stálost a jsou vzájemně optimálně sladěny. Usnadňují vyrovnávání a měření obrobků a nástrojů jakož i kalibraci kinematiky stroje před nebo během probíhajícího procesu.
  • Pohony a řídicí technika HEIDENHAIN významně přispívají k dynamickému a zároveň vysoce přesnému řízení pohybu obráběcích strojů.
  • Monitorovací software StateMonitor umožňuje spolehlivé a účinné digitální zapojení výroby do sítě.