Pimpel a Heidenhain: Společně na cestě k průmyslové digitalizaci

Společnosti Pimpel s.r.o. a Heidenhain s.r.o. spouštějí projekt digitálního dvojčete CHECKitB4, který má za cíl optimalizovat výrobní procesy v průmyslu.

Proč tato spolupráce dává smysl?

Pimpel je lídrem v digitálních technologických řešeních s dlouholetými zkušenostmi v inovacích a optimalizaci výrobních procesů a Heidenhain je předním dodavatelem precizních měřicích a řídicích systémů s důrazem na kvalitu a spolehlivost.

Co je CHECKitB4?

CHECKitB4 je inovativní software od společnosti Pimpel umožňující přesnou verifikaci a analýzu CNC strojů. Klíčové funkce zahrnují:

  • Verifikaci výrobních procesů: Simulace digitálních kopií CNC strojů pro předvídání a řešení problémů před zahájením výroby.
  • Optimalizaci procesů: Zvýšení efektivity a snížení nákladů optimalizací procesů v digitálním prostředí.
  • Integrace do digitálního řetězce: Plynulý přenos dat mezi TPV, CAM, verifikací a výrobou, což zvyšuje přesnost a efektivitu.

Integrace s řídicími systémy Heidenhain?

Spolupráce umožňuje plnou integraci CHECKitB4 s řídicími systémy Heidenhain, jako jsou iTNC 530, TNC 640 a TNC7, čímž přináší:

  • iTNC 530: Kompatibilita s osvědčeným systémem bez nutnosti zásadních úprav.
  • TNC 640: Rozšířené simulace a analýzy pro hlubší vhled do výrobních procesů.
  • TNC7: Maximální flexibilitu a výkon s nejnovějšími technologiemi.

Co je a k čemu slouží virtualTNC?

Software virtualTNC dokáže ovládat osy virtuálního stroje stejně, jako by šlo o skutečný systém. Operátoři tak mohou programovat a ovládat řízení přesně jako na reálném stroji HEIDENHAIN TNC. Velkou výhodou je, že verifikace výstupu ze softwaru CAM je ověřena ve stejném prostředí jako jej čeká na opravdovém stroji na dílně. Řešení virtualTNC je tedy podpůrná softwarová aplikace programovací stanice TNC, která díky speciálnímu rozhraní dokáže zjistit aktuální polohy os spuštěného „virtuálního“ řízení – „axis streaming“.

Projekt CHECKitB4 přináší významný posun v průmyslové digitalizaci a automatizaci, což dokládá závazek obou společností k neustálému zlepšování a inovacím.

Kontakt